אמנון סהר

מתוך:  > מבט מל"מ > אמנון סהר

עמוד:29

אמנון   סהר נפל   בקרב   במהלך   ניסיון   לחלץ   חבר רס"ן   אמנון   סהר ,   קמ"ן   חטיבה   , 500   בן   , 25   נשוי   ואב   לשתי   בנות , נפל   בעיר   סואץ   במלחמת   יום   הכיפורים   ב 24 . 10 . 73- אמנון ,   אחייני ,   נולד   שלוש   שנים   אחריי   במושב   גת   רימון , שבו   התגוררנו   וגדלנו   בבתים   סמוכים   ועברנו   את   חוויות הילדות   במשותף . אמנון   התגייס   לצה"ל   והלך   בדרכי   אביו ,   שהיה   קצין   מודיעין בכיר   שנים   רבות .   אמנון   התגייס   לחמ"ן   בחודש   מאי   . 1966 לאחר   מסלול   הכשרה   קצר ,   פנה   לקצונה   -   קורס   קמ"נים וקציני   פענוח   -   וביקש   להיות   מוצב   בפיקוד   הדרום   ולהמשיך את   המסורת   המשפחתית   שהתחלתי   אני   שלוש   שנים   קודם לכן . משלב   זה   בנה   לעצמו   מסלול   קידום   עוקב   לשלי   במגוון התפקידים   בשטח   -   פענוח ,   קמ"נים   מתקדם ,   קורס   מ"פים שריון ,   ובתפקידו   האחרון   קמ"ן   חטיבה   . 500 אמנון   הצטיין   במיוחד   בהכרת   שטח   תעלת   סואץ   ועומק מצרים .   במלחמת   ההתשה   היה   אמנון   אחד   המפענחים הבכירים   של   פיקוד   הדרום   והכיר   כל   עמדה ,   כל   דרך ,   מעברים , תעלות   משנה ,   גשרים   על   תעלת   סואץ ,   שדות   מוקשים ומאפייני   היערכות   האויב . ימים   אחדים   לפני   פרוץ   מלחמת   יום   הכיפורים ,   נקבע   שיש לנתח   את   ברכו .   רגלו   גובסה   והניתוח   נקבע   ליום   . 8 . 10 . 73 בשבת   , 6 . 10 . 73   עם   פרוץ   המלחמה ,   הסיר   אמנון   את   הגבס מרגלו   ויצא   במהירות   להצטרף   לחטיבה   500   לתפקידו   כקמ"ן , אך   "לרוע   מזלו"   בהיות   החטיבה   יום   קודם   לכן   ללא   קמ"ן , נשלח   מהחיל   רס"ן   עודד   ברלי   למלא   את   מקומו   של   אמנון הפצוע .   בימים   הראשונים   תפקד   אמנון   לצדו   של   עודד   כעוזר ולא   כקמ"ן   הנושא   באחריות .   ימים   אלה   היו   לו   קשים במיוחד ,   שכן   תפקד   כעוזר   הקמ"ן ,   כיועץ   המח"ט ,   אך   לא כקמ"ן   ראשון . רק   לאחר   חציית   התעלה ,   לאחר   שמונה   רס"ן   עודד   ברלי לתפקיד   קצין   האג"ם ,   הוחזר   תפקיד   הקמ"ן   לסרן   אמנון סהר   "המסור . " לדברי   קציני   המטה ,   המח"ט   והסמח"ט :   אמנון   התבלט   מיד באחריות   שקיבל   עליו ,   בהכרתו   את   השטח ,   את   ביצורי האויב   וכל   קפל   קרקע   ממערב   לתעלת   סואץ .   הוא   סייע למח"ט   ולמפקדים   לעבור   בדרכים   עוקפות ,   לכבוש   את סוללות   הטק"א   המצריות ;  הוא   תיאם   בין   הכוחות   והזין את   המח"ט   והמפקדים   בידיעות   מודיעין   שהיו   דרושות להמשך   הקרב . בליל   , 23 . 10 . 73   בקרב   על   העיר   סואץ ,   נקלעה   החטיבה לקרב   מסובך   בתוך   שטח   בנוי .   יחידות   אוגדה   )  261 כך   גם חטיבה   ( 500   הוכנסו   בחופזה   לעיר   סואץ   מתוך   מגמה   לנצל הצלחה   ולנתק   את   הארמייה   השלישית   שהייתה   ממזרח לתעלת   סואץ . גדוד   מחטיבה   , 500   שנכנס   פנימה   לתוך   העיר ,   נותק   מהחטיבה וסבל   מנפגעים   רבים .   כוחות   חי"ר ,   קומנדו   ונ"ט   מצריים התמקמו   בין   הבתים   ובתוך   הבתים   ושטפו   באש   נ"ט   מדויקת את   הטנקים   והרק"ם   החטיבתי   שחדר   לתוך   העיר .   טנקים ונגמ"שים   התפוצצו ,   עשרות   פצועים   שכבו   ברק"ם   ובצדי הדרכים . הסמח"ט ,   סא"ל   בנצי   כרמלי ,   ניסה   להתקדם   עם   קבוצת נגמ"שים   כדי   לחלץ   נפגעים   מהתופת .   בעת   משימתו   זו   נותק הסמח"ט   והקשר   עמו   אבד .   סרן   אמנון   סהר ,   שאהב   את הסמח"ט   וקיים   עמו   קשר   מיוחד ,   ביקש   מהמח"ט   אריה   קרן רשות   להיכנס   עם   זחל"ם   המודיעין   לתוך   העיר   על   מנת לחלץ   את   הסמח"ט .   המח"ט   נתן   את   הסכמתו  ( השגויה ) לכניסת   הזחל"ם ,   ובו   עשרה   קציני   מודיעין   ומש"קי   מודיעין , כדי   לחלץ   פצועים . השאלות   שנשאלו   ועדיין   אין   להן   מענה : א .   במקרה   הטוב ,   אילו   היו   על   הזחל"ם   שניים-שלושה מפקדים ,   ניתן   להבין   החלטה   זו .   אך   עשרה   קצינים   ומש"קים מילאו   את   כל   קיבולת   הזחל"ם . ב .   הכיצד   מח"ט   מאפשר   לקמ"ן ,   שהוא   קצין   המטה   החשוב ביותר   שלצדו ,   להיכנס   למטרות   זרות ?  אין   זה   מתפקידו   ואין לקמ"ן   שום   יתרון   יחסי   במשימה   של   חילוץ   נפגעים . במהלך   זה   נחרץ   גורלם   של   אמנון   וכל   צוות   הקצינים והמש"קים   שהיו   עמו .   ידוע   שהם   נפגעו   בתוך   העיר   ונטשו את   הזחל"ם .   הייתכן   שרצו   לאחד   הבתים   כדי   להסתתר לאחר   שנפגעו ?  ואולי   נפגעו   בתוך   הזחל"ם ?  הפרטים   אינם ברורים ,   ובכל   התחקירים   שנעשו   לא   ניתנה   תשובה   ברורה . אמנון   סהר   וחבריו   למחלקת   המודיעין   -   ע'   קמ"ן   סרן   הוכמן , שלושת   חוקרי   השבויים   שאתם   וכל   מש"קי   המודיעין   - נפלו   בקרב   וקורותיהם   אינם   ידועים . גופותיהם   הוחזרו   חודשים   אחדים   לאחר   המלחמה   והובאו למנוחות   ב22-   בינואר   . 1974 אמנון   השאיר   הורים ,   שרה   ואליק   קרוסהר ,   אישה   מלכה ושתי   בנות   סיגל   וטלי . 32   שנים   חלפו   ממלחמת   יום   הכיפורים   וזכרו   של   אמנון נותר   בקרב   הוריו ,   אחותו   אתי   ובני   משפחתה ,   כל   בני המשפחה   האחרים   וחבריו   הקרובים . הזיכרון   שנשאר   לי   מאמנון   הוא   היותו   בחור   אמיץ   ביותר שנהג   להסתכן ,   קצין   מודיעין   מסור ,   מקצוען ,   גאה   בניסיונו וחדור   מוטיבציה   בלתי   נלאית   לתרום   את   חלקו ,   להצליח ולהתקדם   במסלול   קמ"נים   של   חמ"ן . אמנון   הוא   אבדה   קשה   להוריו   ולמשפחתו .   דמותו   היא מורשת   קרב   של   קמ"ן   גאה   שנפל   במלחמת   יום   הכיפורים , אחרי   שהסתכן   סיכון   כבד   ביותר   מתוך   מטרה   לחלץ   את הסמח"ט   הפגוע   שנותר   בשטח   האויב . יהי   זכרו   ברוך ! דברים   שנשא   דודו   אילן   סהר   על   קברו באזכרה   באוקטובר   . 2005

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר