גלגולו של קורס: פענוח תצלומי אוויר

עמוד:20

גלגולו של קורס : פענוח תצלומי אוויר בתחילת שנות ה 50 עלה גם הצורך בהכשרה בתחום פענוח תצלומי אוויר , להבדיל מקריאת תצלומי אוויר , שפירושה זיהוי מדויק של העצמים הנראים בתצלום , פענוח תצלומי אוויר פירושו הסקת המסקנות לאחר ניתוח משמעותם של הפרטים המזוהים . בתחילה פוענחו תצלומי האוויר בחיל האוויר , על ידי בעלי ידע יוצאי הצבא הבריטי והצבא הקנדי אשר שירתו בחיל האוויר בש . ט . ל ) שירותים טכניים לתצלומי אוויר ( . 1 ? 1 ב 1949 נערך קורס מיוחד לפוטוגרמטריה , הראשון בחיל האוויר , שבו למד גם ירמיהו וינקלר ישראלי ששירת בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ושם השתלם בפענוח תצלומי אוויר ירמיהו שימש כפוטוגרמטר מוסמך וקצין פענוח תצ"א בש . ט . ל . 1 ? 1 ב 195 ? גיבש חיל המודיעין צוות שחבר אל ש . ט . ל 1 ? 1 והכין קורס לפענוח תצלומי אוויר לצורך זה הועבר לחמ"ן ירמי וינקלר ומונה למפקד הצוות . איתו שירתו שני קצינים מחמ"ן , מאיר מאיר וגבי רוזנטל . ב 1954-1953 התקיימו בבה"ד 15 ברמלה שני הקורסים הראשונים . ב 1955 נערך המחזור השלישי במטכ"ל בחציו המזרחי של השק"ם , בין יחידת ש . ט . ל 1 ? 1 של חיל האוויר לענף 1 של אמ"ן . עד שנת 1970 ניתן הקורס במקום זה ואחר כך עבר לבה"ד 15 בגלילות . טופוגרפיה , סיור ושרטוט - אספו את כל החומר שנכתב עד אז בענף המודיעין הקרבי ובמרחבי הפיקודים והיחידות , והכינו את הקורסים והמדריכים . צוות זה היה צוות המדריכים במחזורים הראשונים של הקורסים . הבסיס נקרא " בה"ד - 15 בסיס הדרכה מרכזי למודיעין" 15 ( הוא " המשכו" של ש"מ . ) 15 נדודים וישיבה של קבע , 2008-1952 ב 1 במרס 1952 נחנך בסיס ההדרכה המרכזי הראשון של חיל המודיעין . מערך הקורסים נבנה על פי צורכי חיל המודיעין כפי שאיתרם ענף מודיעין קרבי במטכ"ל , ואת בחירת המועמדים לקורסים קבעו ענף מודיעין קרבי והמלצת מפקדי היחידות . בשנתיים הראשונות כלל מערך הקורסים בין השאר קורס בסיסי לפקידות / פקידי מודיעין , קורס שרטוט , קורס סמלי מודיעין לסדיר ומילואים , קורס סמלי סיירים , קורס קמ"נים גדודיים לסדיר ומילואים וקורס קמ"נים חטיבתיים לסדיר ומילואים , קורס בסיסי לטופוגרפיה , קורס למדריכי טופוגרפיה , קורס פענוח תצלומי אוויר וכן השתלמויות בקריאת תצלומי אוויר ליחידות סיור . כן התקיים קורס " מודיעין ממלכתי גבוה , " שהיה משותף לכל זרועות קהילת המודיעין ועבר אחר כך לירושלים ) גלגולו הראשון של הקורס הבין שירותי . ) בתחילה נלמדו הקורסים לסירוגין ורק מיעוטם בו זמנית . בשנים 1954-1953 התקיימו בבסיס גם קורסים וחוגים של גדנ"ע מודיעין , שבהם למדו החניכים טופוגרפיה , תצלומי אוויר , סיירות , ניווט ועוד . סגל הבה"ד החדש השתלם בהכנת מדריכים , " הדרכה טובה" והכנה של תשתית הדרכתית : נוהלי הדרכה , תיקי הקורסים ומערכי השיעור , והערכת הישגי התלמידים . ההכשרות בתחומים אחרים של חיל המודיעין התקיימו ביחידות עצמן ולא בבה"ד . 15 כאמור , בשנים 1955-1952 שכן בה"ד 15 במחנה בפרדס שליד רמלה . באמצע 1955 הועבר הבה"ד למחנה גלילות ושם שכן עד סוף אותה השנה , בשל הקושי ההולך וגדל להדריך במבנים ובמתקנים הישנים , שחייבו שיפוץ ובנייה תמידיים . מחנה גלילות היה אז מחנה חדש שבנה צה"ל לשימוש הגדנ"ע , אבל התפנה מוקדם מהמתוכנן . בגלילות החלו נערכים קורסים ובו בזמן הותאמו המתקנים להדרכה , אך לקראת סוף 1955 הסתיימה " השהייה הזמנית" של בה"ד 15 בגלילות והוא עבר למחנה דורה שליד נתניה , שבו היה בית הספר למקצועות החי"ר . במחנה דורה , שבו היו הקורסים בעבר בין 1949 ל , 1951 כו ּ נן ענף מודיעין גדול שהיה אכסניה למרבית הקורסים בתחום המודיעין הקרבי , כמו אלה שניתנו בבה"ד 15 ברמלה , כאשר קורסים במקצועות אחרים נלמדו ביחידות המקצועיות . ענף הדרכה שכן במחנה דורה עד לשנת 1967 ובסופה עבר למחנה חווארה שליד שכם , כחלק ממדיניות הנוכחות של צה"ל בשטחים . הענף שכן בחווארה עד לשלהי 1969 ואז שב למחנה גלילות . " נדידות" בה"ד 15 השפיעו על התנאים המיטביים הדרושים להדרכה , אך מאז שובו למחנה גלילות והתיישבותו " קבע" בו התפתחה ההדרכה והייתה להדרכה לדוגמה בכל התחומים : התאמת ההדרכה לצרכים , כלים , נהלים , עזרים , דרכי הדרכה , טכניקות לימוד , כיתות הלימוד , תיקי הקורסים , מערכי שיעור , בקרה , הפקת לקחים ומערך הקורסים ) אם כי לא נמצאו במערך הקורסים קורס / הכשרה לנושאי מודיעין שטח ג"ז . ) בה"ד 15 משמש היום בסיס הדרכה ראשי לחיל המודיעין ומרכז חילי בין תחומי להכשרת מקצועות המודיעין , הטכנולוגיה ותומכי המודיעין , ולפיתוח הכשרות שילוביות ומתקדמות על פי צורכי אמ"ן וצה"ל . " נדידות" בה"ד 15 השפיעו על התנאים המיטביים הדרושים להדרכה , אך מאז שובו לגלילות והתיישבותו " קבע" בו התפתחה ההדרכה והייתה להדרכה לדוגמה

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר