וזאת הברכה

מתוך:  > מבט מל"מ > וזאת הברכה

עמוד:39

וזאת הברכה שייקה דליות בלומברג גבי תמן תורם בנדיבות לחינוך דור העתיד של המודיעין גבריאל תמן , גבי בפי ידידיו , יליד אלכסנדריה שבמצרים , פרס כנפיים עוד בצעירותו לארצות אפריקה . את דרכו שם החל כצייד ובהמשך עשה חיל ופיתח וניהל ספארי יוקרתי . עם התפתחות עסקיו הגיע לחרטום בירת סודן , שם הכיר את לינה ) היא אנג'ל , ) נצר למשפחת אלייני , ) Eleini ( שהייתה לאשתו זה יובל שנים . בשנת 1958 עברו בני הזוג לגור בז'נבה , וחברתם הרב תחומית התמחתה בסחר בין לאומי ולאחר מכן , עם הצטרפות בניהם , התרחבה גם לעסקי נדל"ן . עם זאת , גבי נותר איש מצניע לכת המדבר "בגובה העיניים" עם שועים ועם פשוטי עם . מאז בחרותו חש גבי את מחויבותו כיהודי והיה מעורב מאוד בקהילה המקומית והקדיש מזמנו ומיכולותיו למדינה שבדרך וכיום לישראל . גבי יזם והקים ממשאביו את " קרן גבריאל תמן" ההמתמקדת בפילנתרופיה ובמגוון פעילויות תרבות . מועצת הקרן מאוישת בדמויות מרכזיות מז'נבה רבתי . בישראל מפנה הקרן את משאביה בעיקר לתחומי הרפואה ובתי חולים . מאז התוודע אלינו , נחשפה הקרן לעשיית המל"מ בתחומי הנחלת מורשת המודיעין לדורות העתיד , ואנשיה פתחו את לבם ונרתמו בכל מאודם לתמיכה בעמותה . לאחרונה אף העבירו סכום נכבד להתקנת מיצג אור קולי חדיש המדגים את סיפורה של הקהילה . בהיותו " טליסמן אישיות Talisman ( " רב גונית , ) המביא , גבי מושך את סיפורו בעט המרתק סופרים של . אשתקד נער יהודי יצא הנמלט לאור ממצרים ספרו לסודן ולאפריקה ועושה שם חיל , ומאוחר יותר אף מעורב בפעילות חשאית למען ישראל . חברי העמותה מצדיעים לגבי ולינה תמן , ומוקירים להם תודה והערכה . שירותי מודיעין בעולם נעם שפירא * שירותי המודיעין בצ'ילה מאז שנת 2004 מאורגנת קהילת המודיעין בצ'ילה על פי חוק המותאם ללקחים ממשטר פינושה . ועדת ראשי השירותים בצ'ילה מתאמת את כלל ארגוני המודיעין , בכפיפות לנשיאת המדינה שירותי המודיעין של צ'ילה הוקמו בראשית המאה ה 19 על בסיס המודיעין הצבאי , על פי המודל הפרוסי . הגוף המוביל היה ה , DINE " מנהלת המודיעין הצבאי של היבשה . " תרומתם העיקרית של שירותי המודיעין הייתה ב"מלחמת הפסיפיק" , ) 1883-1879 ( שבה גם התארגנו והשתכללו . לצד הצבא התארגן כוח לאכיפת הסדר , שנהפך לימים למשמר הלאומי ומשמר הגבול ) הקרביניירי . ) מנהלת המודיעין ) DIDENA ( הוקמה בשנות ה 50 של המאה הקודמת בד בבד עם הקמת המשרד לביטחון לאומי ) הוא השם הרשמי של משרד ההגנה . ) נקודת המפנה במערך שירותי המודיעין בצ'ילה הייתה בהפיכה הצבאית בספטמבר , 1973 עם עלייתו לשלטון של " משטר הגנרלים" בראשות פינושה . בתקופה זו הוקמה " מנהלת המודיעין הלאומי" ) DINA ( כממו ּ נה על המודיעין הצבאי ועל כוחות המשטרה הלאומית . המנהלה נוסדה ב 1974 והחברים בה היו אנשי מודיעין מהמודיעין הצבאי והמשטרה , אשר שאבו את כוחם מהגורמים הפוליטיים . הם התבקשו לספק מודיעין לדרג הלאומי , אך גם לגורמי השטח של הביטחון הלאומי . ב 1977 הוקם " המרכז הלאומי למידע" ) CNI ( כתחליף ל , DINA ולסמכויותיו נוספו גם סמכויות שיפוטיות . הפעילות הורחבה מאוד בתחום ביטחון הפנים , הריגול וההגנה על המשטר . נוהלו רישומים , מעקבים והאזנות על כל אזרח וכן פיקוח על התקשורת , הופעלו סוכנים נגד אזרחים שברחו מהמדינה לחו"ל ובוצעו חיסולים . עקב הרפורמות החוקתיות שהחלו ב 1980 וב , 1990 הוגדרו גופי אכיפת החוק המרכזיים : הקרביניירי ) המשטרה הלאומית ( - אחראית לביטחון הפנים והגבולות . כפופה למשרד הביטחון , אך מבחינה מקצועית מתואמת עם משרד הפנים . עוסקת גם בתחום הריגול הנגדי ובלחימה בהברחות סמים . מנהלת המודיעין היא ה . DIC משטרת החקירות - מופקדת בעיקר על נושא פשעים חמורים , לחימה בטרור וסיוע לקרביניירי . ב 1991 נוסדה מועצה לתיאום ביטחון הציבור . נוסף על כך , קיימת ועדת ראשי השירותים הכוללים את הגופים הכפופים למשרד לביטחון לאומי ולמשרד הפנים . כל הגופים הללו כפופים לנשיא ) כיום נשיאה ( המדינה . למשרד הפנים שייכים המודיעין של הקרביניירי , מודיעין המשטרה והחקירות וסוכנות המודיעין הלאומית . ) ANI ( גופי המודיעין של משרד ההגנה ) הקרוי כאמור המשרד לביטחון לאומי ( כוללים את אגף המודיעין הצבאי ) כמו אמ"ן אצלנו ( הוא ה , DID וגופי המודיעין של זרועות היבשה ) DINE ( הים ) DIRINTA ( והאוויר . ) DIFA ( מבנה קהילת המודיעין בצ'ילה הושפע מאוד מן הרצון ללמוד לקח מתקופת משטר פינושה ולהבטיח תפקוד תקין של שירותי המודיעין . noamruth @ zahav . net . il *

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר