השתתפו במפגש:

עמוד:11

ה"הסתערבות" ב'מוסד' ובשב"כ פרדי עיני שם את הדגש בתרומה המיוחדת של יוצאי עיראק בהנחת היסודות לפיתוח מקצוע קצין האיסוף ה"מסתערב" בחו"ל , שבראשית שנות ה 60 עדיין היה בחיתוליו . שלא כאנשי מבצעים אחרים , כולל אלה שכבר היו מנוסים מפעילות קודמת בישראל , יוצאי עיראק נפרסו באירופה בקרב סטודנטים , אנשי צבא ובעלי תפקידים מארצות היעד , במאמץ לגייס אותם , לשאוב באמצעותם מידע ולהעבירו בזמן אמת למפעיליהם בישראל . פרדי מציין את המוטיבציה האדירה שהניעה את יוצאי עיראק . רובם הגיעו לארץ לאחר שנסתיימה מלחמת העצמאות והם חשו חובה לתרום למדינה בכל מרצם , גם במחיר סיכון חייהם . יצחק ברזילי מוסיף , כי היתרון היחסי של יוצאי עיראק על פני האחרים היה בשליטתם המלאה בשפה הערבית וביכולתם להתערות בקלות באוכלוסיות של עיראקים וערבים באירופה כעיראקים אותנטיים . היו להם הצלחות רבות בחדירות שהניבו חומר מודיעיני יקר ערך . עוד הוא מציין את תרומתם החשובה של יוצאי עיראק שהיו קולטים את המידע במטה ' המוסד' בישראל , מתרגמים אותו במיומנות ובאחריות ואמונים על הפצתו בזמן אמת . יהודה כהן מדגיש את הייחודיות של ה"מסתערבים" באירופה ובארצות ערב : חיים בזהות זרה , שאין לה קשר לזהותם האמיתית , מנותקים מבני המשפחה , ולפרקי זמן ממושכים . ראויים להבלטה מיוחדת הלוחמים ששירתו תחילה ביחידת השחר בפלמ"ח , אחר כך עברו לשרת בצה"ל , במודיעין 18 וביחידה " ( 131 עסק הביש ) " עד לשילובם ב'מוסד' ב . 1963 יוצאי עיראק ביחידת הלוחמים היו רבים יחסית . הם בלטו במוטיבציה שלהם , במסירות , בדבקות במשימה ובנכונותם ליטול על עצמם סיכונים ניכרים . יצחק ברזילי : " בפעם הראשונה נתקלנו בתכנונים מבצעיים של חבלות נגד מדינת ישראל , לא של מסתננים . הצלחנו לחדור באמצעות מקור אל תוך חבורה של פלסטינים גולים ולקבל ממנו מידע משמעותי באיכותו על התארגנות קונקרטית ותכנון פעולות חבלה בידי אבו ג'יהאד , האני אל חסן השתתפו במפגש : סמי : שירת במערכת המודיעין 33 שנים : מחצית הזמן בשב"כ ) בתפקידו האחרון רמ"ח חוקרים ( ואחר כך רמ"ח בכיר ב'מוסד . ' יחזקאל כהן : שירת ביחידה 8200 בשנים . 1975-1949 עסק בהכשרת כוח אדם בסיסי בכל מערך האלחוט ביחידה . יהודה כהן : שירת במחלקת השחר בפלמ"ח משנת , 1947 ומאז פירוקה ועד פרישתו שירת ב'מוסד . ' יצחק ) איציק ( ברזילי : שירת ביחידה 8200 בשנים . 1962-1958 לאחר מכן עשה בתפקידים מבצעיים ואחרים ב'מוסד , ' ועמד בראש שלושה אגפים , עד לפרישתו בשנת . 1999 פרדי עיני : ב 1960 עבר מחיל המודיעין ל'מוסד . ' מאז , מילא סדרת תפקידים מבצעיים ואחרים . אבנר יעקב ירון : שירת ב 8200 עד שנת . 1955 שירת ב'מוסד' בתפקידים שונים עד שפרש לגמלאות ב . 1985 פרופסור סא"ל ) דימ ) ' משה ) מוסא ( שמש : שירת שנים רבות באמ"ן-מחקר . לאחר שפרש לגמלאות עבר לאקדמיה והיום הוא היסטוריון , מומחה למזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון . סא"ל ) דימ ) ' אורי עופל : התחיל את דרכו במודיעין הקרבי בשנת 1952 ) אחרי שעלה ארצה ב . ) 1950 בשנת 1958 הוצב ביחידת היומינט 154 ) לימים ) 504 ושירת בכל בסיסיה . אברהם ) אבראהים ( ברזילי : איש הפלמ"ח , ) 1946 ( שהיה קריין בשפה הערבית בתחנת " קול ישראל , תחנת השידור של תנועת המרי העברי" של ארגון ההגנה . אחרי שעשה שליחות בצפון אפריקה , חזר ב 1953 לשרת ביחידה 131 באמ"ן . אחר כך עבר ל'מוסד' ומילא בו סדרת תפקידים בארץ ובחו"ל עד שפרש בשנת . 1990 אל"מ ) דימ ) ' שמואל ) שמוליק ( מוראד : שירת במודיעין בשנים , 1993-1968 בעיקר ביחידה , 504 בתפקידים שונים ובהם מפקד מרחב המרכז . היה גם מפקד ' חצב . ' הושאל למנהל האזרחי ובו כיהן כמושל שכם במשך ארבע שנים וחצי . אל"מ ) דימ ) ' שאול שוחט : הגיע ליחידה 8200 מחיל הקשר אחרי מלחמת ששת הימים . שירת ביחידה במגוון תפקידים ובכללם מפקד בסיס וסגן ראש הקומינט . לפני שחרורו מצה"ל היה רמ"ח ארגון וכוח אדם בחיל המודיעין . תא"ל ) מיל ) ' אפרים לפיד : לשעבר קצין בכיר ב , 8200 מפקד ' חצב' ורמ"ח איסוף , דובר צה"ל ומפקד גלי צה"ל . איור : יצחק ברזילי

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר