מבוא

עמוד:ז

מבוא מ מבואות בחר ישראל על היסטוריים עצמו התעודות . רק במסגרת . מסמכים של החוק לוי ספורים אשכול קווים להנצחת של המתפרסם אשכול נשיאי לדרכו ישראל ראו כאן אור לראשונה וראשי ומנהיגותו עד היום ממשלותיה מציג והוא את לא פרשת 1986 ) זכה של לביוגרפיה ) חייו להוציא אשכול של ראש מבחר היסטורית הממשלה תעודות . ארכיון השלישי של אשכול המדינה של בלוויית מדינת קיבל 200 התעודות המתפרסמות כאן הן רק חלק קטן מתוך אוסף גדול של מסמכים » כ ( 6 , 000 שליקטו עורכי הספר בארכיונים שונים . רוב המסמכים בארכיונים אלה הם בעלי אופי ציבורי או ממלכתי ומיעוטם מכתבים אישיים . אוסף יקר ערך של תכתובת אישית כין אשכול לבני משפחתו ובמיוחד עם אלישבע קפלן אשכול קיבלנו משלוש בנותיהם . אוסף זה ומכתבים פרטיים נוספים שהגיעו לידנו נתנו לנו הזדמנות נדירה לחדור לעולמו הפנימי של אשכול ולהציג את דמותו גם מן הזווית האישית . שלל התיעוד של אשכול חושף צעד אחר צעד את התפתחותו וצמיחתו מאז היותו בחור צעיר כבן , 18 לוי שקולניק , שעלה לבד לארץ ישראל בשנת 1914 מעיירה קטנה באוקראינה , ועד שהגיע בהדרגה בכוח אישיותו ופעילותו לתפקיד הרם של ראש הממשלה ושר הביטחון במדינת ישראל . עורכי הספר לא הכירו את אשכול אך המסמכים הרבים שעמדו לרשותנו יצרו קרבה אל האיש וחשפו בפנינו איש חם וגלוי לב ואישיות מגוונת ומעניינת : איש מעשה וביצוע שהצליח להתחבב על העושים אתו במלאכה ולשתף אותם במשימות שהציב לעצמו ; אדם ששנא מחלוקות ושחיפש מוצא במצבים סבוכים ; אדם רגיש ורגשן , פיקח ובעל חוש הומור , שהיה מושרש בתרבות היהודית והכללית . לשונו היתה מתובלת בלשון המקרא ובאמרות חז"ל , ביידיש וברוסית ואף במעט צרפתית . וגם אם לא תמיד דייק בלשון המקורות כתיבתו משקפת גרסא רינקותא שהיתה שגורה על לשונו . על היידיש שהשתמש בה לעתים קרובות בדיבור ובכתיבה כתב פעם : "את היידיש שלי צריך לדעת , להבין , לקלוט" ( תעודה . ( 17 חייו הציבוריים של אשכול נעו סביב כמה צירים מרכזיים : התיישבות , משק המים , תנועת הפועלים , "מפלגה פועלי ארץ ישראל , " כלכלה וביטחון - כל התחומים הללו השתלבו בכל אחד מן התפקידים שכיהן בהם . החל מתפקידיו במרכז החקלאי ובהנהלת "מקורות" דרך ראשות מחלקת ההתיישבות בסוכנות ועד להיותו שר אוצר ולאחר מכן ראש ממשלה ושר ביטחון . אשכול למר הנהלת חשבונות וחי בסביבה חקלאית באוקראינה ; שם נקשר לקרקע ולעבודת האדמה , כדבריו באחד ממכתביו אל אשתו אלישבע "אוהב אדמה אני עוד מבית אבא ובעיקר מבית דודי שהיה איש אדמה" ( תעודה . ( 76 הוא לא נטה לחשיבה רעיונית ולפילוסופיה וגיבש את תפיסת עולמו מתוך עולם המעשה . לא במקרה הצטרף ל"צעירי ציון" ברוסיה ול"הפועל הצעיר '' בארץ - תנועות שדגלו בציונות עם זיקה לתנועת הפועלים , בכיבוש עבודה ובעליונות השפה העברית , ושראו בעבודה ערך עליון וכלי לתיקון היחיד . בראשית דרכו בארץ הצטרף שקולניק הצעיר אל הפועלים החקלאים של העלייה השנייה , וכבר בשלב זה הוכיח כושר ארגון והגיע לעמדת מנהיגות בקבוצות הפועלים . הוא השתתף בהקמת דגניה ב והיה קשור למקום עד יום מותו . שקולניק , שלימים שינה את שמו לאשכול השתתף בוועידת היסוד של הסתדרות העובדים , ומשנת 1920 היה חבר המרכז החקלאי . בתוקף תפקידו זה נטל חלק פעיל בעיצוב תכניות ההתיישבות והשפיע על מראה פניה בשנות העשרים והשלושים . אשכול נזהר מפני גיבוש שיטה רעיונית מוחלטת ומתוך העבודה המעשית והתמודדות עם המציאות המורכבת פיתח יכולת לגמישות אידאולוגית ; את גישתו זו ביטא במאמר פרוגרמטי על צורות ההתיישבות השונות שפרסם בביטאון הפועל הצעיר בשנת 1924 ( תעודה . ( 11 במחלוקת שפרצה בשנות העשרים על עדיפות הקבוצה הגדולה על פני הקבוצה הקטנה או המושבים הכריע אשכול בדרך פרגמטית בעד גיוון בצורות ההתיישבות במגמה לאפשר למתיישבים רבים ליטול חלק בהתיישבות לפי

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר