לוי אשכול ראש הממשלה השלישי מבחר העודות מפרקי חייו ‭[1969 - 1895]‬