תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 7 מבוא 9 פרק ראשון : סוף אחד , התחלות הרבה 13 פרק שני : ההתחלה החסרה 24 פרק שלישי : שקיעת שמשו של שאול וזריחת שמשו של דוד 36 פרק רביעי : רודף ונרדף 48 פרק חמישי : אבדן בית שאול — בין מעשה ה' למעשה דוד 61 פרק שישי : נשות דוד במראה 75 פרק שביעי : אהבת אב לבניו — אהבה המקלקלת את השורה 85 פרק שמיני : בין גבורת דוד לגבורת אלוהיו 96 פרק תשיעי : מה לי ולבמ בני צרויה 106 פרק עשירי : ממל ך יהודה לאדוניה של אימפריה 113 פרק אחד עשר : ירושלים — עיר דוד 122 פרק שנים עשר : פנים חדשות במראה — דמותו של דוד בספר דברי הימים ל 14 פרק שלושה עשר : נעים זמירות ישראל 148 פרק ארבעה עשר : העידן המשיחי — דוד וביתו בנבואות על המלוכה שלעתיד לבוא ו 16 מוצא 170 רשימת ספרות 172 נספח ראשון -. אביגדור שנאן \ על דמותו של המל ך דוד בספרות חז"ל 181 נספח שני : שלום צבר : דוד המל ך בראי האמנות היהודית 201 רשימת המקורות לציורים ולתמונות 243

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר