עמותות מודיעין בארץ

עמוד:32

עמותות   מודיעין   בארץ עמי"ט   -   עמותת   יוצאי   היחידה   הטכנולוגית עמותת   עמי"ט   נוסדה   ונרשמה   ברשם   העמותות   בשנת   . 1998   מטרותיה : . 1   איסוף   ואיגוד   של   יוצאי   היחידה   הטכנולוגית   למען   השמירה   על   הקשר   עם   היחידה   וסיוע הדדי . . 2   טיפוח   וקידום   של   הידע   הטכנולוגי   בישראל ;  מתן   מלגות   לימודים   למסיימי   השירות ביחידה   במוסדות   אקדמיים   -   בתחום   הטכנולוגי   והמדעי   בישראל . . 3   יוזמה   וארגון   של   פעילויות   לשימור   מורשת   היחידה . . 4   קיום   קשרים   עם   משפחות   חללי   היחידה   ואנשי   היחידה   שנפטרו   וסיוע   בהנצחתם . עם   ייסוד   העמותה   עמד   בראשה   אל"מ  ( דימ ( '   שלמה   תירוש .   מאז   דצמבר   2004   עומד בראשה   נחום   יעקבי .   בחברי   ההנהלה :   יאיר   רסקי ,   מאיר   רז . במסגרת   הפעילויות   בעמותה   מופק   עלון   שנקרא   "עמותון"   המופץ   לחברים .   נערכים   ערבי קפה   טכנולוגיה   ובהם   מתקיים   מפגש   חברים   ונוסטלגיה   וניתנות   הרצאות   בנושאים אקטואליים   מפי   מרצים   מן   השורה   הראשונה   בארץ ;  מתקיימים   אירועים   ברמת   מפגשים מדוריים   טכניים   לדורותיהם .   כל   האירועים   מתועדים   לשימור   ההיסטוריה   של   היחידה . בעמותה   הוקמו   שישה   צוותי   עבודה   לייעול   הפעילות   בנושאי   תיעוד   והיסטוריה ,   מידע , קשר   חברים ,   אירועים ,   עמותון   ואינטרנט . הוקמה   קרן   טכנולוגיה   ע"ש   דוד   ברונשטיין   ז"ל ,   מראשוני   היחידה   וממעצבי   דמותה .   הקרן פועלת   כבר   עשר   שנים   בזכות   כספי   תרומות   בוגרי   היחידה   שהצליחו   כיזמים   וכמנהלים בתעשיית   ההי-טק ,   חברות   תקשורת   וטכנולוגיה   בארץ   ותורמים   נדיבים   בארץ   ובחו"ל . קריטריונים   לקבלת   המלגה :   מצוינות   בשירות ,   יכולת   ללמוד   לימודים   אקדמיים   וחוסר אפשרות   ללמוד   בלי   כספי   המלגה . עד   היום   הוענקו   כ150-   מלגות .   כמחצית   מקבלי   המלגות   סיימו   בהצלחה   מרובה   את לימודיהם   והשתלבו   כמהנדסים   במערכת   הביטחון ,   בתעשיות   עתירות   הידע   ובחברות מובילות   בארץ . נחום   יעקבי   -   יו"ר   העמותה Jacobin @ netvision . net . il אירוע   שנתי לעמותת   שובל " שובל , "   עמותת   הגמלאים של   שירות   הביטחון   הכללי מטפלת   גם   בשארי   הגמלאים ובבני / בנות   זוגם . עמותת   "שובל"   חרתה   על דגלה   לטפל   בנושאי   עזרה הדדית ,   בריאות   וסיעוד   של חבריה . העמותה   מקיימת   אחת   בשנה אספה   כללית   ואירוע   שנתי שמוזמנים   אליו   החברים   ובני זוגם .   השנה   התקיים   האירוע השנתי   ב18-   בספטמבר , באמפי   וואהל ,   בפארק   גני יהושע ,   תל   אביב ,   בנוכחות ראש   השירות ,   חברי   מטה השירות   ועובדי   שירות אחרים   המסייעים   לעמותה ביום-יום .   בתכנית   האמנותית הופיעו   ירדנה   ארזי   ומשפחת אלאייב   וחנן   יובל .   יהודה   ברק

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר