מימדיו הפנימיים של בטחון סעודיה

עמוד:19

מימזיו iVTWO v 0 "m 7 מאת : J . E . P PETRSON אוקספורד 2002 ביטחון מועצת נסיכויות המפרץ תלוי במידה רבה בהתפתחויות הפנימיות בסעודיה ובנות בריתה באיחוד הנסיכויות . בולטות בחשיבותן הן סוגיית הירושה ( הרציפות השלטונית ) - מי יהיו בדיוק היורשים לשליטים הנוכחיים - וכן משקלם של השינויים החברתיים . סעודיה מתקרבת להשלמת השלב הראשון בפיתוח סוציו-אקונומ - 1 בניית תשית פיסית וסוציאלית - ועומדת מתקרבת להשלמת השלב הראשון בפיתוח הסוציו-אקונומ - 1 בניית תשתית פיסית וסוציאלית . תהליך זה מוליד שינוי חברתי משמעותי שאפשר שיוביל לתביעות הציבור לשיתוף פעיל יותר בתהליך קבלת החלטות . לכך תהיינה השלכות ברורות על המדיניות הנוכחית , הנשענת בעיקרה על יחסים אישיים בין המשפחה השלטת הסעודית לממשלות המערביות . אזרחים סעודים מטילים ספק גובר בתפישה שבטחון המפרץ תלוי בברית עם המערב שמטרתו היא הפלת השלטון בעיראק ואירן . בעוד המשטר הקיים רואה את האינטרסים שלו ( משיקולי מדיניות חוץ , כמו גם של שרידות המשטר ) כקשורים לכינון וטיפוח ברית הדוקה עם המערב - בראש וראשונה ארה"ב ובריטניה - רבים בממלכה , מכל רבד החברה , מביעים חוסר אמון גובר בארה"ב , פעולותיה ומדיניותה . הם מתנגדים לקשרים הדוקים עם ארה"ב בגלל 2 סעיפים במדיניותה הגורמים לתהודה שלילית חזקה באזור : הראשון זו הפעילות האמריקאית , בגיבויה של בריטניה , כנגד עיראק , פעילות שלפי הבנתם אחראית לסבל הההומניטר של העם העיראקי . לדעתם המשך הסנקציות אינו יעיל . השני הוא מה שהם רואים כריכו הישראלי של הפלשתינאים ותמיכתה הבלתי מסוייגת של ארה"ב בו ועל כך כעסם הולך וגובר ... חברה בשינוי החברה הסעודית התפתחה במידה אדירה משך 30 השנים האחרונות והשינוי הכלכלי כמו גם ההתקדמות בפיתוח , הביאו לתמורה ביחסים המסורתיים והחברתיים ויצרו ציפיות ותביעות חדשות . תהליך זה מודגש עוד יותר בגלל תזוזות בסולם החברתי והדמוגרפי . השפעת השינוי הכלכלי והפיתוח החל משנות ה60- החלה הממלכה בתכנית רבתי של פיתוח כלכלי , בעיקר על ידי תכניות - חומש שאפתניות . בעקבות התכנית הראשונה ( 1975-1970 ) שהושפעה מנסיקת מחירי הנפט ב , 74-73- באה תכנית-החומש השניה . ( 1980-1975 ) זו הייתה שאפתנית עוד יותר , הוקצו לה משאבים נדיבים במיוחד והדגש בה הושם על שיפורי תשתיות , הוצאות הגנה גדולות עם מיזמים ענקיים לתיעוש בערים החדשות גיובייל ( שעל המפרץ ) וינב 1 ע ( על הים האדום . ( "צור מקומי מוגבר , בייחוד בחקלאות , והדגשת חלקו של הסקטור הפרטי היו המוקד ב4- תכניות-החומש הבאות והחל משנת 2000 נוסף על כך מאמץ להפחית את התלות בהכנסות מהנפט ולפתח משאבים אנושיים , להשלים מדיניות ההפרטה ולשפר פרודוקטיביות בתוך הממשל . ההשפעה של תהליך הפיתוח על החברה הסעודית הייתה רבת-מימדים . זאת , על אף אופייה השמרני-מסורת ומאמציו המכוונים של הממשל למנוע שהשינוי הכלכלי יביא גם לשינוי חברתי . לא "פלא שרמת החיים העולה , יחד עם רמת תברואה משופרת , גרמו גם להתפוצצות אוכלוסין . גידול האוכלוסייה השנתי שהוערך ב 4 . 5 ° / 0- ב 2 . 6 % -ni 1990- ב1999- הביא להערכה רשמית של כלל האוכלוסיה ל 21 , 3- מיליונים , כולל 5 . 7 מיליון עובדים / תושבים זרים ולחיזו של על'ה עד 33 . 7 מיליון בשנת . 2015 כ 50 ° / 0- מאוכלוסייה זאת הם צעירים מתחת לגיל 18 הזוכים למסלול חינוך מלא מתחילתו ועד סופו . כתוצאה מכך , יותר מ 175 , 000- בוגרי בי"ס תיכון מסיימים כל שנה ורובם מתקשים אח " כ במציאת תעסוקה . מכאן צומחים אי-שביעות רצון ויאוש , שיכולים בקלות ליהפך למרירות וניכור . שינוי חשוב נוסף היה תהליך העיור של האוכלוסייה . ב1999- היו 85 ° / 0 מתושבי הממלכה עירוניים . אוכלוסיית ריאד שה 1 ערכה ב1930- בכ , 30 , 000- מוערכת כיום ב 3 . 5- מיליון . ג ידה והפרובעציה המזרחית על מצבור מחוזותיה העירוניים , עם דהראן , ואל-קונאר אינן מפגרות בהרבה . תזוזות דמוגרפיות כאלה טומנות בחובן השפעות כבדות משקל על מערכת הנאמנויות והזהויות השבטיות והאזוריות , על יחסים בתוך המשפחה המורחבת ועל האופן בו נוצרות קבוצות-התייחסות . קשרים אישיים , הנוצרים כבר בדרכים דומות לאלו שבמערב , מקבלים משקל גובר לעומת הקשרים המסורתיים , המשפחתיים והשבטיים . בו זמנית מתרחשות גם תזוזות בתעסוקה בקנה מידה נרחב - מצורת החיים המסורתית של רועים , איכרים ודייגים לתעסוקה ממשלתית או לתעסוקה במגזר הפרטי המודרני . השינוי יצר שכבה של עובדי ממשל , מנהלים במגזר הציבורי והפרטי , קציני צבא , מורים ויזמים של עסקים קטנים . התוצאה היא הווצרות של מעמד בינוני "דשן" ( יש סעודים המכנים זאת "מעמד הכנסה בינונית ( " המבטא הרבה מאותם ערכים ומטרות כדומיו במעמד הבינוני העולמי : דגש רב יותר על המשפחה הגרעינית , בניית מגורים פרטיים בסגנון וילות , דגש על הקריירה , על קידום במעמדות וכדר ... תחום החינוך השפעה גדולה ביותר ניתן לייחס לתחום החינוך . סך כל התלמידים הרשומים בכל מוסדות החינוך עלה מ 547 , 000- ב 1969 / 1970- לקרוב ל5- מיליונים ב . 1998 / 9- מספר התלמידים בחטיבות הביניים ובתי

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר