הניצחון הוא בעיני המתבונן

עמוד:7

הניצחון הוא בעיני המתבונן תוצאות מבצע " עופרת יצוקה" והשלכותיו בראייה הפלסטינית ד"ר מתי שטיינברג ? לא חוזרים לתהדיאה ללא פתיחת המעברים המדד לבחינת תוצאות מבצע " עופרת יצוקה" - הן בעיני חמאס והן בעיני הרשות הפלסטינית - הוא אם השיגה ישראל , כיוזמת המבצע , את מטרותיה המוצהרות . אחת היא דעתם והערכתם , כי ישראל כשלה בהשגתן . המערכה הצבאית נסתיימה בלי הכרעה , ואי הכרעה בעיניהם הוא הישג רב לחמאס , בייחוד לנוכח עליונותה הצבאית המוחלטת של ישראל . אסטרטגיית " העמידה האיתנה" " ( צומוד ) " של חמאס הוכתרה בעיניהם בהצלחה , בהוכיחה שהעליונות הצבאית לא הניבה הכרעה צבאית ניצחת . אמנם ניחתו על אזרחי עזה ) בעיקר ( מכות אנושות בהרוגים , בפצועים ובתשתיות שנהפכו לעיי חרבות , אך שלטון חמאס בעזה נותר על כנו . ולא זו בלבד , אלא שבעקבות המבצע שוקד חמאס להמחיש שלא ייאות בשום פנים ואופן לשוב לתקופת רגיעה " ( תהדיאה ) " חד צדדית , הגוזרת עליו הפסקת אש בלא הסרת המצור ) קרי , פתיחת המעברים . ) המשך טפטוף הירי מרצועת עזה אחרי המבצע אכן נועד להמחיש זאת : הארכת ה"תהדיאה" מותנית לשיטתו בהסרת המצור : כל עוד נמשך המצור , יימשך גם הירי . בכך חמאס גם מאותת כי מבוקשה של ישראל לשקם את ההרתעה כלפיו נכשל כישלון חרוץ . אין להבין מכך , כי חמאס ואוכלוסיית עזה ככלל יכולים להתעלם מן המחיר הכבד , אבל זה לבדו אין בהשפעתו כדי לאלצם להשלים עם אי הסרת המצור מעל רצועת עזה . אין ספק אפוא כי חמאס , כמוהו כתושבי עזה , נושא את עיניו לחידוש ה"תהדיאה" במתכונתה המלאה ) פתיחת המעברים . ) יתר על כן , " תהדיאה" כזאת תוכיח כי אחרי " עופרת יצוקה" דווקא , הצליח חמאס להשיג את מה שלא השיג לפני המבצע . מבחינה זאת , השלכות המבצע , שיסתמכו על תוצאותיו המיידיות , יאדירו את הישגיו וימחישו את גודל הכישלון הישראלי . הנה כי כן , במקום לקעקע את שלטון חמאס בעזה , קיבע המבצע את שליטתו בה . לכך , צופה חמאס , תהיינה השלכות של ממש על מעמדו בשיחות הפיוס עם ארגון פתח והרשות הפלסטינית בקהיר , והוא יוכל לנווטן לטובתו ואף להכתיב את תוצאותיהן . לא כל שכן אם תתממש עסקת חילופי האסירים , שעתידה לכלול גם אסירי פתח מן הגדה המערבית . במקרה זה לא תוכל הרשות הפלסטינית להמשיך במעצר אנשי חמאס בגדה ותיאלץ להפסיק את " התיאום הביטחוני" הנוכחי עם ישראל . כך , בעוד אמתחתה של הרשות הפלסטינית בהנהגת אבו מאזן ריקה מתוכן לנוכח הקיפאון המדיני , הרי אמתחת חמאס תלך ותתמלא . חמאס צופה כי באופן זה תיסלל דרכו להשתלט בהדרגה על הגדה המערבית , שכן דגם שלטונו בעזה ימחיש את יתרונו על דגם השלטון של הרשות הפלסטינית בגדה המערבית . ברירת ה"אין ברירה" ביסוד שני דגמי השלטון - של חמאס בעזה ושל הרשות הפלסטינית בגדה המערבית - ניטשת תחרות בין שתי אסכולות שונות בתכלית בסוגיית הטיפול בסכסוך עם ישראל . דגם הרשות הפלסטינית מייצג את הגישה של פתרון מדיני לסכסוך על בסיס שתי מדינות . מנגד , אסכולת חמאס אינה סוטה כהוא זה מן הגישה של " ניהול הסכסוך" לפי דרכו שלו . גישת חמאס מאופיינת באורך רוח , המאפשר לה לאמץ פסקי זמן ) מסוג ה"הודנה" וה"תהדיאה , " ההינתקות החד צדדית על פי דגם עזה וגם " שלום כלכלי" נטול ממד פוליטי , ) ובלבד שלא ייגבו מחמאס חמאס והפלסטינים מעריכים כי ישראל כשלה בהשגת מטרותיה במבצע " עופרת יצוקה" חמאס צופה את השתלטותו בהדרגה על הגדה המערבית ואת ניצחונו בתחרות עם דגם " הרשות הפלסטינית , " המייצג את הגישה של פתרון מדיני לסכסוך על בסיס שתי מדינות * לשעבר יועץ ראש השב"כ לעינייני פלסטינים מפת שלל שנתפסה במבצע "עופרת יצוקה"

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר