בין איש המודיעין ליועץ ארגוני

עמוד:38

בין   איש   המודיעין   ליועץ   ארגוני תחום   הייעוץ   הארגוני   ותחום המודיעין   עוסקים   בחקר   מעמיק . על   ההקבלה   בין   השניים ד"ר   יורם   דובובסקי * פלוני   עוסק   בניתוח   תהליכי   הליבה   במקום כלשהו .   פלוני   מזהה ,   מאבחן   ומגדיר   את התהליכים   המרכזיים   המתרחשים   במקום , תהליכים   יוצרי   ערך   שהם   קריטיים   לפעילותו המיטבית   של   המקום .   באמצעות   זיהוי   תהליכי הליבה  ( תהליכים   יוצרי   ערך )  ותפקידי   הליבה הנגזרים   מהם  ( תפקידים   המשרתים   את התהליך , (   יש   בידי   המקום   היכולת   להקים תשתית   XXX   שתתמוך   באסטרטגיה   הXXX- שלו   ואשר   תאפשר ,   על   ידי   מיצוי   הפוטנציאל   הגלום   בכוח האדם   הקיים ,   מימוש   יעדים   והגדלת   הרווחיות . האם   בפסקה   דלעיל   רב   הנסתר   על   הנגלה ,   ושמא   רב   הנגלה על   הנסתר ?  מאיזה   עולם   הוא   לקוח ?  מעולם   המודיעין   או מעולם   הייעוץ   הארגוני ? כאיש   מודיעין   לשעבר ,   כן   -   בפנים   נשארת   מודיעין  ( מתוך גיליון   , 42   קובי   לוריא . (   במאמר   זה   אציג   את   קווי   הדמיון בין   איש   המודיעין   ליועץ   הארגוני . מהו   ייעוץ   ארגוני ? ייעוץ   ארגוני   עוסק   בניתוח   תהליכי   הליבה   בארגון .   היועץ הארגוני   מזהה ,   מאבחן   ומגדיר   את   התהליכים   המרכזיים המתרחשים   בארגון ,   תהליכים   יוצרי   ערך   שהם   קריטיים לפעילותו   המיטבית   של   הארגון .   באמצעות   זיהוי   תהליכים אלו  ( תהליכים   יוצרי ערך )   ותפקידי   הליבה הנגזרים   מהם  ( תפקידים המשרתים   את התהליך , (   יש   בידי הארגון   היכולת   להקים תשתית   ארגונית שתתמוך   באסטרטגיה העסקית   שלו   ואשר   תאפשר ,   על   ידי   מיצוי   הפוטנציאל הגלום   בכוח   האדם   הקיים ,   מימוש   יעדים   והגדלת   הרווחיות . ניתוח   תהליכי   הליבה   מגדיר   למעשה   לארגון   מהם   התהליכים המרכזיים   והמשניים   בעבודתו .   מתוך   כך ,   מוגדרים   גם המבנים   והפונקציות   המרכזיות   והמשניות   בארגון .   מעצם הגדרת   התהליך   כתהליך   ליבה   הרי   הוא   חיוני   והכרחי   לקיומו של   הארגון   ולתפקודו   המיטבי .   להגדרת   תהליכים   אלו   קיימים כמה   היבטים   יישומיים :   הגדרת   המבנה   הארגוני   המיטבי .   זיהוי   אופן   זרימת   המידע   בכל   שלב   ובארגון   בכללותו .   זיהוי   תהליכים   חסרים   במבנה   הקיים .   זיהוי   שלבים   שלא   קיימת   בהם   אחריות   ברורה .   זיהוי   תהליכים   מיותרים   במבנה   הקיים . מתוך   תהליכי   הליבה   נגזרים   בהתאמה   גם   תפקידי   הליבה , תפקידים   שהם   חיוניים   והכרחיים   לתפקודו   המיטבי   של הארגון .   ניתוח   תפקידים   אלו ,   אפיונם   והגדרתם   לכלל   "ספר אינטגרטיבי"   אחד   של   כל   התפקודים   בארגון ,   משמש   בסיס לקביעת   תמהיל   כוח   האדם   המיטבי   למבנה   הארגוני   הנדרש . תמהיל   כוח   האדם   ייקבע   למעשה   לפי מאפייני   התפקיד   המופיעים   ב"ספר . "   הספר הוא   גם   מקור   מידע   חשוב   שממנו   ניתן   לגזור החלטות   בנוגע   לניהול   כוח   האדם   בארגוןהחלטות   בנוגע   לתהליך   המיון ,   ההדרכה , ההערכה   והתגמול   בארגון . ניתוח   התהליכים   נעשה   בחמישה   שלבים   עיקריים :   זיהוי   תהליכי   הליבה .   זיהוי   גורמים   מקדמי   שינוי .   פיתוח   חזון   עסקי .   הבנה   ומדידה   של   תהליכים   קיימים .   תכנון   ובנייה   של   פרוטוטיפ   התהליכים   החדשים   והארגון     החדש . לפי   מודל   זה   תהליך   העבודה   בארגון   כולל   ארבעה   שלבים :   ניתוח   תהליכי   ליבה .   ניתוח   תפקידי   ליבה .   נגזרות   התהליך   למבנה   הארגוני .   נגזרות   התהליך   לתמהיל   כוח   האדם   בארגון . היועץ   הארגוני   מציע   למעשה   ראייה   חדשה   כלפי   תהליכי עבודה   בארגון   -   ראייה   שמתעלמת   מהמבנה   הארגוני   הקיים ( היררכיית   התפקידים )  ומתמקדת   באפיון   התהליכים   יוצרי הערך   בארגון .   תהליכים   אלה   חותכים   את   המבנה   הארגוני לאורכו   ולרוחבו   והם   חיוניים   לקיום   הארגון   ולעמידתו ביעדים   שהציב   לעצמו .   כך   מתקבלת   תמונה   ארגונית   חדשה שמבטאת   נאמנה   את   פעילות   הארגון   ותוצריו . מתוך   התהליכים   הללו   מזוהים   ומאופיינים   תפקידי הליבה   -   הפונקציות   הקריטיות   שמשרתות   את   התהליכים יוצרי   הערך .   מכלול   התפקידים   הוא   למעשה   גוף   מידע שמאפשר   לארגון   לקבל   החלטות   בכל   הנוגע   לניהול   המשאב האנושי   בארגון   ולהתאמת   כוח   האדם   באופן   שייתן   מענה מיטבי   לצורכי   הארגון   ויסייע   בהשגת   מטרותיו   האסטרטגיות תוך   שיפור   מרבי   בתפוקות   וברווחים . בין   מודיעין   לייעוץ   ארגוני ובכן ,   אנו   רואים   את   המתאם   בין   התהליך   המודיעיני   לתהליך הייעוץ .   מהו   התהליך   וכיצד   אנו   מנסים   להשלים   את   חלקי הפאזל ?  איסוף   מידע ,   עיבודו ,   ניתוחו   והערכתו   וגיבוש   תכנית פעולה   המבוססת   על   הממצאים   של   התהליך .   בשני   התחומים אנו   עוסקים   בחקר .   בשני   התחומים   אין   אמת   אוניברסלית , אלא   הערכות ,   הבנות   וניתוחים .   בשני   התחומים   אנו   מסיקים מסקנות   ומנסים   לגזור   מתוכן   מתווה   לפעילות .   והחשוב מכול   -   בשני   התחומים   עלינו   לנסות   לחדור   לתהליכים השונים ,   להבין   את   דרכי   קבלת   החלטות ,   ולא   להתמקד בנושאי   המסגרת   השונים . ולסיום   -   מזווית   אישית מה   המשותף   לדיאטה ,   למודיעין   ולייעוץ   ארגוני ? ובכן ,   דיאטה   ביוונית   זה   "אורח   חיים . "   כך   גם   מודיעין  ( ראה גיליון   קודם , (   ומתברר   -   גם   ייעוץ   ארגוני . בשני   התחומים   עלינו   לנסות לחדור   לתהליכים   השונים , להבין   את   דרכי   קבלת   החלטות , ולא   להתמקד   בנושאי   המסגרת השונים * שירת   ביחידה   8200   ובשב"כ   בתחומי   הפעלה   והדרכה .   כיום   יועץ   ארגוני

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר