יוזמה של קמ"ן במלחמת יום הכיפורים

עמוד:21

התצ"א   נפרס   על   גג   הבית   והחלה   עבודת   פענוח   עבירות וניסיון   לאתר   האם   ניתן   למצוא   נתיב   לתנועה   בתוך   שטח הלג'ה ,   שהוגדר   במפות   העבירות   כשטח   בלתי   עביר .   הפתרון שנראה   לקמ"ן   היה   לנסות   למצוא   נתיב   בשטח   זה   ולקדם את   הטנקים   לעבר   התל   מכיוון   בלתי   צפוי .   ואכן ,   במהלך עבודת   פענוח   עבירות   לאיתור   ציר   התנועה ,   בשילוב " התצפית , "   נמצא   ציר   אלטרנטיבי   שחיבר   קטעים   חשופים ממשטחי   לבה   רצופים ,   קטעים   מסוקלים   מסלעים ,   שהובילו למכלאות   צאן   שהיו   פזורות   בשטח . פענוח   הציר   האלטרנטיבי   הראה   שניתן   לנוע   לאורך   הנתיב המסומן   בלי   צורך   בהכשרה   הנדסית .   פעולה   זו   חייבה   נסיעה אטית   וניווט   מדויק   לאורך   הנתיב   המסומן ,   מתא   שטח   אחד למשנהו . בגמר   עבודת   הפענוח   הציג   קמ"ן   החטיבה   את   הממצאים על   גבי   התצ"א   המסומן ,   למח"ט   , 7   אל"מ   יאנוש   בן-גל .   זה האחרון   היה   די   ספקן   ביחס   לממצאי   הפענוח ,   והביע   חשש לאמץ   את   הצעתו   של   הקמ"ן . דבר   מציאת   הנתיב   בלג'ה   נתגלה   לסא"ל   יוסי   בן-חנן ,   ששהה באותו   זמן   בחפ"ק   בכפר   חלס .   יוסי   היה   חדור   מוטיבציה בלתי   נלאית   לקבל   עליו   משימות   ייחודיות   וקשות   כדי   לסגור פערים .   יוסי   הרגיש   שבגלל   היעדרותו   בימים   הראשונים למלחמה   "   - ירח   דבש   בקטמנדו   שבנפאל -   "   הוא   לא   עשה מספיק   לעומת   חבריו   המפקדים   האחרים   "ואכן   הוא   שכנע את   המח"ט . "   יוסי   הסביר   למח"ט   שכיבוש   מחנות   חלס והתנועות   שביצע   בשטח   בשעות   הבוקר  ( ראה   מפת   קוד , ( נעשו   בעת   תנועה   בשטח   דומה   ללג'ה   הקטנה . הכוח   שבפיקודו   נע   כל   הזמן   לצדי   ציר   'מסגד , '   וליוסי   אין ספק   שהשטח   של   הלג'ה   דומה   לאותו   שטח   של   "הנתיב האוגף"   שהציג   הקמ"ן   למח"ט .   גם   הקמ"ן   התעקש   ועמד   על דעתו   שזה   אפשרי   והמליץ   לנסות   להתקדם   בציר המסומן   "   - אין   מה   להפסיד )  " ראה   מרשם   תצ"א . ( יאנוש   המח"ט   החל   להשתכנע   שכדאי   לנסות   ולאפשר   ליוסי בן-חנן   לבצע   את   המהלך   האוגף   והבלתי   צפוי   לכיבוש   תל א-שמס .   יאנוש   בדק   עם   יוסי   כמה   טנקים   כשירים   עומדים לרשותו .   לאחר   בדיקה   עם   המ"פים   שבשטח ,   דווח   שלרשותו עומדים   16   טנקים   תקינים   ומוכנים   לתנועה . בד   בבד   עם   תכנון   התנועה   של   כוח   בן-חנן   אל   היעד ,   נערכו הכוחות   של   גדוד   75   בפיקודו   של   סא"ל   יוס   אלדר   והגדוד המוקטן   74   בפיקודו   של   סא"ל   יאיר   נפשי ,   לביצוע   חיפוי מסיבי   כדי   למנוע   מהסורים   לראות   את   ביצוע   האיגוף   של כוח   בן-חנן . התנועה   בציר   הלג'ה התנועה   בציר   הלג'ה ,   כשישה   ק"מ ,   ארכה   כשעה .   הטנקים נעו   לאט   והצליחו   להתגבר   על   קשיי   התנועה   ומצבורי הבולדרים   שלאורך   הציר .   התנועה   האטית   והזהירה   הייתה מכוונת   להימנע   מפריסת   זחלים   ומתקלות   טכניות   מיותרות . כוחות   הטנקים   האחרים   של   הגדודים   74   ו75-   פעלו   לפי התכנית   וריתקו   את   הסורים   "עמוק"   בעמדותיהם .   גם הארטילריה   ביצעה   את   תכנית   האש   כנדרש . כוח   בן-חנן   הגיע   כמתוכנן   למרחק   כ500-   מ'   ממערב   לציר ' אמריקה   )  ' 44 ראה   מרשם   קרב . (   במקום   זה   הושמט   כוח החיפוי   שני   טנקים ,   בעוד   הכוח   שנבחר   לעלות   על   התל   היה בעוצמה   של   שישה   טנקים ,   ובהם   המג"ד   סא"ל   יוסי   בן-חנן . יוסי   הניח   שתנועתו   בתוך   הלג'ה   לא   נתגלתה ,   כך   גם   נראה לחפ"ק   המח"ט   שעדיין   שהה   בכפר   חלס   וצפה   היטב   אל אזור   פעולתו   של   יוסי .   נוצר   הרושם   כאילו   הכוחות   שהיו בשעות   הבוקר   בתל   א-שמס   נסוגו   או   נפגעו .   יוסי   ביקש   את אישורו   של   המח"ט   לעלות   על   התל   ולכבשו .   מנקודת   מבטו של   יוסי   כיבוש   התל   נמצא   בהישג   יד   וממש   בלי   קרב .   יאנוש , שבדרכו   היה   זהיר   ביותר ,   היסס   במתן   תשובתו   ברשת   הקשר . זה   ארך   הרבה   יותר   משבריר   של   דקה   לאשר   את   בקשתו של   יוסי ...   הכוחות   הסוריים   שהיו   בתל   רק   שעות   אחדות קודם   לכן   נראו   לו   מאיימים   ביותר .   יאנוש   "נעתר"   לבקשתו של   יוסי   ואישר   את   ההסתערות   על   התל .   כל   זאת   לאחר שהשתכנע   מדבריו   של   יוסי   שכוח   החיפוי   שלצדו   יעיל ומחפה   היטב   על   נתיב   ההסתערות . יוסי ,   חדור   החלטה   ומוטיבציה ,   נע   לעבר   משימת   הכיבוש בביטחון   רב .   כוח   החיפוי   ירה   לעבר   התל   וריתק   את   כל   מי שיכול   היה   "להרים   ראש . "   בחפ"ק   החטיבה   השתרר   באותו זמן   שקט   מתוח .   המח"ט   צפה   אישית   במשקפת ...   לעבר התל .   פגזי   הטנקים   ביציאתם   ובפגיעתם   נשמעו   למרחוק . המח"ט   המתין   לשמוע   את   יוסי   מדווח   ... " התל   בידי . "   דיווח זה   התמהמה   משום   מה ...   כחלוף   דקות   ארוכות   מורטות עצבים   התקבלה   תשובה   לחששות   הכבדים :   יוסי   בן-חנן דיווח   בקול   נרגש   ברשת   הקשר ... "   : נפגעתי   וגם   הטנקים שאתי   נפגעו .   הצלחתי   להיחלץ   מהטנק   ואני   שוכב   בתוך שוחה   קטוע   רגל   שמאל ,   מדבר   במ"ק   , 25   לידי   נהג   הטנק , כל   האחרים   פגועים ,   תחלצו   אותי . " דיווחו   של   יוסי   בן-חנן   ברשת   הקשר   החטיבתית   השפיע קשות   על   מטה   החטיבה   והמח"ט .   המג"ד   וצוות   הטנק הפגועים   והמוטלים   בשטח   האויב   חייב   לבצע   פעולות מיוחדות   כדי   לחלצם   במהירות   ולעשות   ככל   האפשר   כדי למנוע   מהכוחות   הסוריים   שבתל   להגיע   למקום   שהיו   בו הנפגעים . טנק   "שוט"   מטפס   על   רכסון   בזלת   שגובהו   1 . 2   מ' תנועת   טנקים   בלג'ה   ממערב   לדורין ,   על   תוואי   "בן-חנן"

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר