מבוא

מתוך:  > מרועה למשיח > מבוא

עמוד:12

פרטיהן ופרטי פרטיהן . פה ושם דקדקנו אמנם בפרטיו של סיפור כלשהו , אך בפרקים אחרים ביקשנו לילך בנתיבים ספרותיים אחרים , כגון השוואת סיפורים מסיפורי דוד אל מקביליהם — בין בתוככי מחזור סיפורי דוד ובין מחוצה לו — וכגון בחינת מעגלי פרשנותו השונים של סיפור בהקשריו ההולכים ומתרחבים כספרות המקראית . כבר מכאן למד איפוא הקורא , כי פרקיו של ספרנו אינם עשויים מיקשה אחת וכי אופיים מגוון ומשתנה על פי צרכי הנושא . בשל המגבלות הנזכרות לעיל — העדר תיארוך ברור של המקורות , אלמוניות מחבריהם — אין אנו יכולים לכתוב ביוגרפיה של דוד במובן המקובל . אנו מוותרים מראש על הכוונה לשחזר את העובדות ההיסטוריות ולגלות את דוד " האמיתי . " עובדות היסטוריות לא הטרידו את הקדמונים ; אלה , כפי שכבר ציינו לעיל , ראו עצמם בני חורין לעשות את הדמויות והמאורעות בלי לביטוי אמונותיהם ודעותיהם . על מגבלות החומר והעדפות יוצריו יש להוסיף את מגבלותיו של כותב ספר זה , שאין ידיו רב לו בהבנת תהליכים גיאו פוליטיים וחברתיים , ואף מחכמת המלחמה ותכסיסית הוא מנוער וריק . ויתור על חשיפת ההיסטוריה במובנה המצומצם , זה של גילוי העובדות , אינו שולל מאיתנו את איצטלת ההיסטוריון . אלא שההיסטוריה שאנו מעוניינים בה היא תולדות הרוח , תולדות המסורות , תולדות האמונות והדעות שאותן יצגו הסופרים המקראיים השונים לחוגיהם ולדורותיהם . כדי לדייק בביאור התמונה המקראית נצטרך לפרק את הפסיפס הדוידי לאבניו הבודדות ולבחנן היטב . רק אז נוכל לשוב ולהרכיב את הפסיפס ולראותו בשלמותו , על שפעת גווניו . אנו מזמינים איפוא את הקורא להשתתף עמנו בחוויה של מסע אל העבר , אם לא אל ימי דוד עצמם , אזי אל ימי יצירת המסורת המקראית אודותיו .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר