הקורס הראשון בטופוגרפיה

עמוד:19

של סוסקין , הצלם הראשון בתל אביב , לקניית מצלמות פשוטות ובהמשך מתקדמות יותר שהתאימו לצילום ממטוס קל . הוא הודרך כיצד לצלם תצ"א אלכסוני ואף הקים " בית ספר לצלמי אוויר במחתרת" בדירתו , כאשר אשתו מסייעת לו בקורסים . בית הספר דימה סייר היושב במטוס ומצלם ממנו מטה , והחניכים בקורס אף זכו לטוס במטוס קל של חברת " אווירון . " בהדרגה התמקדו ההכשרות באופיו של התפקיד המוגדר ויעדו . קורס סיור אווירי לחיל המודיעין לא היה עד שנת , 1961 ועד אז נאלצו סיירי האוויר להסתפק בהסברים טכניים על המצלמה ובתדריך . ב 1961 התקיים הקורס הראשון לסיירי אוויר של חיל המודיעין ואחר כך התקיימו קורסים אחת לשנה . בתקופה זו ההכשרה התבססה יותר ויותר על " הכשרה לקראת תפקיד" במרבית התפקידים . קורס קמ"נים חטיבתיים ) פברואר ) 1948 הוא דוגמה חריגה דווקא : השתתפו בו שני קמ"נים חטיבתיים שכבר היו בתפקידם בפועל אך לא הוכשרו לפני כניסתם לתפקיד . זאת , משום שמונו על ידי המח"טים שלהם ומיד נכנסו לתפקיד ורק לאחר מכן נשלחו לקורס . הש"י נעשה לחיל המודיעין ובה"ד 15 מוקם , 1952-1948 בין יוני 1948 למרס 1949 התארגנו שירותי המודיעין הצבאי על פי תחומי פעילות ובכללם גם ש"מ 1 ) שירות מודיעין ) 1 בראשותו של אל"מ בנימין גבלי , שכלל את המודיעין הקרבי והמחקר . מראשיתו נכלל בש"מ 1 מדור הדרכה שריכז את ההדרכה בתחום המודיעין הקרבי . אחר כך ) 1951-1949 ( הוא הפעיל את ההדרכה של הקורסים בתחום המודיעין הקרבי באמצעות ענף ששכן במחנה דורה ליד נתניה . הענף שבמחנה דורה " נוסד" באופן רשמי ב 23 בספטמבר 1948 וכונה " בית ספר קבוע למודיעין קרבי . " מ 1949 התקיימו בו קורסים לסמלי מודיעין ולקציני מודיעין , בנושאי קריאת תצ"א ושימוש בו ) לא פענוח ( לקמ"נים גדודיים וחטיבתיים , ובנושא שרטוט . עוד קיים הענף בחזיתות ובחטיבות השתלמויות למג"דים בנושא יישום המודיעין ועבודתו של הקמ"ן . היו גם קורסים אחרים ) בודדים , ) שהתקיימו בפיקוח הענף , כמו קורס קמ"נים בדמון ב . 1949 מסמך הקמתו של הענף בדורה עסק באיתור צרכים , בחומר הלימוד , במדריכים ובקשריהם למציאות המודיעינית בחזיתות . בנובמבר 1951 הופרד מדור ההדרכה של ש"מ 1 מענף הדרכת הקורסים שבמחנה , והפך ל"ענף מודיעין קרבי" במטכ"ל . בענף הוקמו שני מדורים : מדור בט"ש בראשות רס"ן אבשלום שמואלי ואחריו רס"ן גליל אלישיב , ומדור הדרכה שבראשו עמד מינואר 1952 רס"ן צביקה לדרמן לידור . בענף המודיעין הקרבי שבמטכ"ל ניסחו מחדש את תורת המודיעין לתחום המודיעין הקרבי והוסיפו לה מחוברות ותקצירים שכבר חוברו קודם לכן ומספר מודיעין קרבי צרפתי שהובא , תורגם והותאם . בתוך כך נכתבה גם " תורת ההדרכה , " שכללה : אפיון הבעיות של המודיעין הקרבי וצורכיו ; קביעת נהלים ; פיתוח קורסים והכנת תיקי קורסים ומערכי שיעור ; הבניית תהליך הלמידה ; יצירת כלים וכללים להערכת תלמידים וכן בקרה על ההדרכה ועל הכשרת המדריכים . בראשיתו של ה"ארגון מחדש" ) נובמבר ) 1951 הופנו המאמצים להקמת גוף הביצוע של ההכשרות - בסיס הדרכה מרכזי למודיעין . הקמת בסיס ההדרכה הוטלה על סא"ל אברהם כהן , והמקום המיועד היה המפקדה לשעבר של מפקד הכנופיות חסן סלאמה בפרדס במבואות הצפוניים של רמלה . במקום עמדו חורבות בית גדול בן ארבע קומות שחלקו שופץ , וסביבו חצר גדולה , מבנים בריטיים ואוהלים המוקפים בגדרות ועמדות שמירה . סא"ל אברהם כהן וצוותו - ותיקים מ'ההגנה' ומחו"ל וצעירים מדור המגויסים שלאחר מלחמת העצמאות בעלי רקע במודיעין קרבי , בתצ"א ,

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר