בין ציור לריגול

עמוד:14

בין   ציור   לריגול דורון   פולק ,   אוצר   תערוכת   "העולם   לפי   ציירי   המל"מ , "   משוחח   עם   שבתי   שביט   -   ראש   המוסד   לשעבר יותר מכל אדם אחר מזוהה שבתי שביט , ראש המוסד לשעבר , עם הפעילות האמנותית הקשורה בקהילת המודיעין . לקראת פתיחת תערוכה "העולם לפי ציירי המל"מ " . בתיאטרון גבעתיים החלטנו לשוחח עם שביט על נושאים אלה . ש . מה היא התייחסותך לגמלאי קהילת המודיעין ההופכים עם סיום עבודתם בקהילה לאמנים יוצרים המפליאים לצייר ולפסל . ת . אני רואה את התופעה הזאת בצורה החיובית ביותר . היצירה האמנותית היא דרך עבור האמנים להחצין את עצמם , ואני מתכוון למובן החיובי של המילה . כמובן , זוהי דרך לבטא אישיות ועצמיות משלהם , דבר שנבצר מהם בתקופת השירות . נושאי הציור והפיסול הנראים בתערוכה והמבוססים על עברם של היוצרים . מאחר ואת רוב הסיפורים אי אפשר לחשוף ולספר בתקופת שירותם , באופן טבעי קיים פרץ היצירה אצל היוצרים עם סיום עבודתם הפורמלית . עבורי , הסיפורים הכביכול שגרתיים בהם עוסקים האמנים , לעומת אלה המופיעים בספרי הריגול , הם המעניינים יותר , מאחר ואת הסיפורים האחרים אני מכיר מהחיים עצמם כמו גם את האמנים . העיסוק בציור היווה עבור חלק מהם אמצעי להסוואת עצמם . הם בחרו בציור כי זה היה עיסוק באמנות שלא הצריך הכשרה ולימוד מסודר , כמו , לדוגמא , זה הדרוש בנגינה . התערוכה הנוכחית מוכיחה כי בשלב הבשלות המאוחר אפשר להתרכז ולשפר את הכישרון . ש . היכן אתה רואה תרומת הכשרון האמנותי לעובדים במלאכתם המקצועית . ת . החלק החזותי בעבודתו של איש מודיעין הנו חשוב ביותר . אין ספק , כי צייר יכול לדאוג להמחשה מדוייקת יותר ומוצפנת יותר מבחינתו , לסיפור . לדוגמא אני יכול להביא את ספר יצירותיו של צבי מלחין . באמצעות הציור שבוצע על ידו על ניירות וטקסט ניתן היה לכסות ולהצפין את הדיווח , ולהשתמש בציור כמו קוד אישי שרק הוא ידע להשתמש בו ובאינפורמציה שנאספה . באופן כללי תורמים הכישורים האמנותיים לאיש המודיעין כמו לכל אמן ואמן . רוב האמנים שלנו הם עם רגליים על הקרקע ובתקופת עבודתם המבצעית הם מציגים רק בקרב המשפחה הסגורה . כיון שכך , אמנים יכולים להחשף רק אחרי סיום עבודתם הפורמלית ולהתפרסם בציבור , דבר שהוא חלק בלתי נפרד מעצם הצורך ליצור ולהציג . הערה : הדברים לקוחים מתוך ראיון בחוברת התערוכה .

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר