מבוא

עמוד:טז

הבעה תודה אנו מבקשים להודות לכל האנשים שסייעו בהבנת הספר : למר חיים ישראלי , יושב ראש ועדת ההיגוי של המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה , שמלווה את מפעל ההנצחה מראשיתו ; למשפחת אשכול על ענפיה : למרים אשכול שהעמידה לרשותנו את ארכיון יד לוי אשכול , התראיינה לצורך כתיבת הספר והעמידה לרשותנו תצלומים מהאוסף הפרטי שלה ; לבנותיו של אשכול דבורה רפאלי ז"ל ותבדלנה לחיים ארוכים תמה שוחט ועפרה נבו שנתנו בנו אמון והסכימו להפקיד בארכיון המדינה את הארכיון האישי של אלישבע ולוי אשכול , ושאישרו את פרסומן של מבחר איגרות בכרך והתראיינו לצורך כתיבת הספר ; לנועה אשכול שמסרה לנו פרטים חיוניים על הוריה ; לאחייניתו של אשכול , סימה רורובה מפלורידה שנתנה לנו העתקים של איגרות אשכול אל שני אחיו בברית המועצות והרשתה לנו לפרסם אותן ; לדליה כרמל גולדשטיין שמסרה לארכיון המדינה העתקים של חלק ממכתבי אשכול אליה והתירה לנו לפרסם מבחר מהם . לחיים ברקאי שערך את המבואות לפרקים על משרד האוצר ( פרק שביעי ושמיני ;( לאפרים קליימן ונחום גרוס על הערותיהם המועילות על הפרק העוסק במיתון ; לדן גלעדי שקרא את כתב היד של הפרק הראשון עד השישי והעיר הערות חשוכות ; לאריה לובה אליאב , שלמה אמיר , אורי לוברני ומשה זנבר שהעשירו את הידע על אשכול מזוויות שונות . למנהלי הארכיונים שגילו סבלנות כלפינו וסייעו לנו בעזרת עובדיהם באיתור מסמכי אשכול והתצלומים לספר : למיכאל קלודובסקי מארכיון יד לוי אשכול , למיכל צור מארכיון צה"ל ולקודמה בתפקיד אורי אלגום ; לצוות עובדי הארכיון הציוני ולראובן קופלר מנהל מחלקת הצילום ; לחנה פינשאו מארכיון בן גוריון , ליעל תדמור מסטבאום מארכיון העבודה ; למיכאל פולישצ'וק מארכיון מפלגת העבודה ולקודמו בתפקיד ברוך תור רז ; לשלום קופר מארכיון דגניה ב , לרחל עבארי מארכיון דגניה א ; לאולגה ליקין מארכיון עירית כפר סבא ; לאהרון עזתי מארכיון יד טבנקין ; למירב סגל מגנזך וייצמן ; לנרי אריאלי מארכיון ה"הגנה ; " לדליה מורן מארכיון ה"שומר הצעיר" גבעת חביבה ; לאביגדורה הגלר מארכיון גוררוניה מכבי הצעיר התק"ם בחולדה ; למירה דרור ממוזאון המסים ; לעובדי המרכז למיפוי ישראל שהכינו מפה לספר ; לאסף אגין שמסר העתק של אחד מן המסמכים שבכרך . ליעקב ורדי , לפוריה אבנון ולמאירה אדלשטיין שמסרו לנו מידע על עבודתם במחיצתו של אשכול ; ליחיעם ויץ שקרא את הערכים הביוגרפיים של הספר , העיר הערות חשובות והוסיף מן הידע שבאמתחתו . למאיר אדלשטיין שהכין את הציונים הביוגרפיים , לרויטל מזובר שהתקינה את התעודות לדפוס , לוורה עדן שהדפיסה את כתב היד , לאסי דגני שתרגם את המכתבים מאנגלית לעברית , לחננאל גולדברג שהגיה את כתב היד ולראובן מילון שהכין חלק מן התשלילים לספר . תורה לכל אלה , ולרבים אחרים שתקצר היריעה למנותם בשמם ושסייעו לנו ברוחב לב . יבואו כולם על הברכה . מידע על עריכת המסמכים : ( 1 ) הטיפול בתעודות בשפות זרות - איגרות של אשכול לאישי מדינה שנשלחו באנגלית תורגמו כאן לעברית והדבר צוין בכותרת לתעודה . במקרים בודדים שבהם השתמר נוסח עברי של האיגרת שהוכן לתרגום פרסמנו את הנוסח העברי . ( 2 ) כותרות - כותרות התעודות בנויות בצורה אחידה , על סמך מידע המופיע כמסמכים או שאוב ממקורות ארכיונים אחרים . במקרים מעטים לא הצלחנו לאתר את מקום מושבו של הנמען או את התאריך המדויק של מועד חיבור המסמך . בכל האיגרות השמטנו את הכתובת המקורית ואת צורה הכיתוב המקורית של התאריך , ולא ציינו אם התעודה

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר