תוצאות הבחירות בעמותת המל"מ - דצמבר 2008

עמוד:38

תוצאות הבחירות בעמותת המל"מ - דצמבר ? 00 ? כללי . 1 הבחירות בעמותת המל"מ התקיימו באמצעות הדואר בחודשים נובמבר-דצמבר . 2 . 2008 מועד אחרון להגעת טופסי הצבעה לוועדת הבחירות נקבע ל 12 בדצמבר , 2008 אך בשל תקלה במשלוח דואר הבחירות לבני המשפחות השכולות - הוארך המועד עד ל 22 בדצמבר . 3 . 2008 ועדת הבחירות התכנסה ב 23 בדצמבר בשעה 10 : 00 לבדיקת המעטפות שהגיעו ולספירת הקולות . הוועדה סיימה עבודתה באותו יום בשעה . 18 : 00 משתתפים . 4 ועדת הבחירות : אילן מזרחי - ראש הוועדה , שמעון אביבי , רותי גרוס , גיורא מעוז וניצה אלינוב - רכזת הוועדה . . 5 מסייעים טכניים בהתנדבות : מייק גולני , נעמי גורן , נטע זיו-אב , עדה יניב , נורית מוזס ויונה מרגלית . . 6 נציג ועדת הביקורת : יוסי לבקוב . בדיקת זכאות להצבעה . 7 הגיעו 930 מעטפות הצבעה ) מתוך כ 3 , 000 חברי עמותה ובני המשפחות השכולות . 8 . ) נפסלו תשע ) 9 ( מעטפות לפי הפירוט הבא : חמש ) 5 ( מעטפות שלא נשאו את שם השולח . ארבע ) 4 ( מעטפות של אנשים שאינם חברי עמותה מן המניין . . 9 סה"כ 921 מעטפות כשרות . בדיקת טופסי ההצבעה . 10 שישה ) 6 ( טופסי הצבעה נפסלו בחלקם לפי הפירוט הבא : לחברי הוועד המנהל - שלושה - 3 ( סומנו יותר מ 20 מועמדים . ) לראש ועדת הביקורת - שניים - 2 ( סומן יותר ממועמד אחד . ) טופס לא אנונימי אחד . ) 1 ( תוצאות הבחירות . 11 לתוצאות הבחירות המלאות - ראה נספח א 8081 / 08 ) לא מופיע בגיליון זה . ) המועמדים שנבחרו . 12 יו"ר העמותה - אפרים הלוי . מר הלוי היה מועמד יחיד לתפקיד ולפיכך ימשיך בכהונתו קדנציה נוספת . . 13 עשרים ) 20 ( חברי הוועד המנהל : על החתום - ועדת הבחירות אילן מזרחי , ראש הוועדה שמעון אביבי , חבר רותי גרוס , חברה איה כהן-אביעד , חברה גיורא מעוז , חבר א . גזית שלמה ב . אביבי שמעון ) שמעל'ה ( ג . לפיד אפרים ד . כתרי רון ה . טל נחמן ו . הררי שלום ז . גלבוע עמוס ח . זהר גדי ט . כאלו חזי י . גורן שמואל ) שמוליק ( י"א . צפריר אליעזר ) גייזי ( י"ב . גנדלר זלמן ) ז'מקה ( י"ג . נבות מנחם ) נחיק ( י"ד . דליות בלומברג ישעיהו ) שייקה ( ט"ו . בירן אמנון ט"ז . כהנוב מיכאל י"ז . גלזר איתן י"ח . ליבנה אריה ) לייבו ( י"ט . שרף אהרון ) אהרל'ה ( כ . דסקל יוסי . 14 חמישה ) 5 ( נציגי המשפחות השכולות לוועד המנהל : א . בר לאה ב . שדות סטלה ג . מן חגי ד . מרזוק יוסף ה . דגן בינט מישל . הביקורת : יוסף . . 16 שישה ) 6 ( חברי ועדת הביקורת : א . אליגון עירית ב . שנקר יוסף ג . מזרחי מיכל ד . לבקוב יוסף ) יוסי ( ה . אביטל רענן ו . גולדברג דוד

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר