משולחן העורך הראשי

עמוד:2

משולחן העורך   הראשי מידע   הוא   כוח לפנינו   גיליון   נוסף   המסכם   את   שנת , 2005   שנה   של   תהפוכות   ותקוות בארץ .   גם   למל"מ   זו   הייתה   שנה של   חילופי   דורות ,   תנופה   חדשה ושאיפה   לפיתוח   ולהתקדמות . בעת   האחרונה   התקיימו   במל"מ כמה   אירועים   בנוכחות   מרשימה   של   חברים . ביטאוננו   מסקר   את   האירועים   כדי   להשאיר   את טעמם   הטוב   ובעיקר   כדי   לעודד   את   אלה   שלא נכחו   לבוא   בעתיד . לאחרונה   היינו   עדים   לפרסומים   בתקשורת   על תחומי   הפעילות   של   'המוסד'   ושב"כ .   רבים   קבלו על   פרסומים   אלה   במכתבם   אלינו .   לא   מצאנו לנכון   לתת   להם   במה   בביטאוננו ,   גם   שיש   בוודאי לפרסומים   כאלה   השפעה   על   הציבור   הרחב . בהקשר   זה   ספר   חדש   שיצא   לאור   עורר   הד תקשורתי .   את   הספר   כתבו   שניים   מחברינו , בכירים   לשעבר   ב'מוסד , '   דוד   ארבל   ואורי   נאמן . אנו   נותנים   מקום   לביקורת   עליו . הרב-שיח   המסורתי   שאנו   יוזמים   בכל   ביטאון מיוחד   הפעם   לעניין   הרלוונטי   לרבים   מאתנו   - השוואה   בין   מערכות   אזרחיות   לביטחוניות   בתחום הטיפול   במידע .   כדאי   לקרוא .   מעניין   להתרשם   כל פעם   מחדש   מעוצמת   המידע   ומהיקפו . ביטאון   מל"מ   מופץ   גם   לסגל   הסדיר   הבכיר בקהילת   המודיעין .   בכך   אנו   מנסים   לפתוח   ערוץ נוסף   לקשר   בין   המשרתים   כיום   לבין   ותיקי הקהילה . המדור   "מי   היה   האיש   שהיה , "   שפרסמנו   לראשונה בגיליון   הקודם ,   זכה   לפופולריות   בקרב   הקוראים . בגיליון   זה   אתם   מוזמנים   לזהות   את   האישה שהייתה . אנו   מקבלים   תגובות   רבות   מחברינו .   המשיכו   בכך . זה   מעודד .   אנו   מטפחים   גם   פרסום   רשימות קצרות   של   חוויות   אישיות   " ) מזווית   אישית . ( " לסיכום ,   הביטאון   שלנו ,   של   כולנו ,   מבקש   להעשיר את   חברינו   בחוויות   המורשת   המודיעינית ,   לעדכנם על   הנעשה   בעולם   המודיעין  ( ככל   האפשר )  ולתת ביטוי   ליוזמות   החברים . חג   אורים   שמח אפרים   לפיד העורך   הראשי lapide 3 @ yahoo . com המרכז   למורשת   המודיעין   -   אתר   הנצחה   ממלכתי   לחללי   הקהילה מאז   ראשית   התגבשות   היישוב   החדש בישראל ,   ובכל   מערכות   ישראל   מאז   ערב הקמת   המדינה   ועד   היום ,   עמדו   אנשי חמ"ן ,   'המוסד , '   שב"כ   ו'נתיב'   בחזית העשייה   הביטחונית   וחירפו   גופם   ונפשם ; לוחמים   עלומים   שחלקם   קיפחו   את   חייהם בארצות   עוינות   ואחדים   מהם   טרם   הובאו למנוחת   עולם   בישראל . בשנת   1983   חברו   יחדיו   ותיקי   קהילת המודיעין ,   המשפחות   השכולות   וגופי קהילת   המודיעין ,   להקים   מרכז   הנצחה לחללי   קהילת   המודיעין   ומרכז   להנחלת מורשת   המודיעין   -   המל"מ . מאז   נחנך   המרכז   למורשת   המודיעין משמש   האתר   הן   להנצחה   והן   כמרכז תיעוד   חינוכי ,   שנועד   להנחיל   את   מורשת המודיעין   לכל   בית   ישראל   ובעיקר   לדור הצעיר   הגדל   במדינת   ישראל . מלבד   אתר   הזיכרון   לנופלים   ו'מרכז   נתונים ממוחשב , '   האתר   פועל   להנחיל   תרחישים של   מבצעי   מודיעין ;  להפיק   סרטי   תעודה ומורשת ;   לנהל   מרכז   מידע   למודיעין ולטרור ;  לקיים   מפגשים   ודיונים   בנושאי המזרח   התיכון   והמודיעין ;  ספרייה   ותצוגות בנושאי   מודיעין . המל"מ   פועל   כעמותה   רשומה ,   ופעילים בה   ותיקי   קהילת   המודיעין   ובכיריה , שפועלים   בהתנדבות   בהנהלת   העמותה ובוועדות   השונות   כוועד   הפועל ,   ההנצחה , המימון ,   התכנים ,   הביקורת ,   הקרנות וביטאון   "מבט   מל"מ . " תוכן    כתבות ממודיעין למודיעין     עסקי צבאי 4 אפרים   לפיד   ולימור   קליפה רב-שיח ומתחיל הנה   קם     ללכת עם 8 ארנונה   סיון הצדעה   לקהילה   היהודית שחולצה   מאתיופיה במלחמת יוזמה   של     קמ יום   " הכיפורים ן 20 אילן   סהר ניתוח   שטח   יצירתי   מביא לידי   רעיון   מבצעי אמנון   סהר 29 אילן   סהר נפל   בקרב   במהלך ניסיון   לחלץ   חבר מורשת   "חרב   אוקטובר" 34 ד"ר   דני   אשר רשמי   ביקור   במצרים   בעקבות אתרי   מלחמת   יום   הכיפורים בין ליועץ   איש   ארגוני   המודיעין 38 ד"ר   יורם   דובובסקי על   ההקבלה   בין   הייעוץ הארגוני   למודיעין

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר