מגדל בבל

מתוך:  > מבט מל"מ > מגדל בבל

עמוד:10

מגד ? בב ? רב ? ש ?? ע ? תרומת ? ה ? כבדה ש ? ? ו ??? ע ? ר ?? ? ב ???? המוד ? ע ?? ה ? שר ??? הנחו : שאול שוחט ואפרים לפיד כתבה : יוכי ארליך יוצאי עיראק ( בבל , ( ציונים נלהבים , הגיעו ברובם אל ישראל אחרי מלחמת העצמאות והרגישו כי עליהם לתרום למדינה המתהווה . לשם כך , רתמו את ידענותם הרבה בשפה ובתרבות הערבית , והרימו תרומה יקרת ערך למגוון תחומי המודיעין . יוצאי עיראק - המאיץ של מכונת המודיעין הישראלית דברי ימי המודיעין של ישראל עומדים בסימן תרומה סגולית מאין כמוה של קיבו ? גלויות . לפני כשנה פרסמנו בביטאון המל"מ ) מס' )? 0 כתבה בנושא " תרומתם של יוצאי מרכז אירופה " ( היקים ) " לקהילת המודיעין , " פרי עטו של ד"ר יואב גלבר ) פורסמה לראשונה ב"יקינתון , " ביטאון היקים בישראל . ) הכתבה עוררה עניין רב ולכן החלטנו למקד מעת לעת את הזרקור על תרומתם של יוצאי קהילות שונות לקהילת המודיעין . הפעם בחרנו לציין את תרומתם של יוצאי עיראק ) בבל ( לקהילת המודיעין . לצורך כך הפגשנו במרכז למורשת המודיעין ??( בפברואר )? 00 ? כמה נציגים של יוצאי עיראק , שהשתלבו בהצלחה רבה בקהילת המודיעין , באמ"ן , ב'מוסד' ובשב"כ , ותרמו תרומה ניכרת לביטחונה הלאומי של ישראל . כתבה זו היא תמצית דברי המשתתפים . אין ספק , כי בזכות כישוריהם ומסירותם של רבים מיוצאי עיראק נוצרו איכויות מקצועיות חשובות בתחומי המודיעין ? האיסוף הגלוי , ההאזנה , התרגום , הפעלת סוכנים , הערכת המודיעין ) המחקר , ) הלוחמה הפסיכולוגית ואף בתחומים משיקים של ההסברה , הרדיו והטלוויזיה בערבית ועוד . יוצאי עיראק תרמו גם בנושאים אחרים הקשורים לתחומי המודיעין , ובכללם הטכנולוגיה , המנהל האזרחי , המנהלה והתיאום המבצעי . העשייה המודיעינית נשענה על כמה מאפיינים הייחודיים לקהילת יוצאי עיראק ? שליטה גבוהה ביותר בשפה הערבית , הכרת התרבות הערבית , מנהגיה והליכותיה , הכרת האסלאם והמנטליות של האוכלוסייה דוברת הערבית . בצד כל אלה , יוצאי עיראק היו ציונים נלהבים , מחויבים , חדורי מוטיבציה , נחושים בדעתם להרים תרומה של ממש למדינה בראשית דרכה .

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר