דו"ח ועדת בקורת

עמוד:4

דו"ח ועדת בקורת דו " ח ועדת בקורת : ( יו"ר צבי זמיר , ס . מוריה , ש . שפי , י . בכור , א . בארי . ( ציטוטים : סעיף 4 מסיכום הועד הפועל : " סקירת יו " ר הביקורת -- היו"ר דיווח וסקר התפקוד של חברי הועדה , כאשר נציג מטעמה הצטרף לועדות השונות והיה שותף ומלווה של כלל הפרויקטים מתחילתם ועד גמר ביצועם . - היו"ר ביקש לציין את שתוף הפעולה המעולה לו זכו מהנהלת העמותה לאורך כל הזמן . - צ . זמיר הדגיש ההצלחה בתיקון הרטיבות באוהל שם והביע תקווה , כי העמותה תמצא את הדרך והזמן לתבוע את האחראים לנזקים שנגרמו . " סעיף 5 מהאסיפה הכללית : . 5 יצוג המשפחות השכולות בעמותה . טרם נמצא פתרון משביע רצון . המצב כיום בניגוד להוראות תקנון המ . ל . מ . סיכום : יש לציין את שתוף הפעולה בהנהלה ( שייקה , יהודה ואהוד , ( אשר התיחסו בחיוב רב להערות ועדת הבקורת ובדרך כלל פעלו בהתאם לכך . ועדת הבקורת מוצאת חובה לציין את מסירותם של חברי ההנהלה והמאמץ הכביר המושקע . - גמר ציטוט . מעורבות חברים בפעילות אני מבקש להדגיש דברי יו " ר המ . ל . מ . בפגישת החברים האחרונה ולהמריץ חברים רשומים ונציגי משפחות שכולות להציע עצמם ולהרתם לפעילות בתחומים המענינים אותם . ודוגמא לצרכים : מרצים מדריכים ( בעברית ו או באנגלית , ( כתיבת חומר הסברה , מעצבים , גרפיקאים , מרכזי פרויקטים , סיענים לגיוס תרומות בארץ ובחו"ל , עורכי נוהלים , כותבים ( לידיעון מ . ל . מ , ( . צלמים , יזמים לפיתוח "קרנות ע " ש , " בעלי בית דפוס , טכנאי אלקטרוניקה חשמל , בעלי חברות העוסקות במערכות ממוחשבות להצגה ויזואלית ( כולל תמונות ) של אישים ו או אירועים , וכד י . בידידות " מרכז למורשת המודיעץ"ז " מתגבשת דעה של פעילים וחברים הגורסת כי ראוי לשנות את שם המרכז כך שישקף נכונה את הנעשה במקום . ממרכז ללימודים מיוחדים , למרכז למורשת המודיעין - להנצחת חללי קהילת המודיעין" - אמר האלוף ( מיל ( ' מאיר עמית בתחילת האסיפה הכללית של חברי המ . ל . מ . בנושא תכנים וכיווני פעולה סקר מר זלמן גנדלר ( ז ' מקה ) במקום אלוף ( מיל ( ' שלמה גזית . הסתיימה הכנתם של עשרה תרחישים מפעילויות קהילת המודיעין , הריכוז נעשה ע " י תא " ל עמוס גלבוע . ריכוז מפעל אירוח ומפגש עם עולים חדשים מתבצע ע " י מר יהודה פרידמן - מנהל האתר . הספריה בהליכי מחשוב באחריותו של מר יגאל שפי . בתהליכי גיבוש לתכנים סופיים עובדת קבוצת " מקביונים , " ריכוז הקבוצה והכנת הפרויקט , ע " י מר חגי מן . כמו כן דיווח מר גנדלר על פעילות חמש הקרנות הפעילות וכי בשלבי הקמה נמצאות שלוש קרנות חדשות - מטופל ע " י מר דוד בר גיורא . מתוכננות שתי עמדות משחקים אינטראקטיביים ממוחשבים בנושא המודיעין . יהיו אלה תחנות להעשרה והסברה למבקרים . מרכז הפעילות - מר אהוד רמות . מר שייקה דליות דיווח לחברי האסיפה הכללית בנושא הנצחה במקומו של אלוף ( מיל ( ' יהושע שגיא . הועדה יצקה בשנה האחרונה מסגרת ותוכן בכל הקשור בתחומי אחריותה . הן בתחומים השוטפים י ( אישור הנצחה , תיקי מונצחים , נהלים וכד ) ובמיוחד נקטה יוזמות וגיבשה החלטות בכמה גורמים : . 1 תצוגה של הנצחה יומית למונצתים ( ממוחשב . ( . 2 מרכז מידע ממוחשב על המונצחים . . 3 מוקד להנצחת גימלאים . ( שאינם זכאים להנצחה וחריטה על המבוך , ( יש להעריך כי ביצוע ( הכרוך בהשגת תקציבים ) יחל עוד בשנה זו . מר דליות סקר את נושא מפקד החברים בעמותה . העבודה האירגונית ברישום ותעוד , רבה . הצוות שהתנדב לרכז את הנושא במגמה להרחיב את השורות ממשיך בפעולתו בראשותו של מר מאיר בר אוריין . מר דליות ציין כי הוחל בהנפקת תעודות אישיות לכל חברי העמותה . משלחנו של המנכ"ל בימים אלו מלאו שבע שנים למ . ל . מ . וההתרחשויות בו היו בהיקף שלא ידעו בעבר . נאוה ונחת מחד גיסא , אחריות לשמירת המסגרות ותחזוקה מאידך גיסא . הידיעון בדפיו הבודדים לא יכול מטבע הדברים לדווח לכם בפרטים , ואדגיש כאן רק בראשי פרקים עיקרי נושאים , שבוצעו מתחילת שנת העבודה , וכאלו שעדיין על המדוכה . מוזיאון - מופע אור קולי ב 8 ביוני נחנך המבנה והוצגה בכורת המופע האורקולי מולטי מדיה , בהגשה יוצאת דופן , מיועדת לתלמידי שמיניות , לחברי הקהילה , ולחניכי קורסים בקהילה ובמערכת הבטחון . שני האלמנטים : המופע האור קולי והתערוכה הזמנית , מהווים את מוזיאון המודיעין . - אנו נערכים ( לאחר הרצה ) לארגון מופעים סדירים . " משלחת הידידים" מחו " ל " משלחת הידידים " של המ . ל . מ . סיימה ביקור מוצלח בן שלושה ימים כאורחי הקהילה . הקשר עם ה " ידידים " התהדק ואף גויסו כמה חברים חדשים . בערב הפרידה התחיבו השנה לתרומה של למעלה מ 350 אלף דולר ( כ 150 אלף כבר מומשו . ( דו " ח כספי שנתי האסיפה הכללית אישרה את הדו"ח הכספי ( לשנת ( 1991 והורתה להעבירו לרשם העמותות כדין . הדיווח הוצג ע " י רואה החשבון מר י . גורן . חילופי תפקידים ואיוש מוסדות העמותה הועד הפועל בחר בבנימין גיבלי ליו " ר ועדת מימון וכספים ( החליף את מיקי פדרמן , ( לראש צוות לקבלת חברים מיוחדים נבחר אלי זעירא ( החליף את י . הרמלין . ( כמו כן אישר הועד איוש מוסדות ההנהלה והועדות במסמך מיוחד שהוצג בפניו . האסיפה הכללית בחרה בבעלי התפקידים הבאים כלהלן : יו " ר המ . ל . מ . - מאיר עמית יו " ר ועדת ביקורת - יוסף הרמלין ( החליף את צבי זמיר . ( מסמך זה הוצג באסיפה הכללית ועומד לעיונו של כל חבר רשום בעמותה . העןלמת הקרן לאחזקה המתקנים מתיישנים והמערכות נעשות מורכבות ומתוחכמות יותר . המשמעות הינה קשיים בעול האחזקה השוטפת . לכן תינתן עדיפות להקמת קרן אחזקה שפרותיה ישאו בהוצאות של כ 50 % מנטל האחזקה כאשר במחצית השניה של ההוצאות ישאו גורמי הקהילה . קרקע עתידית הנושא מטופל מזה שנתיים ימים ומחפש פתרון בשיתוף עם מפקדת קמנ " ר . הכוונה לקבל כ 7 דונם מצפון לאתר , אשר ישמש בשלב ראשון כחניה זמנית . תביעת אדריכלים " ברוך את סולומון , " אדריכלי האתר , הגישו תביעת שכר ( אוהל שם וספריה . ( דחינו אותם בטענה כי בשל הנזקים שנגרמו לעמותה עקב רשלנותם אינם זכאים בדבר . הועד הפועל ( בהמלצת יו"ר ו . בקורת היוצא צבי זמיר ) הנחה לטפל בנושא באורח נמרץ ולהגיש תביעה באם יהיה צורך . הנושא בטיפול היועץ המשפטי , עו"ד יהודה טוניק .

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר