אם תשאלו אותי...

עמוד:30

אם תשאלו אותי ... תפקידי המודיעין בעידן של אתגרים מורכבים אל"מ רני * עוד ועוד קמ"נים מרגישים את השינוי בתוכני תפקידם וביעדיו : לא עוד הקצין ה"קלאסי , " המסתפק בהצגה של תמונת יכולות האויב והערכת כוונותיו אלא שותף פעיל בקבלת החלטות , המעורב ככל האפשר במנגנוני ביצוע המדיניות . על התמורות החדשות בתפקידו של המודיעין , ומה בין האחריות לספ ּ ר על האויב ובין השאיפה לתרום לניצחון עליו מחווי דעה או מעצבי דעת ? בשנים האחרונות , יותר מבעבר , בעידן שהחתירה להשפעה ולרלוונטיות נעשו לאבן יסוד בכל תכנית פעולה אסטרטגית של ארגון המכבד את עצמו , שינוי המסתמן בתוכני תפקיד הקמ"ן וביעדיו טורד את מנוחתם של קציני המודיעין . הלכה למעשה , מדובר במידת מעורבותם של הקמ"נים בתהליכי קבלת ההחלטות , לאחר שהציגו כמקובל את תמונת המודיעין ואת הערכת המודיעין . הדברים בולטים בצה"ל ובמערכת הביטחון , שבהם יש למודיעין תפקיד חיוני במגוון תחומי העיסוק ו"לא ניתן לזוז בלעדיו . " זאת , לנוכח עוצמת האתגרים המגוונים הניצבים בפני מדינת ישראל בפתח העשור השביעי לקיומה . מסתבר , כי ההתחבטות בסוגיות אלה לא נולדה אתמול . עוד בסיפור המרגלים ששלח משה למשימת איסוף מל"מ בארץ כנען , עלה כי אנשי המודיעין לא הסתפקו בהבאת הנתונים בשם אומרם . בפועל , הם גם נקטו עמדה באשר למה כדאי לעשות ) או אולי לא לעשות : ) " ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה ; והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם , כי חזק הוא ממנו" . פרשנינו מיהרו להדגיש את העובדה שמשה בחר להשאיר בחיים את אלה שדעתם הייתה כדעתו , ואילו גורל האחרים שהציגו "דעה אחרת , " מר היה . אם כן , מה תפקידו של הקמ"ן ? הדעות בסוגיה זו נחלקות בין " הקלאסיים , " הגורסים כי על קצין המודיעין להתמקד בהצגת יכולות היריב ובהערכת כוונותיו , ובהתאם - לגזור דרכי פעולה אפשריות ) דפ"אות ( של היריב . בשלב הבא מוצפות המשמעויות הנובעות מניתוח היריב - לישראל , לצה"ל ולכל גוף ודרג רלוונטי על פי ההקשר . מנגד , " המודרניסטים" טוענים כי לצד כל אלה על חוקרי המודיעין לקחת חלק פעיל בתהליך קבלת ההחלטות . בתוך כך עליהם להשפיע , לנוכח מומחיותם בתיאור האויב ובהבנתו , גם על ה"מה ואיך עושים" מולו , בשגרה ובחירום . ויש הטוענים שאין בכך כל חידוש וכי מאז ומתמיד מעורבים אנשי המודיעין בתהליכי קבלת ההחלטות , בין השאר בשל מבנה מערכת הביטחון בישראל ודרישות הקברניטים . כך לדוגמה , במסמך שהתקבל במרכז המידע , כתב ) ינואר ) 1954 ממלא מקום ר' אמ"ן סא"ל ) אז ( יהושפט הרכבי לצמרת הצבאית-ביטחונית , מסמך שעסק ביחסי מצרים-ישראל . ברקע הדברים , מתיחות גוברת בין המדינות , בין השאר בשל מניעת חופש השיט לאילת . בסיפא של המסמך , לאחר תיאור תמונת המודיעין , ממליץ הרכבי " לאיים בתנועות צבא , כדי להביא לפריצת ההסגר . " עדות מוחשית לחלחול תפיסת המעורבות המודיעינית בשיח העדכני ניתנת בספר " מלאכת מחשבת , " על 60 שנות עשייה במודיעין הישראלי , שיצא לאור לאחרונה . מי שידפדף בעמודים הראשונים , ייתקל בשקף המתאר את משימות קהילת המודיעין ) נכון ל . ) 2008 במקום הראשון ברמה האסטרטגית-לאומית מוגדרת המשימה : " סיוע בעיצוב וניהול של מדיניות החוץ והביטחון . " משימה זו מלמדת על הגישה המרחיבה בקרב שכבת הבכירים במודיעין , באשר לייעודם ותפקידם . בשנים האחרונות , נוכח התגברות האתגרים והשתנות האיומים ) דגש בסוגיות על קונוונציונליות ותת קונוונציונליות , ) אף התרחבה התפיסה שלפיה על קציני אמ"ן להשתלב ככל האפשר גם במנגנוני ביצוע המדיניות . זאת , בין השאר באמצעות היחידות וגורמי אמ"ן , לרבות בתחומי לוחמת המודיעין , ההסברה , הדיפלומטיה והמאבק על התודעה . במצב דברים זה , נוהגים חלק מגורמי ההערכה לתבל את מסמכי המודיעין בסדרת המלצות לפעולה , על פי מיטב שיפוטם , במצב הנדון . בין הרובד האופרטיבי לאסטרטגי רווחת התחושה שהבעיה מתעצמת ככל שעולה דרג העשייה . בדרג הטקטי-אופרטיבי ) גדוד-פיקוד , ) הדברים נראים ברורים וממוסדים יותר . בהערכת המצב שעושה המפקד , בשנים האחרונות , נוכח התגברות האתגרים והשתנות האיומים , התרחבה התפיסה שלפיה על קציני אמ"ן להשתלב ככל האפשר גם במנגנוני ביצוע המדיניות . זאת , בין השאר באמצעות היחידות וגורמי אמ"ן , לרבות בתחומי לוחמת המודיעין , ההסברה , הדיפלומטיה והמאבק על התודעה . 1 במדבר יג , ל . . 2 עירוב תחומים בין מסמך מודיעיני לבין המלצות בעלות אופי צבאי-מדיני , מרכז המידע למודיעין וטרור במל"מ , 1 במרס . 3 . 2009 מלאכת מחשבת , 60 שנות עשייה מודיעינית , עורכים : אפרים לפיד ועמוס גלבוע , עמ' . 24 * רמ"ח בקרה באמ"ן

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר