מודיעון בעריכת תא"ל (מיל') עמוס גלבוע

עמוד:28

ההכנות כללו מספר תרגילים וכן קיומו של נוהל קרב סדור . בצד המערך האנושי נקלטו גם מערכות ממוכנות שאפשרו הכנת עזרים ובהם " שכבות ידע" שונות והפצתם לרמות הנמוכות , ניהול בנק יעדים ממוחשב ואפילו יומן מבצעים דיגטלי . ה"התממשקות" למערכות פיקוד ושליטה בדרג הלוחם , אפשרה הזרמת מודיעין שוטף בזמן קצר לכוחות ובמקביל , וזאת לראשונה , גם קבלת מודיעין מקו המגע ושילובו ביצירת תמונת המודיעין הכוללת . הצבתם של הקמ"נים ועוזריהם בקרבה מיידית למפקדים בחפ"ק , כמו גם במפקדות הניידות שנעו בעקבות הכוחות , אפשרה עדכון שוטף וניצול המודיעין לצרכים השונים . קמ" מערך האש ובעיקר את זה שבפיקוד ובאוגדה . כאן פעלו במקביל גם נציגים של השב"כ ושל מערך ההאזנה , שהשכילו " לקצר" את המרחק והזמן בין מקורותיהם לבין הטיפול באמצעותם במטרות המוכרות , ובאלה שצצו תוך כדי המבצע . שילובם של אנשי מילואים ותיקים ומנוסים במחלקות המודיעין השונות , ובעיקר באוגדה ובחטיבות , כמו גם שימוש בקציני סיור כקציני איסוף מתגברים , שיפר את היכולות ברמות אלו . שיפור השיח בין קמ"ן האוגדה לקמ"ני החטיבות וביניהם לקמ"ני הגדודים , כמו גם השיח בינם לבין עצמם ) אף על פי שסבל מקצרים רבים ולא מוצה עד תום ( תרם לרמתה של תמונת המודיעין . בה בעת יש להדגיש שרשתות הקשר המודיעיניות , כמו באירועי עבר , לא הופעלו כסדרן בעיקר בשל בעיות ביטחון שדה . גם חלק מהמידע המודיעיני ששונע באמצעות מערכות ממוחשבות לא הגיע לכל היחידות . השיטה החלופית שנתנה מענה הייתה השיטה הוותיקה של " שדכנים" - קציני קישור שפעלו בין היחידות . האיסוף הקרבי כלקח ממלחמת לבנון השנייה , כאשר גורמי הסיור באוגדות , בחטיבות ובגדודים הגיעו למלחמה מנוונים מיכולת העיסוק במשימות המודיעין , נערכו גורמי האיסוף הקרבי , בצד מערכי האיסוף המטכ"לי , למשימות צפויות בלחימה בעזה . ההיערכות הקיפה את כל הגורמים ונערכה במישור ארגון הכוח ואימונו במהלך כל השנתיים שבין המערכות : גדוד האיסוף הקרבי של פיקוד הדרום התרכז בעיקר במשימות אוגדת עזה . בצד רכש של אמצעים חדשים כמו בלוני תצפית , ומערכות אלקטרו אופטיות קרקעיות נייחות וניידות , שהופעלו מעמדות בקרבת הגדר , נבנה הגדוד גם למשימות ניידות בעומק השטח . תצפיות רגליות ובצדן גם תצפיות כבדות רכובות התאמנו , והוכשרו לפעול עם ובצד צוותי הקרב החטיבתיים . התצפיות הקרקעיות התמחו בגזרתן ותרגלו שיתופי פעולה עם כוחות חודרי קו , כאלה שיועדו לפעול בעומק הרצועה . למערכי התצפית בקו הגבול נוספה יכולת של פעילות אקטיבית בסגנון " רואה-יורה . " באחת מהפעילויות במהלך המבצע הפעילה תצפיתנית קו את אמצעיה ופגעה בכוח אויב חשוד . בצד פלוגות הסיור , נוספו בחטיבות החי"ר גם פלוגות ייעודיות לתצפית . אלה צוידו באמצעים מתאימים , התאמנו במתווה " העזתי , " שולבו בנוהלי הקרב ובתכניות המבצעיות והפרו את יחידותיהן בדווחי תצפית בשלבים השונים של המבצע . בו בזמן , ברוב הגדודים לא הופעלו מחלקות הסיור הגדודיות למשימות איסוף . רובן לא גויס ואחרות נשארו בתפקידי הלחימה הרגילים שלהן . חלק מפלוגות הסיור , כולל מתוך יחידות שלא שולבו בסדר הכוחות למבצע , תגברו את מערכי התצפית , ואת היכולות לעבד את החומר שנאסף ביחידות הלוחמות , לתוך תמונת המודיעין . אבל , כבעבר , שוב דחקה " הפעילות הקרבית" את " הפעילות המודיעינית הקרבית . " אף שהפעלת " מודיעין המשקפת" לא מוצתה כדבעי , גברה ההכרה שלחומר שנאסף בקווי המגע יש חלק ביצירת תמונת המודיעין גם של הרמות הגבוהות יותר . מטוסים זעירים ללא טייס ) מזל"טים ( הופעלו לראשונה עם הכוחות הקדמיים . הפעלתם בחזית ועל פי צורכי הכוחות שיפרה לאין ערוך את המודיעין שהתקבל בזמן אמת גם ממערכות החוזי העילי הטקטי . שילובם לצד המערכים הקלאסיים שהופעלו ברמות גבוהות יותר יצר רצף קבוע וזוויות מעניינות , ששימשו בראש ובראשונה את הכוחות בחזית . יחידת החוזי המטכ"לית תגברה במפענחים את המערכים ביחידות הלוחמות ובמפקדות השדה . אלה בצד הפעלת מערכות מתקדמות חדשות , תרמו גם הם את חלקם , בעיקר בכל הקשור למידע חדש ועדכני אודות ממצאים בשטח . המבצע בעזה היה גם " שעתם הגדולה" של מערכי ומערכות איסוף ברמת המטכ"ל ש"ירדו" לשטח , התאימו עצמם לצורכי הזירה , הזרימו ידיעות ברזולוציות השונות , תרמו ליצירת תמונת המודיעין בכללה ובעיקר לתמונת המטרות שהותקפו כל העת . בין המערכים בלט במיוחד נושא ההאזנה והאיכונים , שנאלץ לטפל ברמה האסטרטגית ובו זמנית גם ברמה הטקטית , לצורכי הכוחות . עבודתו התרכזה בעיקר בנושא המטרות כדי לאפשר רכישתן , הפללתן ותקיפתן . הניסיון הרב שנאגר בטרם המבצע , ההכנות הרבות הן בתחום הטכנולוגי והן בתחום הכשרת כוח האדם , ותרגול שיתוף הפעולה עם הדרג הלוחם , תרמו מפירותיהם . מערך חקירת השבויים התגייס ופעל עם כל היחידות הפועלות בשטח . חוקרים נעו קדימה כדי לאסוף מידע ב"זמן אמת . " חוקרים אחרים רוכזו מאחור להשלמת החקירות מפי העצורים . גם אוספי המסמכים וציוד השלל הטכני שולבו בכוחות החודרים , אספו והעמידו לרשות מפקדותיהם חומר שנאסף בשטח והיה רלוונטי , עדיין , להבנת פעילות האויב המתוכננת . הגדיל לעשות מערך האיסוף החיובי של השב"כ . הפעילות ה"התממשקות" למערכות פיקוד ושליטה בדרג הלוחם אפשרה להזרים מודיעין שוטף בזמן קצר לכוחות ובמקביל , וזאת לראשונה , גם לקבל מודיעין מקו המגע ולשלבו ביצירת תמונת מודיעין כוללת הנכונות לסייע ולפתור בעיות מודיעין במפקדות הזרועות של האוויר והים ושל שירות הביטחון הכללי , נכונות שלא היה לה אח ורע , הביאו לתוצאות טובות בשטח

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר