יומן מל"מ

מתוך:  > מבט מל"מ > יומן מל"מ

עמוד:16

יומן   מל"מ קרנות   ההנצחה   במל"מ המל"מ   שואף   להיות   מוקד   הנצחה   חי ,   פעיל   ותוסס   לזכר   חללי   קהילת   המודיעין   וידידיה ,   שתרמו   לפעילותה   ואשר   הלכו לעולמם .   את   ייעודו   הוא   רואה   בקירוב   הציבור   הרחב   לנושא   המודיעין   ובהנחלת   מורשת   המודיעין   לו   ולאנשי   הקהילה   הצעירים . להשגת   יעדים   אלה ,   המל"מ   מקים   ומפעיל   קרנות   הנצחה .   יריעת   הפעילות   של   הקרנות   רחבה ,   ובין   השאר   היא   כוללת   תחרויות כתיבה   בתחומי   מחקר   ומורשת   מגוונים ,   תחרויות   לילדי   הקהילה   במגוון   אמנויות  ( ציור ,   נגינה   ועוד , (   הענקת   מלגות   לימודים לחיילים   ולעובדים   מצטיינים   מקהילת   המודיעין ,   קיום   ימי   עיון   בנושאים   שבתחום   עיסוקי   הקהילה ,   קיום   ערבי   זיכרון   לחללים . כיום   קיימות   במל"מ   25   קרנות   הנצחה ,   מהן   17   פעילות   בכל   שנה   ושמונה   קרנות   פועלות   אחת   לכמה   שנים . רכז   קרנות   ההנצחה   הראשון   היה   דוד   בר   גיורא ,   שעשה   זאת   למעלה   מעשר   שנים . אלה   קרנות   ההנצחה   הפועלות   במל"מ : . 1   קרן   ע"ש   שלמה   כהן   אברבנאל   ז"ל   -   בראשות   רחל   אמיד . הוקמה   בשנת   1986   להנצחת   זכרו   של   המשנה   לראש   'המוסד . '   הקרן   מארגנת   תחרויות   ציור   בין   ילדי   קהילת   המודיעין . . 2   קרן   ע"ש   ג'ים   אנגלטון   ז"ל   -   בראשות   מנחם   נבות . הוקמה   בשנת   1990   להנצחת   זכרו   של   ידיד   ישראל ,   סגן   ראש   סוכנות   המודיעין   המרכזית   של   ארצות-הברית .   קיימה   תחרויות לכתיבת   עבודות   מחקר   בנושאי   מודיעין   ופעילות   המעצמות   במזרח   התיכון . . 3   קרן   הסיירת   ע"ש   אברהם   ארנן   ז"ל   -   בראשות   רובי   פלד . הוקמה   בשנת   1995   להנצחת   זכרו   של   מפקד   סיירת   מטכ"ל   הראשון   ושל   חללי   הסיירת . הקרן   מעניקה   מלגות   ללימודים   אקדמיים   לחיילים   נזקקים   בוגרי   היחידה . . 4   קרן   ע"ש   אביבית   בנו   ז"ל   -   בראשות   רבקה   וחיים   בנו . הוקמה   בשנת   2001   להנצחת   זכרה   של   חיילת   חיל   המודיעין ,   שנפטרה   בעת   שירותה . הקרן   הקימה   ספריית   קריאה   והשאלה   בבית   הספר   ע"ש   שמעון   בן-צבי   בגבעתיים ,   והיא   מקיימת   ימי   עיון . . 5   קרן   ע"ש   רינה   בר-גיורא   ז"ל   -   בראשות   ברגי . הוקמה   בשנת   2000   להנצחת   זכרה   של   עובדת   'המוסד . '   הקרן   העניקה   סיוע   כספי   להוצאתו   לאור   של   הספר   "הגדת   יציאת אתיופיה , "   שיזמה   קרן   "הנה   קם   עם   ומתחיל   ללכת . " ... . 6   קרן   הטכנולוגיה   ע"ש   דוד   ברונשטיין   ז"ל   -   בראשות   אורי   גורן . הוקמה   בשנת   1992   להנצחת   זכרו   של   מהנדס   בכיר   ביחידה   הטכנולוגית   של   אמ"ן   ומראשוניה .   הקרן   מעניקה   מלגות   לימודים לחיילים   מצטיינים   ביחידה   הטכנולוגית   של   אמ"ן . . 7   קרן   ע"ש   דפנה   ושלמה   גל   ז"ל   -   בראשות   ירי   הראל . הוקמה   בשנת   1994   להנצחת   זכרם   של   ראש   אגף   ב'מוסד'   ורעייתו ,   שפעלה   ב'מוסד . ' הקרן   מעודדת   כתיבת   עבודות   מחקר   בנושאי   מודיעין   ומעניקה   מלגות   לימודים   לסטודנטים   עובדי   'המוסד . ' . 8   קרן   "הנה   קם   עם   ומתחיל   ללכת -   " ...   בראשות   ארנונה   סיון . הוקמה   בשנת   1997   להנצחת   סיפור   מסעם   של   יהודי   אתיופיה   לישראל   דרך   סודאן . הקרן   קיימה   תחרות   כתיבה   בנושא   הנ"ל   והוציאה   לאור   את   העבודות   בספר   "הגדת   יציאת   אתיופיה . " . 9   קרן   ע"ש   חיים   הרצוג   ז"ל   -   בראשות   אורה   הרצוג . הוקמה   בשנת   1993   להנצחת   זכרו   של   ראש   אמ"ן   ונשיא   המדינה . הקרן   מעודדת   מחקר   ודיונים   ציבוריים   בתחומי   ביטחון   ישראל   ובנושאים   הקשורים   לתולדות   חייו   ופעילותו   הציבורית   של חיים   הרצוג ,   ומעניקה   מלגות   בתחומים   אלה . . 10   קרן   ע"ש   יוסף   הרמלין   ז"ל   -   בראשות   נחמן   טל . הוקמה   בשנת   1999   להנצחת   זכרו   של   ראש   השב"כ .   הקרן   עורכת   ימי   עיון   ומעניקה   מלגות   לימודים   לאנשי   שב"כ . . 11   קרן   ע"ש   אהרון   יריב   ז"ל   -   בראשות   גדי   זהר . הוקמה   בשנת   1997   להנצחת   זכרו   של   ראש   אמ"ן .   הקרן   עורכת   תחרויות   כתיבה-יוצרת   בנושאי   מודיעין   ומעניקה   פרסים . . 12   קרן   ברוך   כהן   ז"ל   -   בראשות   רמי   שבילי . הוקמה   בשנת   1996   להנצחת   זכרו   של   עובד   השב"כ   ו'המוסד , '   שנרצח   בידי   מחבלים   בעת   מילוי   תפקידו .   הקרן   מנהלת   פרויקט בשיתוף   בית   הספר   הריאלי   בחיפה ,   המנחיל   לתלמידיו   את   מורשת   המודיעין   בנושא   "מחויבותה   של   מדינת   ישראל   לשלומם של   יהודי   התפוצות   -   חילוץ ,   מילוט ,   הגנה ,   ביטחון   ועלייה   מארצות   מצוקה . " . 13   קרן   מצדה   -   בראשות   חיים   הקיני . הוקמה   בשנת   2003   על   ידי   יחידה   ב'מוסד . '   הקרן   מעניקה   ללוחמי   'המוסד'   מלגות   ללימודים   אקדמיים . . 14   קרן   ע"ש   אהרון   נצר   ז"ל   -   בראשות   שמוליק   גורן . הוקמה   בשנת   1999   להנצחת   זכרו   של   סייען   יחידת   היומינט   של   אמ"ן .   הקרן   מעניקה   תעודות   הוקרה   ופרסים   לכותבי   מחקרים ולמבצעים   בתחום   היומינט   וגם   מלגות   לימודים   לחיילים   מצטיינים   בקהילה .

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר