מבה"ד לעדשה

עמוד:18

הקורס הראשון בטופוגרפיה הצורך בקורס מדריכי טופוגרפיה ) ניידים ( נולד מהצורך להכשיר את הכוחות הנעים בשטח לצורכי ביטחון שוטף . להכנת הקורס נרתם המפקד הילל בירגר , בוגר טכניון בפולין שעלה ארצה והכשיר קבוצות נוער מהעלייה הגרמנית בידיעת הארץ . את הקורס הכין בעזרת ספרות מקצועית שתורגמה והותאמה לתנאים הגאוגרפיים והטופוגרפיים של הארץ . הקורס למדריכי טופוגרפיה ניתן בגבעת רמב"ם בגבעתיים בסוף 193 ? ותחילת , 1939 ושני תלמידים מצטיינים , פנחס האפטיקמן ומיכה בן שפר , הדריכו ברחבי הארץ וגם הכשירו מדריכים נוספים בגבעת עדה ובמקומות נוספים . מפקד הקורס כינס את החומר בספר " החוגר" שהופיע ב 193 ? בהוצאת " הפועל , " וחומר זה ותקצירים ממנו שימשו את החניכים בלימודים בקורסים ובהמשך ביחידות . מפקד הקורס וחניכיו המצטיינים היו החלוצים והמובילים ב'הגנה' ובצה"ל בנושאי טופוגרפיה , תצ"א ומפות , שהם מאבני היסוד במודיעין הקרבי ובכוחות הלוחמים . מבה"ד לעדשה זלמן ) ז'מקה ( גנדלר ? מיוזמות מקומיות שביקשו לענות על צורכי השעה לקורסי ההכשרה וההדרכה המתקדמים ביותר בחיל המודיעין – ענף מודיעין בדורה ובה"ד 15 מלווים את אנשי המודיעין כבר 60 שנים ( 2008 – 1948 ) ראשית המודיעין והתמקצעותו , 1948-1918 ההתיישבות היהודית המתחדשת בארץ ישראל סבלה מידי כנופיות ופורעים ערביים ועקב כך נולדו יוזמות מקומיות של פעילות מודיעין לאיסוף ידיעות על הערבים - לצורך הגנה ולצורך התקפה - ויוזמות להכשרת אנשים לפעילות זו . נוכח התעצמות המתקפות על היישוב היהודי הורחבו פעילויות ההכשרה לרמות האזוריות והארציות . את ההכשרות נתנו בעלי ותק וניסיון בפעילויות ומי שלמדו בחו"ל , ואשר קיבלו את המלצת מפקדיהם . בשל העובדה שבתקופה זו לא היה תהליך של איתור צרכים מסודר , נקבעו סוגי ההכשרות לפי הצרכים בשטח . עם הקמת המטכ"ל של המפקדה הארצית של ' ההגנה' ב 1939 ובה הש"י ) שירות ידיעות , ) התפתח המודיעין לתחומיו : סיור , תצפית , האזנה , סוכנים , סיור אוויר , צילום אוויר ממטוס קל , צילומי קרקע , מפות , תיקי כפרים , תיקי יעדים , מעברות הירדן ועוד , והחלו ניתנות הכשרות מתקדמות בקורסים ארציים ואזוריים . בתחילה לא היו השתלמויות ארציות בש"י וכל מפקד נפה פיתח עם אנשיו רעיונות ושיטות עבודה לאיסוף הידיעות , לעיבודן ) רישום ובדיקה , ) הפצתן ותיוקן לפי נושאים כגון אישים , תיקי כפרים ) מפה , צילום אובייקטים , סימון דרכי גישה , מקורות מים וחשמל ( וכרטיסיות לפי נושאים : בתחום הערבי ) כפרים , כנופיות , משת"פים , ) בתחום היהודי ) משת"פים עם הבריטים או עם הערבים , לח"י ואצ"ל לגבי פעילות אישים נגד הבריטים ( ובתחום הזרים ) יעדים בריטיים , פעילות נגד העפלה , משת"פים עמנו ועם הערבים , חיפושים . ) היו גם כנסים תקופתיים של קציני ש"י וביקורים שוטפים בשטח וביחידות הש"י , שסייעו בשיפור עבודת המודיעין . כאשר החלו הקורסים במסגרת ' ההגנה' השתתפו בהם גם אנשי הש"י . בעלי ניסיון שהתאימו להדרכה ביקרו ביחידות השונות של ' ההגנה , ' השתתפו בכנסי קציני הש"י , קיבלו הכשרה קצרה להדרכה וכתבו תקצירי הדרכה ותכניות לקורסים . כאן לראשונה נכתבה תורת המודיעין לנושאי מודיעין השטח , מודיעין האויב , צילום אוויר ממטוס קל , צילומי קרקע , בניית תיקי כפרים , סיירות , תצפית , והאזנה לקשר קווי . כך " נוסדו" הקורס הראשון לנושא מודיעין השטח בשפיה ב 1944 ) מקום " לידתו" של סמל הינשוף ( וקורס לצילום אוויר אלכסוני ממטוס קל ברמלה ב ; 1945 קורס המודיעין השני לנושאי מודיעין האויב בחדרה ב 1946 ) תודעת אויב בנושאי מבנה , לחימה , שפה ערבית בסיסית , הכרת ערביי ארץ ישראל ועוד ;) קורס תצ"א ברמלה ; קורסים לקציני ש"י המתמקדים בנושאי מודיעין שטח , מודיעין אויב ותהליכי עבודה ; קורס למדריכי טופוגרפיה כמו זה שבגבעת עדה וקורס לאנשי מחלקות המפות והצילומים של החטיבות . ) 1948 ( בתקופה זו נבנו והתקיימו קורסים בנושאי סיור , בהשתתפות סיירים מיחידות המודיעין והכוחות הלוחמים בג'וערה ובשפיה , בגבעת עדה , ברמת יוחנן ובמקומות אחרים , וכן קורסים לכיתות ומחלקות של סיירים ופרקי מודיעין וסיירות בקורסי קצינים במקומות שונים . גם האמצעים שופרו : מצפן " ביזרד" הצרפתי ) עם ראי ( הוחלף במצפן פריזמטי ששימש את הצבא הבריטי ; המפות שהיו העתקים על נייר שקוף שודרגו למפות טופוגרפיות של ארבעה צבעים ובהמשך הוחלפו במפות שנגנבו מהצבא הבריטי . בשנים אלה גם יצא לאור ספר לימוד הטופוגרפיה " טופוגרפיה שימושית , " שהיה לימים ספר לימוד והדרכה בסיסי בכל ' ההגנה . ' גם תצלומי אוויר אנכיים ) P . S . - Palestine Service ( " הובאו" מהצבא הבריטי ושימשו הן להדרכה והן את הכוחות בשטח . קורס צילום אוויר ממטוס קל מדגים את התפתחות הקורסים : את הקורס פיתח יצחק ערן - חובב צילום שקיבל הדרכה מעוזרו עם הקמת המטכ"ל של המפקדה הארצית של ' ההגנה' ב 1939 ובה הש"י , התפתח המודיעין לתחומיו , והחלו ניתנות הכשרות מתקדמות בקורסים ארציים ואזוריים מסמך הקמתו של הענף בדורה עסק באיתור צרכים , בחומר הלימוד , במדריכים ובקשריהם למציאות המודיעינית בחזיתות * אל"מ ) מיל . ) ' לשעבר קמ"ן פיקוד צפון במלחמת ששת הימים , איש מערך ההדרכה בחמ"ן

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר