מודיעין וספר

עמוד:44

מודיעין   וספר שיגיון   ללא   היגיון על   ספרם   של   דויד   ארבל   ואורי   נאמן "   , שיגיון   ללא   כיפורים , ההפתעה   שלא   הייתה   והאסטרטגיה   שכשלה , "   הוצאת   "ידיעות אחרונות 2005   , " עמוס   גלבוע  * בספרים   על   ההפתעות   הגדולות   שהתרחשו   בתקופה המודרנית ,   כמו   הפתעת   הפלישה   הגרמנית   לרוסיה ,   או הפתעת   התקיפה   היפנית   בפרל   הרבור ,   יש   "מקום   של   כבוד" לספרי   קונספירציה .   אלו   מנסים   לטעון   שלא   בהפתעה עסקינן ,   אלא   במזימה   אפלה   של   מנהיגי   המדינות   שרק חיפשו   עילה   למלחמה 32   .   שנים   לאחר   מלחמת   יום   הכיפורים הצטרף   הספר   הקונספירטיבי   הראשון   לספרות   הענפה העוסקת   במלחמה   זו   ובסיבותיה .   זהו   ספרם   של   דויד   ארבל ואורי   נאמן ,   לשעבר   אנשי   'מוסד'   בכירים ,   ושמו   "שיגיון ללא   כיפורים ,   ההפתעה   שלא   הייתה   והאסטרטגיה   שכשלה , " בהוצאת   ידיעות   אחרונות .   ספר   זה   ראוי   על   כן   לניתוח   נרחב . מחברי   הספר   קובעים   שלא   הייתה   שום   הפתעה   אסטרטגית לצמרת   המדינית   והביטחונית   של   מדינת   ישראל .   להפך , צמרת   זו   "ייחלה"   למלחמה "   , רצתה"   בה "   , קידמה   אותה בברכה"   ו"קיוותה"   לה .   המזימה   שצמרת   זאת   זממה ,   על-פי המחברים "   , בשיקול   קר"   ו"תוך   נכונות   לשלם   את   המחיר , " הייתה   זאת :   צריך   לאפשר   לערבים   לפתוח   במלחמה ,   ואסור בשום   פנים   להפריע   להם   בזה   ואסור   שישראל   תואשם שדרדרה   למלחמה .   ואז ,   להכות   את   צבאות   ערב   על   מנת " לשפר   בצורה   משמעותית   את   קווי   הפסקת   האש"   לקראת התהליך   המדיני   שיתפתח .   בתהליך   זה ,   על-פי   המחברים , קיוותה   הצמרת   המדינית   והביטחונית   של   ישראל   שלא תהיה   בררה   למצרים   ולסוריה   אלא   להסכים   לתנאי   השלום של   ישראל ,   שישאירו   בידיה   את   מרבית   השטחים   שנכבשו ב . 67- זה   המוטו   העובר   כחוט   השני   לאורך   כל   הספר .   וזהו   אכן ייחודו  ( אם   אפשר   להגיד   כך )  וחידושו   של   הספר .   חידוש , שבמילים   פשוטות   בא   ואומר   לעם   ישראל   ולכל   הקרובים של   2 , 600   הרוגי   מלחמת   : 1973   רבותיי   היקרים ,   דעו   לכם שחבורת   חורשי   מזימות   של   צמרת   המדינה   הזאת   גרמו בזדון ,   במזיד ,   לאסון   הגדול   ביותר   שירד   על   המדינה .   מותם של   אלפים   לא   היה   תוצאת   הפתעה ,   שגיאות   שונות ,   תפיסה מוטעית ,   אלא   היה   פה   "רצח   בכוונה   תחילה ! " על   מה   מבוססת   האשמה   של   "רצח   בכוונה   תחילה ? "   מחברי הספר   מנסים   לבסס   את   תאוריית   הקשר   שלהם   על   המרכיבים האלה : . 1   לא   הייתה   שום   הפתעה   משום   שהדרג   המדיני-ביטחוני הבכיר   קיבל   את   כל   המידע   הגולמי   המתריע   שזרם   לקהילת המודיעין   למכביר   לפני   המלחמה .   לכן ,   הוא   ידע   שעומדת לפרוץ   מלחמה ,   ולא   משנה   כלל   אם   המודיעין   העריך שהסבירות   למלחמה   נמוכה   מאוד .   הצמרת   קראה   את הידיעות   ולכן   לא   הופתעה . . 2   על   אף   כל   זאת ,   הצמרת   המדינית-ביטחונית   לא   נקטה צעדים   לקדם   את   פני   הרעה .   הדבר   החמור   ביותר   היה ,   שהיא לא   גייסה   את   כוחות   המילואים   כבר   כמה   ימים   לפני   המלחמה , אלא   רק   ברגע   האחרון .   ולמה   לא   גייסה ?  כי   היא   חששה שאם   תגייס   אותם ,   זה   ירתיע   את   הערבים   מלתקוף   או יאשימו   את   ישראל   בהידרדרות   למלחמה .   ואז ,   במקרים אלו ,   המזימה   המתוכננת   שלה   לא   תצא   אל   הפועל ! . 3   הצמרת   נמנעה   מלהחליט   על   מכת   מנע   אווירית .   למה ? כי   אולי   זה   היה   מונע   את   המתקפה   הערבית ,   ובכך   מונע   את ביצוע   המזימה .   והלוא   הצמרת   ייחלה   למלחמה . . 4   הצמרת   לא   פנתה  ( אלא   ברגע   האחרון )  לארצות-הברית על   מנת   שתמנע   את   ההתקפה   הערבית .   למה ?  זה   היה   מונע את   ביצוע   המזימה .   והלוא   הצמרת   ייחלה   למלחמה . . 5   הצמרת   המדינית-ביטחונית   המפא"יניקית   שאפה   מאז מלחמת   ששת   הימים   לשפר   עוד   יותר   את   גבולות   הביטחון של   המדינה   באמצעות   מלחמה   נוספת ,   ונתנה   לכך   ביטוי בהרבה   הזדמנויות .   ברוח   זאת   הצמרת   הצבאית   הרבתה לדבר   שצריך   לתת   למצרים   להיכנס   לסיני   ואז   להשמידם . דיין ,   לפי   המחברים ,   עמד   בראש   המזימה .   שותפיו   כללו " כמעט   את   כל   אנשי   הצמרת   המדינית   והביטחונית : "   גולדה מאיר ,   גלילי ,   יגאל   אלון ,   בר-לב   והבולט   שבהם   היה   הרמטכ"ל דדו ,   ולצדו   מרבית   אלופי   צה"ל . איני   יכול   שלא   לכנות   את   התאוריה   הזאת   כלא   הגיונית , ואולי   אפילו   קצת   מטורפת .   נימוקיי   נשענים   על   שני   מכלולים : מכלול   אחד   נוגע   למקורות   הספר   ולחומרים   שהוא   מתבסס עליהם ,   לעובדות   המובאות   בו .   ובכן ,   מעבר   לספקולציית המזימה ,   אין   בספר   שום   דבר   חדש ,   שום   עובדה   חדשה , שום   גילוי   מסעיר ,   שום   מסמך   חדש ,   ולו   אחד .   רשימת המרואיינים   דלילה   להחריד  ( אחד   מהם ,   האלוף   צבי   זמיר , מדגיש   שלא   רואיין   כלל )  ואיש   מהם   לא   סיפק   שום   תימוכין לתאוריית   המזימה .   כלום !!  הספר   מבוסס   למעשה ,   בחלק הארי   שלו ,   על   שני   ספרים :   על   ספרו   של   אריה   בראון ,   שהיה שלישו   של   משה   דיין   במלחמת   יום   הכיפורים ,   ועל   ספרו של   החוקר   ד"ר   אורי   בר-יוסף ,   הצופה   שנרדם . מותר   למחזר ,   אבל   חמורה   העובדה   שיש   בספר   הרבה   מאוד קטעים   שמתבססים   על   מקורות   שד"ר   בר-יוסף   נשען   עליהם בספרו  ( ראיונות ,   מסמכים ,   פרוטוקולים , (   שאינם   עומדים לרשות   הציבור   הרחב ,   וזאת   בלי   שטרחו   שני   המחברים לציין   שהמקור   לכך   הוא   ספרו   של   ד"ר   בר-יוסף !!  מעבר לסוגיית   האתיקה   הקשורה   בכך ,   המסקנה   היא   שלא   הייתה למחברים   הנכבדים   שום   נגישות   למסמכים   מקוריים ,   שלא לדבר   על   חומר   מודיעיני ,   אם   של   אמ"ן   ואם   של   'המוסד . ' הספר   רווי   שגיאות   עובדתיות .   אין   מדובר   ב"שגיאות   סופר , " אלא   בשגיאות   המעידות   שהמחברים   אינם   בקיאים   ואינם מעורים   בנושאים   הנידונים   בספר .   הנה   רק   דוגמאות   אחדות :   המחברים   מתארים   כיצד   סא"ל   חגי   מן ,   קמ"ן   פיקוד הצפון ,   הציג   באפריל   73   את   דרכי   הפעולה   האפשריות   של הצבא   הסורי .   מה   לעשות   שחגי   מן   מונה   לקמ"ן   צפון   רק באוגוסט   !? 73   המחברים   מציינים   שהגיעו   לסוריה   ביולי   73   משלוחי נשק   מברית-המועצות   ובכללם   טנקי   T-72   וטילי   סקאד . ובכן ,   כלי   נשק   אלו   לא   הגיעו   לסוריה ,   אלא   רק   כמה   שנים לאחר   מלחמת   יום   הכיפורים .   המחברים   מספרים   שסא"ל   אבי   יערי ,   ראש   הענף   הסורי באמ"ן ,   העביר   לקמ"ן   צפון   את   המידע   שמסר   המלך   חוסיין בפגישתו   עם   גולדה   מאיר   ב25-   בספטמבר .   לא   היה   ולא נברא . תא"ל  ( מיל ( '   לשעבר   רח"ט   מחקר   באמ"ן , amos 39 @ 012 . net . il

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר