אי אפשר יותר בלי דובר

עמוד:10

סינדרום "כרמלה" חברות בשירותים , תגביר את תופעת ההדלפות ואף תעניק להם לגיסימציה מסו"מת , מזהיר , עמוס גלבוע , וממלץ : היחצ"נות הסובה ביותר היא המצו"נות של השירותים . כשאני שומע את המשפט "צריך סוף סוף להיות כמו כולם ולמסד את הקשר כין השירותים לבין התקשורת ע"י דוברות או משהו כזה" - אני מיד נזכר בכרמלה מנשה . למה ? כי בהרבה בקרים אני מתעורר לקול סיטריה על נפלאות צה"ל במהדורת החדשות : לחייל גבוה כמיוחד אין נעלים מתאימות ; בפלוגת טירונים לא ישנו טוב בלילה כפי שמחייבות הפקודות ; לפני כך וכך חודשים כמעט הייתה תאונת אימונים ביחידת שדה . עוד היא מדברת ודובר צה : " ל מגיב , והורים מגיבים על התגובה והחד גדייא מתחיל להשתולל . למצב כזה , כמהלך הדרך , יגיעו השירותים החשאיים אם יתחילו במצוות הדוברות ופתיחת דלתותיהם לתקשורת כצורה מסודרת וממוסדת . בואו נבהיר תחילה שאנו עוסקים בראש ובראשונה במוסד ובשירות הביטחון הכללי . לא באמ"ן וחמ"ן , שהם חלק מצה"ל , ודוברם הוא דובר צה"ל . מעניין לציין בהקשר לאמץ וחמץ שלוש נקודות : - אמ"ן / מחקר - מתדרך אז נציגי התקשורת ( הישראלית והזרה , ( לאחר קבלת אישורים מדובר צה"ל וראש אמ"ן , כשבתידרוך נוכח נציג דובר צה"ל , ופעמים נציג ביטחון שדה . התידרוך הוא בנושאי . p > s 7 צבא סוריה ; המשטרה הפלסטינית ; המאמץ האיראני וכדומה . - אין תידרוכים אצל יחידות האיסוף של חמץ . זו נקודה מהותית . אנו עוסקים בראש \ בראמ 1 \ נה כמוסד יב ^ יחת הביטח \\ הכללי . לא באנד \ \ חנז , \ " שרם חלק מצה"ל \ , ד \ בהם הוא חבר צה"ל . - דומני , ואולי טועה אני , כי יחידות האיסוף של חמץ לא זכו להדלפות מצמררות ולא בקעה מקירבם התחינה לקשר ממוסד עם התקשורת . הם עושים מלאכתם בשקט ובצנעה , כמו שצריך . אחד מהטיעונים הוא שהקמת חברות , כמוסד ובשכ"כ , תשים קץ למסע ההדלפות הרודף אותם בשנים האחרונות . כשיהיה דובר , אומר הטיעון , לא יהיה צורך בהדלפות כי הכל יתועל דרך החבר . ויתר על , p כאשר אין חבר אזי הדברים המתפרסמים כתקשורת יוצאים לא מדויקים , מעוותים , מסולפים , ופעמים לחלוטין לא נכונים , קשקושים . הדובר ידאג שהפרסומים יהיו הוגנים , נכונים ומדויקים , ובא גואל למוסד ולשב"כ . אכן מסכת טיעונים רצינית , אלא שלעניות דעתי אין הם עומדים במבחן המציאות , ולכל היותר משקפים מאוויים . מדוע ולמה ? כי הדלפות תמיד תהיינה . ההדלפות הן במהותה של התקשורת ; חתונה קתולית בין השניים . במשרד החוץ , למשל , יש כ > . 0 ק מערכת דוברות . האם פירושו של דבר שאין הדלפות משם ? יתר על , p דומני שהחברות אך ממריצה את ההדלפות . הדוברות נותנת כיוון לחטטני התקשורת היכן צריך לנבור ולחפש , ובכך מקלה על עבודתם ; ועוד , היסמטת של כתב רק על החבר ( שאת משחז הוא מכסה , ( אינה נחשבת מכובדת בקרב אנשי התקשורת . העיקרון התקשורתי הוא : עשה לך מדליפים , ונצל את הדובר לצרכים התקשורתיים השונים . במילים אחרות : חברות לנקוט עמדה שונה וחדשה בסקור ובפרשנות המתייחסת לשב"כ . כך גם מידע שדלף על כשלונות של המוסד בפעולות שונות ( לונדון , קפריסין וכר , ( הוביל לשינוי הקו בטיפול התקשורת במוסד . אולם , מול השינוי המשמעותי שחל באורח הפעולה של התקשורת מול המוסד והשב"כ , המשיכו ראשיהם של אירגונים אלה להתבצר בעמדתם המסורתית , לפיה אץ משתפים פעולה עם העיתונות . בכירי המוסד והשב"כ לא השכילו להבין כי תנאי המשחק השתנו והעיתונות של שנות השמונים והתשעים אינה עוד העיתונות הצייתנית של שנות החמישים . הם לא הבינו כי pw התקשורת המודרנית נזקה של ההינתקות מהעיתונות יהיה גדול מהנזק שייתכן וייגרם ממיסוד קשר קבוע ומקצועי עם התקשורת . , py ; בחודשים האחרונים היינו עדים לנזק הרב שנגרם למוסד בשל העדרו של ערוץ קשר קבוע ומקצועי עם התקשורת " . פרשת יהודה גיל" והמידע הכוזב הדגימה עד כמה מזיק הוא הנתק . כהעדר מערך הסברה מקצועי של המוסד , ובהעדרה של מדיניות ברורה כתחום התקשורתי , ניזונה התקשורת מהדלפות של בעלי עניין , שנועדו לקדם את עניינם של המדליפים . התוצאה היתה פגיעה חמורה בדימויו של המוסד . " פרשת גיל" מלמדת , אם לא נלמד הלקח עד לחשיפתה , כי המוסד , ובהקשר זה גם השביכ , חייבים לשנות את מדיניות ההסברה שלהם ( שלא קיימת למעשה ) ולמסד ערוצי קשר מקצועיים עם התקשורת . עם כל ההתנגדות המסורתית למיסוד קשר קבוע עם התקשורת והגישה הגורלות כי כל קשר עם העיתונות וכל פירסום בעיתונות פוגעים באירגונים ובפעילותם , חייבים בכיריהם להכיר במציאות התקשורתית המודרנית . לא ניתן עוד להסתתר מאחורי מלוך חשאיות ולהתעלם מתפקידה המכריע של התקשורת לא רק בעיצוב דעת הקהל , אלא גם בעיצוב סדר היום הלאומי pw , ריבוי הערוצים והתחרות המחריפה כין כלי התקשורת ( לא רק בישראל , אלא בעולם כולו , ( מעט מאד מידע נותר כמוס . בעידן "הכפר הגלובלי , " בו לא ניתן להסתיר מידע על מעצרו של סוכן מוסד כשוויץ או בקפריסין , חייבים אירגוני הביון להיות ערוכים למסור את התייחסותם , במקרים בהם היא נדרשת . על מנת שעמדתם והתייחסותם של אירגוני הביון לאירועים ולהתפתחויות השונים תהיה מקצועית וראויה , עליהם לכונן פונקציה חדשה של דוברות מקצועית . גם המוסד וגם השב"כ נמצאים מראש בנחיתות בשל העדרם של דוברים מקצועיים . בכל פעם שמתחייבת תגובתם והיא אינה בנמצא , או שהיא תגובה שאינה הולמת , נגרם לאירגונים נזק רב . על ראשי המוסד והשב"כ להבין כי המקרים בהם תידרש תגובת אירגוניהם לתקשורת יילכו וירבו בלא כל קשר למידת יעילותם וביצועיהם . מרגע שנשבר הטאבו על סיקור פעולות המוסד והשב"כ , תמשיך ותעמיק התקשורת את העיסוק בהם . ידוע כי לאירגונים בירוקרטיים קשה מאד לבצע שינויים ב"תרבות האירגון . " הקושי הולך וגדל כאשר מדובר באירגונים חשאיים , שזמן רב נהנו מחסינות מפני ביקורת . אולם , על המוסד והשב"כ חלה חובה לשנות את "תרבות האירגון" שלהם בכל האמור בהתייחסותם לתקשורת . השינוי חייב להתבצע בצורה מקצועית ושקולה . המוסד והשב"כ , אשר יצעדו אל המאה העשרים ואחת כאשר אין בשורותיהם דובר , או מחלקה העוסקת בקשר עם התקשורת , יגרמו נזק לא רק לדימויים אלא לפעילותם השוטפת . ראוק פדהצור עמוס גלבוע

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר