ממודיעין  צבאי למודיעין  עסקי

עמוד:6

בנושאי   ביטחון ,   באו   אליי   בטענות   ש'מה   שאתה   כותב   מסכן את   המדינה . '   אינני   חושב   שאי   פעם   כתבתי ,   או   מישהו   שאני מכיר   כתב   או   פרסם   משהו   שגרם   נזק   למערכת   כלשהי .   יש לנו   כתב   שפרסם   כי   אסד   עומד   להתחתן   עם   אסמה ,   אשתו כיום .   היו   על   זה   חקירות   שלמות   באמ"ן ,   הודחו   קצינים והסורים   מיד   הכחישו ...   והזוג   התחתן . מישהו   אמר   לי   פעם   על   חומר   פחות   גלוי ,   כי   בנושאים מדיניים   יש   קבועי   זמן .   הנושא   מגיע   בחומר   ה'שחור , '   אחרי יומיים   בחומר   המעובד ,   אחרי   עוד   יומיים   במברקים   של יועצת   מדינית   של   עוד   מישהו   וכך   הלאה .   הוא   אמר   שכל המשמעות   של   המודיעין   החסוי   בנושאים   הללו   אינה   אלא קבוע   הזמן .   מי   שקורא   את   החומר   ה'שחור'   יודע   על   זה שבוע   לפניך ,   אבל   בסוף ,   אם   תתאמץ   מספיק   ותדע   איפה לחפש ,   זה   יגיע   גם   בחומר   הגלוי . " מיכאל   בלקין :   אחת   השאלות   היא   אם   ההתפתחות הטכנולוגית   מביאה   תועלת   ופתרון   ממשי   לצרכני   המידע . יש   שיטפון   של   מידע   שיוצר   בתוכו   גם   את   הניגוד   שלו   עצמו , כלומר   מאחר   שיש   מידע   רב   כל   כך ,   אנשים   נרתעים   מלעסוק . מעטפת   של יכולות   אנושיות להתמודד   עם מידע ,   וברגע שטף   גדול   הרבה יותר   מהיכולת שלך   לעסוק   בו ,   אתה   מרים   ידיים .   מרוב   עצים   אי   אפשר לדעת   באיזה   יער   להסתכל .   נוסף   על   כך ,   צרכני   המודיעין הצבאי   והמדיני   התרבו   עשרת   מונים   בשנים   האחרונות .   יש יותר   מדינות   ויותר   צבאות .   בעולם   העסקים   למשל ,   יש כ 100 , 000-   עסקים   בישראל   בלבד ,   כל   אחד   מהם   הוא   צרכן מודיעיני ,   ישות   מודיעינית   המהווה   מערך   איסוף ,   ניתוח והערכה   שעומד   בפני   עצמו .   ברוב   המקרים   אין   להם   יכולת להשיג   מידע   שונה   משמשיג   כל   אחד   מהשחקנים   האחרים בשוק .   איפה   היתרון   של   שחקן   יחיד ?  ביכולתו   לנתח   ולהעריך את   סך   כל   האינפורמציה   באופן   שיעניק   לו   איזשהו   יתרון תחרותי . דוגמה   טובה   היא   הסיפור   של   דב   תדמור .   יום   אחד   הוא   קרא את   ריאיון   המנכ"ל   של   , British   Telecom   שאמר   שהם שוקלים   לצאת   מההשקעה   ב'בזק . '   הוא   הלך   ומצא   את   זאבי כמשקיע-נגד   וקיבל   39   מיליון   דולר .   הוא   קרא   את   זה   בעיתון , הוא   לא   קיבל   זאת   כהדלפה   משום   מקור   אחר .   כאשר   חברות נדרשות   ביום-יום   להחיל   תהליכי   תכנון ,   הן   חשופות   לאותם מקורות   מידע .   כאן   יש   חשיבות   רבה   לניתוח ,   להערכה ולהסקת   מסקנות .   הניתוח ,   הסקת   המסקנות   של   ארגון   על יתרונותיו   היחסיים   כלפי   ארגונים   אחרים ,   כל   אלה   הם תחומים   שעדיין   אינם   מפותחים   מספיק . " במערכות   הביטחוניות   נוהגים   לומר   שאין   מחיר למודיעין   וכמעט   כל   מחיר   ראוי .   בחיים   העסקיים בוודאי   יש   מחיר   למידע .   כמה   פירמה   מוכנה   לשלם בעבור   מידע   ואיזה   משקל   יש   למידע   בחברה עסקית ? חזי   לביא "   : הבעיה   הגדולה   שאני   מזהה   כיום   אינה   המידע , אלא   איך   אתה   מוצא   את   הלקוח ,   ה'דב   תדמור'   שיודע   לקחת את   המידע   ולהשתמש   בו .   לעתים   אנחנו   מגיעים   ללקוחות עם   מידע   שאנחנו   חושבים   שהוא   מעניין   מאוד ,   והוא   גלוי לחלוטין .   הבאנו   ללקוח   הכול ,   אך   רק   מיעוט   הלקוחות   יודע לקחת   את   זה   אתו   הלאה .   הלקוחות   אומרים   כל   הזמן   שהם יכולים   לאסוף   מידע   בלעדינו ,   באינטרנט ,   אבל   הם   עדיין פונים   אלינו   מאחר   שהם   מתייאשים   מכל   נושא   ברירת המידע   וניתוחו .   כיום   יש   מערכות   שעוקבות   אחרי   כל   מוצר חדש   שמונח   על   מדפים   בעולם .   יש   מנהלי   חברות   שמעדיפים לחפש   בעצמם   את   המידע   הזה   ולהעסיק   בכך   כמה   עובדים במשרדיהם ,   והם   אינם   מבינים   שאחת   הבעיות   הגדולות ביותר   בתחום   היא   ההבנה   והניתוח   של   המידע   הזה ,   שאין הם   מסוגלים   לעשות .   זו   בעיה   שקיימת   בעיקר   בישראל . " גבי   בגס "   : בשוק   הישראלי   אין   מספיק   מודעות   לנושא   של ' מידע   שעולה   כסף   שווה   הרבה   כסף . '   זה   האופי   הישראלי של   'אני   יכול   לעשות   לבד ,   יותר   טוב   ויותר   בזול . "' מקומו   של   המידע   בארגון כיום ,   עם   עליית   חשיבותו   של   המידע ,   האם   הדבר ניכר   גם   בארגונים   ובהקצאת   משאבים ?  האם   ניתן בתוך   הארגון   משקל   מתאים   לאיסוף   המידע ולניתוחו ? נחמה   גנץ "   : מקומו   של   המידע   בארגון   הולך   וגדל   והביקוש למידע   גובר   והולך .   ניתן   לראות   זאת   גם   בתעשייה   האווירית , בכניסה   של   אנשים   שרוצים   לשאוב   את   המידע   מהמאגר הממוחשב   שלנו .   האופי   של   האנשים   מכתיב   עד   כמה   הם ישתמשו   במידע .   מנהלים   שהם   הקמ"נים   של   עצמם ,   יאספו מידע   בכוחות   עצמם .   בנושא   של   איסוף   מידע   יש   מגבלות , כי   לא   כל   המידע   מתפרסם ,   אפילו   לא   בתחום   העסקי .   ויש גם   בעיה   תרבותית   -   לא   כל   המידע   מתפרסם   בעברית .   הוא נכתב   בתרבויות   שונות ,   ולכן   יש   בעיה   לעשות   את   הפרשנות הנכונה   שלו ,   שעשויה   להיות   תלויה   גם   בתרבות   שהוא   בא ממנה .   ברוב   החברות   יש   מידענים   ואין   קמ"נים ,   שתפקידם הוא   לאסוף ,   לעבד ,   לנתח   ולהעריך   את   המידע .   המציאות הזאת   לא   השתנתה ,   גם   לא   עקב   מעבר   אנשי   מודיעין   לחברות אזרחיות .   בארצות   אחרות   יש   יותר   קמ"נים   כפונקציה   של מודיעין   והערכת   מידע . " מיכאל   בלקין "   : בבדיקה   אמפירית   שעשיתי   בתחום   מצומצם יחסית ,   גיליתי   שסך   כל   יוצאי   קהילת   המודיעין   בפירמות הישראליות   הוא   19 . 5   אחוז .   כלומר   רק   אחד   מכל   חמישה העוסקים   בתחום   העסקים   בישראל   הוא   יוצא   קהילת המודיעין 80   .   אחוז   מהעוסקים   בכך   באים   מתחומים   אחרים . ב20-   השנים   האחרונות ,   שבהן   תורת   המודיעין   התחרותי מתפתחת ,   פוחת   דווקא   מספר   יוצאי   קהילות   המודיעין . זאת   מאחר   שאלה   היו   האבות   המייסדים ,   יוצאי   המלחמה הקרה   באמריקה   ובאירופה .   במקומם   באים   אנשים   אחרים , מכיוונים   רבים   ושונים . " יורם   סנדר "   : לטעמי ,   לא   משנה   כלל   אם   האיש   הוא   איש מודיעין   ביסודו   אם   לאו .   התהליך   האנושי   של   איסוף ,   עיבוד והבנה ,   הוא   עניינו   של   כל   אינטליגנט ,   לא   משנה   מאיזו   ארץ הוא   בא .   תפקידו   של   הקמ"ן   הוא   בצד   האסטרטגי   בלבד . בסוף   השנה   הוא   צריך   לעמוד   על   הבמה   מול   המנכ"ל , ואחריותו   היא   להתריע ,   להצביע   לפניו   על   כיוון .   זה   תפקידו של   הקמ"ן .   גם   לאחר   איסוף   המידע   וגם   לאחר   שיתוף הקמ"ן ,   צריך   לדעת   לשאול   את   השאלה   הנכונה ,   לקלוט   את התשובה   ולראות   אם   התשובה   הביאה   לידי   ההחלטה   הנכונה , ואם   זו   בכלל   הביאה   תוצאה . " עד   כמה   אנו   יודעים   כיום   לזהות   היטב   מניפולציות במתן   המידע ?  האם   קיימים   תחומים   שבהם   לעתים נופלים   קרבן   לנושא   אמינות   המידע ? יורם   סנדר "   : בוודאי .   גופים   ממוסדים ,   בעלי   ניסיון   באיסוף והערכה   של   מידע ,   זוכים   לבקרה   הגבוהה   ביותר   ונופלים מידע   מסווג   אינו   מגיע   לכלל   הציבור , וגם   אם   טורחים   לאסוף   את   המידע הרלוונטי ,   לא   תמיד   יודעים   לנתח   אותו , להסיק   ממנו   את   המסקנות   הנדרשות ולהפכו   לכלי   לקבלת   החלטות

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר