יומן מל"מ

מתוך:  > מבט מל"מ > יומן מל"מ

עמוד:23

יומן   מל"מ ערב   עיון   באוניברסיטת   תל   אביב לזכרם   של   חללי   מלחמת יום   הכיפורים ( בהם   סרן   אבישי   בן   צבי   ז"ל ,   מיחידה   ( 8200 החוג   להיסטוריה   של   המזרח   התיכון   ואפריקה   ומרכז   משה דיין   ללימודי   המזרח   התיכון   באוניברסיטת   תל   אביב   ערכו ערב   עיון   לזכרם   של   אבישי   בן   צבי   ויהושפט   נצר   ז"ל ,   שנפלו במלחמת   יום   הכיפורים . יהושפט   נצר   היה   מרצה   בחוג ,   ואבישי   היה   סטודנט   שעשה את   צעדיו   הראשונים   במסדרונות   האוניברסיטה .   שניהם נפלו   במלחמה ,   ומאז   מתקיים   לזכרם   מדי   שנה   ערב   עיון בהשתתפות   בני   משפחה ,   ידידים   ועמיתים   לשירות   הצבאי וללימודים   באוניברסיטה . את   הערב   הנחה   פרופ'   אייל   זיסר ,   ראש   החוג   להיסטוריה של   המזרח   התיכון .   בראשית   דבריו   עמד   על   הדומה   והשונה שבין   המציאות   האסטרטגית   והאזורית   שבפניה   ניצבה ישראל   ערב   מלחמת   יום   הכיפורים   לבין   זו   של   היום . את   ההרצאה   המרכזית   בערב   העיון   נשא   הפרופ'   אשר   ססר , ראש   מרכז   דיין ,   שהיה   תלמידו   של   יהושפט   נצר   ז"ל   ועמיתו לספסל   הלימודים   של   אבישי   בן   צבי   ז"ל .   ההרצאה   יוחדה לנושא   "בין   עיראק   לפלסטין   -   ישראל   לנוכח   הכרעות גורליות . "   בדבריו   עמד   פרופ'   ססר   על   חלון   ההזדמנות שפתחה   המלחמה   בעיראק   לישראל .   מלחמה   זו   המחישה יותר   מכול   את   חולשתו   של   העולם   הערבי   ולמעשה   את הסוד   שכבר   מזמן   נהיה   גלוי   וידוע   -   שהעולם   הערבי   איננו עוד   כפי   שתפסנו   בעבר ,   נוכח   הפילוג   והפירוד   המאפיינים אותו   ונוכח   המשברים   החברתיים   והכלכליים   שפוקדים כיום   את   מרבית   מדינות   ערב . פרופ'   ססר   הדגיש   כי   הסכסוך   הישראלי-פלסטיני   אמנם   לא הושפע   מן   המלחמה   בעיראק ,   אולם   המציאות   שנוצרה   עקב מלחמה   זו ,   וליתר   דיוק   -   הריק   שבו   נתון   כיום   העולם הערבי   -   זימן   לישראל   שעת   כושר   של   עליונות   אסטרטגית ברורה   על   פני   שכנותיה ,   לקבל   החלטות   והכרעות   קשות על   עתידה   ובעיקר   על   גבולותיה   -   החלטות   שנמנעה   ישראל מלקבלן   עד   היום . לתפקידים   במשק מינויי   אנשי   הקהילה יעקב   הדס  ( הנדלסמן -  (   לשעבר   קצין   ב , 8200-   מונה לסמנכ"ל   מזרח-תיכון   במשרד   החוץ . גלעד   עדין   -   לשעבר   איש   , 8200   מונה   למ"מ   מנכ"ל חברת   חדשות   . 10 חמי   מורג   -   יוצא   המשרד ,   מונה   למנכ"ל   קרן   שמש   לעידוד יזמים   צעירים ,   מיסודן   של   הקרנות   ספרא   וסקטא   רש"י . ברוך   מזור   -   יוצא   המשרד   וגזבר   המל"מ ,   מונה   למזכ"ל לשכת   המסחר   הבין-לאומית   -  ( ICC )   סניף   ישראל . יו"ר   הלשכה   הוא   אלוף  ( מיל ( '   אורן   שחור ,   חבר   הוועד הפועל   של   המל"מ . חמ"ן   בקהילה פרויקט   משעו"ל     -   מתיישבי שומרון   ועזה   וחמ"ן   לצידם הפינוי   מחבל   עזה   וצפון   השומרון   באוגוסט   2005   גרם   לשבר בחברה   הישראלית .   צה"ל ,   כצבא   העם   וככור   ההיתוך   לחברה הישראלית ,   רואה   לעצמו   תפקיד   חשוב   באיחוי   שבר   זה . אמ"ן   מקיים   בשנים   האחרונות   פעילות   רבה   ומבורכת   לשיפור הקשר   עם   הקהילה   והתרומה   לטובת   החברה ,   בהדגשת השותפות   והמחויבות   של   החיילים   לסביבה   החברתית   שהם חיים   בה .   פעילויות   ההתנדבות   של   חיילי   אמ"ן   נערכות ברחבי   הארץ   במגוון   תחומים . לאחרונה   יזם   ראמ"ן   את   פרויקט   קשרי   צבא-קהילה   בקרב התושבים   המפונים   והגדירו   כפרויקט   מוביל   בתחום   התרומה לקהילה   לשנת   . 2006   הפרויקט   החל   כיוזמת   אמ"ן   ואחר   כך הורחב   בכל   הדרגים   בצבא   ולכלל   צה"ל   בראשות   קצין   חינוך ראשי . את   הפרויקט   מרכז   בחמ"ן   מפקד   בית   הספר   למודיעין ,   ובו חולקו   ליחידות   ולמערכים   "גזרות   אחריות"   לפי   ריכוזי האוכלוסייה   של   המתפנים ,   ובהן   יפעלו   לפי   תכנית   עבודה מסודרת . הפעילות   נחלקת   לשניים   עיקריים : במהלך   הפינוי   ובסמוך   לו   -   פעילויות   מזדמנות   לסיוע למתפנים   בתהליכי   הקליטה   המחודשת  ( סיוע   בקליטת משפחות   בבתי   מלון ,   התנדבות   בבתי   חולים   לסיוע   למשפחות מתפנים   שנפגעו . ( תכנית   לטווח   ארוך   -   פעילויות   מתמשכות   במרכזי   הקליטה וביישובים   שיש   בהם   ריכוזי   תושבים   מפונים :   הכנסה   לצה"ל של   מלש"בים   לפני   גיוס   מקרב   בני   המתפנים ;  עזרה   בלימודים ; פעילויות   חברתיות ;  הרצאות   העשרה ;  חוגי   מחשב ;  פעילויות משולבות   הורים   וילדים ;  הרצאות   מפקדים   בכירים   בנושאים כלליים   ועוד .   הפעילות   נעשית   על   מדים   בלבד ,   בהתנדבות , בתיאום   מלא   עם   מנהלת   סל"ע ,   נציגי   המתיישבים   וגופי ההתנדבות   האזרחיים   הדומיננטיים . רס"ן   ירון   -   פרויקטור   בבית   הספר   למודיעין חיילי   המודיעין   מסייעים בתחומים   חברתיים חיל   המודיעין   רואה   חשיבות   עליונה   בקיום   פעילויות ופרויקטים   בקהילה ,   שתכליתם   לקדם   את   המעורבות החברתית   לשיפור   פני   החברה   הישראלית . מתוך   מחויבותו   לערכי   השליחות   והדוגמה   האישית ,   החיל מעודד   ומטפח   את   חייליו   ומפקדיו   לתמוך   במוסדות   וגופים אזרחיים   הפועלים   למען   הקהילה . ביום   חיל   המודיעין   מוענק   מדי   שנה   פרס   ראש   אגף   המודיעין ליחידות   המובילות   פרויקטים   בקהילה .   השנה   זכו   בפרס : יחידת   האיסוף   המרכזית ,   על   התמדה   בקיום   מגוון   פעילויות מתמשכות   בקהילה   ועל   היוזמה   להרחיב   את   מעגל   הפעילות לארגונים   נוספים .   פעילות   היחידה   אף   זיכתה   אותה   בפרס הנשיא   למעורבות   בקהילה ;  היחידה   המובחרת ,   על   פעילותה המגוונת   ורחבת   ההיקף ,   שהשתתפו   בה   מרבית   חיילי   היחידה .

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר