מורשת "חרב אוקטובר"

עמוד:34

מורשת   "חרב   אוקטובר" רשמי   ביקור   במצרים   -   2005   בעקבות   אתרי מלחמת   יום   הכיפורים ד"ר   דני   אשר * סיור   באתרי   הנצחה   במצרים   מאפשר   למטיילים   להתרשם   באופן   בלתי אמצעי   מדרכם   של   המצרים   להנציח   את   מלחמת   אוקטובר   1973 בלבה   של   עיר   הבירה   בנו   המצרים ,   בסיוע   מומחים   צפון קוראניים ,   את   "פנורמת   אוקטובר . "   במרכז   האתר   יש   במה מסתובבת   המאפשרת   צפייה   רצופה   בחזיון   אור-קולי   מוחשי למדיי   של   הגרסה   המצרית   למהלכי   המלחמה .   מלבד   קולות הנפץ   נשמע   כל   העת   הסבר   מפורט ,   להפתעתנו   בשפה העברית .   החיזיון   עצמו   עוסק   בעיקרו   ב"עובור , "   קרי   בפעולת הסורים   בדמשק   ונקרא   "פנורמת   תשרין . ( " כדי   להעצים   את   החוויה ,   החיזיון   מתאר   את   הלחימה   על המעוזים   בגזרת   קנטרה   המזרחית .   גזרה   זו   נבחרה   כנראה מאחר   שרק   כאן   היה   שטח   בנוי   בגדה   המזרחית .   המעוזים מתוארים   כאן   כמבצרים   של   ממש   ובהם   עשרות   רבות   של באוקטובר   32   -   2005   שנים   לאחר   מלחמת   יום   הכיפורים יצאה   קבוצה   של   העמותה   להיסטוריה   צבאית   על   יד אוניברסיטת   תל   אביב ,   ובה   קצינים   בדימוס   ובמילואים ומלווים   חובבי   היסטוריה   צבאית ,   לביקור   במצרים .   הסיור יועד   בעיקרו   לביקור   באתרי   קרבות   שניטשו   במאות   השנים האחרונות   ובכללם   אתרים   ממלחמות   נפולאון ,   מלחימת , ( אל-עלמין , (   ממלחמת   ששת   הימים   וממלחמת   יום   הכיפורים . את   הסיור   ארגנו   ראובן   אהרוני ,   מגמלאי   הקהילה ,   ואברהם זהר   שהיה   מזכיר   העמותה .   תוכנו   ומסלולו   אושרו   על   ידי המצרים ,   וניתנה   אבטחה   רצופה   של   רשויות   הביטחון המצריות   לכל   אורכו .   מדריך   מצרי   דובר   עברית   רהוטה ליווה   אותנו . הצליחה   של התעלה וכיבושה   של הגדה   המזרחית ( מיצג   דומה נבנה   על   ידי לוחמים   ישראליים   עזי   נפש ,   המוכים   בידי   הכוחות   המצריים המסתערים   מבלי   חת .   ככלל ,   הלוחמים   הישראליים   מוצגים ומתוארים   כמי   שנלחמו   היטב   ואף   על-פי   כן   יכול   היה   להם החייל   המצרי .   פעולת   הצליחה   מתוארת   לפרטיה .   בלחימה לוקחים   חלק   מטוסים ,   מסוקים   וארטילריה .   כוחות   משוריינים וכוחות   ממוכנים   אוגפים   את   המעוזים   ומנהלים   את   הלחימה אל   מול   תגבורות   השריון   הישראלי .   הלחימה   בעיר   מתבצעת מבית   לבית   ובסופה   מונף   הדגל   המצרי   על   בניין   העירייה של   קנטרה   המזרחית . מהלכי   הלחימה   מתוארים   במפת   פסיפס   התלויה   על   אחד הקירות .   המפה   דומה   לזו   המוצגת   בספרו   של   הגנרל   גמאסי , כלומר   מתארת   מהלכים   מצריים   עמוקים   שלא   בוצעו למעשה .   על   הקיר   הנגדי   יש   פסיפס   המתאר   את   מפקדי המלחמה   ומתכנניה .   בלב   התמונה   נראים   סאדאת ,   ראש המבצעים   גמאסי   ומובארכ ,   שהיה   מפקד   חיל   האוויר .   שר המלחמה   איסמעיל   עלי   ומפקדים   נוספים   צופים   במתכננים הראשיים   מהצד .   מהתמונה   נפקד   הרמטכ"ל   שאזלי   שפוטר מיד   לאחר   המלחמה   בשל   חילוקי   דעות   בינו   לנשיא . בחצר   הפנורמה   מוצגים   אמצעי   לחימה .   בצדה   האחד   - אמצעי   הלחימה   שהיו   בידי   המצרים ,   כולל   טנקים   ונגמ"שים , מטוסי   סוחוי   ומיג   21   וכן   סירות   משמר   ופצצות   טורפדו . מולם   מוצגים   אמצעי   לחימה   של   צה"ל   שנלקחו   שלל   בידי המצרים   ובהם   טנקי   סנטוריון ,   פטון   M-48   ו , M-60-   נגמ"שים , תותחים   ותול"רים  ( כולל   תותח   122   מ"מ   ארוך ,   שלא   שימש את   צה"ל   בחזית   המצרית . ( ציר   קהיר-איסמעיליה   המדברי   הוא   כיום   גן   פורח   שמשני צדדיו   ערים   חדשות   ומחנות   צבא   ובהם   ציוד   ואמצעי   לחימה מערביים .   אחת   הערים   באזור   נקראת   "עובור , "   על   שמו   של מבצע   צליחת   התעלה .   ערים   אחרות   נקראות   גם   הן   בשמות המזכירים   את   המלחמה   ובהן   "ה6-   באוקטובר "   , " רמאדאן" הלוחמים   הישראליים   מוצגים ומתוארים   כמי   שנלחמו   היטב   ואף על-פי   כן   יכול   היה   להם   החייל   המצרי * תא"ל  ( מיל asherdm @ netvision . net . il , ( ' אנדרטה   לנברונים בעיון   מוסא ,   בכניסה טנקי   שלל   ישראליים בחצר   הפנורמה

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר