מודיעיון מבט עומק למודיעין - בעריכת עמוס גלבוע

עמוד:34

מודיעיון מבס עומק למודיעין בעריכת עמוס גלבוע מדור "מודיעיון / ' נועד לשמש במה למחשבת המודיעין ולדיסציפלינה של עשיית המודיעין בהקשרי הביטחון הלאומי , על מגוון הדעות הרווחות בארץ ופעמים גם בעולם . העשרת מרכיבים אלו ב"במה לוויכוח" תתרום ותסייע לביטחון הלאומי . בכל גיליון יובאו כמה מאמרים , בשני גדלים אפשריים : מאמר קטן היקף , בן כ 1 , 000 מילים , או מאמר גדול היקף בן כ 2 , 400 מילים . המאמרים יהיו בנושא אחד והדעות שיציגו שונות זו מזו , או כל מאמר ידון בנושא אחר . הנחיות לכתיבת מאמר החומר ש"כלל במאמרים יקיף את כל תחומי המודיעין ואתגריו ( תורת המודיעין על כל רבדיה , הערכה ומחקר , איסוף על כלל סוגיו , טכנולוגיה , מודיעין מסכל , ארגון ושיטות , הדרכה והכשרה , כוח אדם , יחסי גומלין עם קברניטים , מודיעין קרבי , השוואה עם שירותים אחרים וכיוצא באלו . ( המאמרים יכולים לעסוק בעבר , בהווה ובעתיד ( עם הרלוונטיות המתבקשת ;( אופיים יכול להיות הגותי-תאורטי , כמו אופי מעשי השאוב מהמציאות היום יומית . לא תוטל שום צנזורה על האוריינטציה של המאמר . הקריטריון המרכזי בפרסום מאמר יהיה איכותו . כל המעוניינים בפרסום מאמר - יהיו אלה גמלאי קהילת המודיעין , גמלאי צה"ל , קצינים סדירים בקהילת המודיעין , או כל אזרח מן השורה - יפנו לעמוס גלבוע . פקס ; 03-5341 743 דוא '' ל : . amos 39 @ 012 . net . il בגיליון זה מאמר פרי עטו של תא"ל ( מיל ( ' עמוס גלבוע , עורך מדור זה , הדן בסוגיית ההתרעה במלחמת ששת הימים , בו הוא מנסה להוכיח שהגישה הטוענת כי גם כאן נכשל אמ"ן במתן ההתרעה - בטעות יסודה . אמ"ן של שנת , 1967 בראשות האלוף אהרון יריב , דווקא רשם במלחמת ששת הימים דף מזהיר בתולדות המודיעין מלחמת ששת הימים נחשבת אצלנו , ובעולם , כהישג הצבאי הגדול ביותר של מדינת ישראל . אצל כל אחד מחילות צה " ל , והשריון בראשם , קרבות המלחמה הזאת הפכו למורשת הקרב המזהירה . חיל המודיעין הפך את יומה הראשון של המלחמה , 5 ביוני , ליום החיל . אבל משום מה , רווחת בקרבנו הדעה כי גם במלחמה זאת כשל המודיעין כפי שכשל במלחמת יום הכיפורים ב . 1973 עיקרה של דעה זאת הוא זה : ערב מלחמת ששת הימים עמוס גלבוע * הערכת אמץ קבעה כי בשנה הקרובה לא צפויה מלחמה , כמו גם בשנתיים-שלוש הבאות . הערכה דומה ניתנה לקראת מלחמת יום הכיפורים : מדינת ישראל הופתעה לחלוטין מכניסת הצבא המצרי לסיני ב 4 ו במאי 967 ו , ואמץ שמע על כך רק משידורי המצרים ; ב 5 באוקטובר הופתעה ישראל לחלוטין מההתקפה המשולבת של סוריה ומצרים,- אהרון יריב , ראש אמץ האגדי , כשל בהערכה בדיוק כמו אלי זעירא במלחמת יום הכיפורים . לאור כל אלו אמץ לא צריך להתגאות בהישגיו , כביכול , במלחמת ששת הימים . מטרת מאמר זה היא לעמוד על מקורותיה של גישה זאת , להפריך אחד לאחד את טיעוניה , להראות כי ההשוואה הזאת בג 1 ענת יסודה וכי אמ"ן של , 1967 בראשות האלוף יריב , רשם במלחמת ששת הימים דף מזהיר בתולדות המודיעין . כמה מילים על התרעה והפתעה כדי שיהיה לנו בסיס להשוואה , נתחיל בהבנת כמה מושגי יסוד , ותחילה הפתעה . נוהגים להגדירה כהתרחשות שהתחוללה בניגוד לציפיות שלנו או בניגוד להיגיון שלנו . " אנחנו מבחינים בשני מצבים של הפתעה : הפתעה בסיסית / אסטרטגית - ההפתעה במצב זה היא כפולה : ראשית ביחס למטרות העל של היריב , או יכולותיו ברמה האסטרטגית ( למשל ההפתעה של היפנים מהפצצה הגרעינית של האמריקאים והפצצת הירושימה ונגאסאקי ; למשל הפתעת ממשלות צרפת ואנגליה מהתוקפנות של היגולר ב ;( 1939 שנית , הפתעה ביחס לאמונות היסוד ולהערכות הבסיסיות של המופתע ( למשל ההפתעה של סטלין מפלישת היטלר לברית המועצות ; ההפתעה האמריקאית מתקיפת פרל הרבות הפתעה מצבית / טקטית - זאת הפתעה ביחס ליכולות האויב ברמה האופרטיבית , וביחס לעיתוי מהלכיו , המקום בו יפעל , השיטה בה ינקוט והטכנולוגיה שהוא יפעיל בשדה הקרב ( למשל הפלישה של בעלות הברית בנורמנדי במלחמת העולם השנייה , כאשר הגרמנים ציפו לפלישה באזור קלה , היכולות שהפגינו ה"הגנה" וצה"ל שזה עתה קם במלחמת השחרור , כאשר כל הערכות המודיעין בעולם צפו ניצחון מהיר של צבאות ערב . ( את ההתרעה אנחנו מגדירים כ"הסבת תשומת הלב של מקבלי ההחלטות ( בכתב , באמצעים אלקטרוניים , בעל פה ) במהלך כל שנות ה , 60 ע 7 המלחמה , צה"ל בנה את עצמו למלחמה נגד האויב המצרי * תא " ל ( מיל , ( ' לשעבר ראש חסיבת המחקר באמ"ן

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר