הסובייטים והקונספציה ב"מלחמת הקזת הדם"

עמוד:22

הסובייטים והקונספציה ב" מלחמת הקזת הדם " האתגר המשמעותי ביותר עמו צריך היה המודיעין הישראלי להתמודד במלחמת ההתשה , היה התגברות ההשפעה הסובייטית הצבאית במדינות ערב , ומעורבות ישירה של חיל משלוח סובייטי בממדים ניכרים במצרים באמצע חודש מארס 1970 נודע למודיעין הישראלי כי ההגנה האווירית על שמי מצרים עברה לידי הרוסים . חיל המשלוח הרוסי שנערך בשטחה של מצרים כלל - על פי דוקטרינת הלחימה הסובייטית - שני מרכיבים עיקריים : מערך הגנת נ"מ משולב שכלל טילי אוויר / קרקע מסוג 2 3 , SA , SA ואף 6 , SA תותחי נ"מ מסוגים וקטרים שונים , ומעל כל אלה מטוסי יירוט מתקדמים מסוג 21 J 1 MIG . ~ 21 MF לא עוד אמל"ח סובייטי עם מפעילים מצרים , אלא מעתה עוצבות ויחידות רוסיות שלמות , על חייליהן ומפקדיהן , אשר לקחו על עצמן את הגנת שמי מצרים . התערבות סובייטית זו , באמצעות חיל משלוח בממדים חסרי תקדים , היוותה כנראה תגובה למצבה העגום של מצרים בעקבות הפצצות העומק של חיל האוויר הישראלי . אלה נותרו ללא מענה מצרי ועל כן איימו על יציבות משטרו של נאצר , שדרש מהנהגת ברית המועצות במפגיע להציל את מצרים . צמרת המודיעין בעת ההיא כללה את ראש אמץ , האלוף אהרון יריב , ראש למד"ן ( להק מודיעין אוויר , ( אל"מ ישעיהו ברקת , ראש מחלקת מחקר באמ"ן , אל"מ אריה שלו , ראש ענף מעצמות שהיה האחראי על מחקר ברית המועצות וצבאה , סא"ל אברהם ליף , וראש ענף , 1 שאחראי היה גם על תחום הפענוח , סא"ל זלמן ( דמקה ) גנדלר . על תחום האיסוף הופקד מפקד יחידת ההאזנה , ( 8200 ) 848 סא"ל יואל בךפורת . מאז התרחבות הסיוע הצבאי של ברית המועצות למדינות ערב , מצרים וסוריה , ובעיקר החל מראשית שנות ה , 60 נדרש המודיעין במטכ"ל הישראלי להתמודד עם הבעיה של השגת מידע על הצבא הסובייטי , תורת הלחימה שלו , ארגונו , מערך ההדרכה שלו ואמצעי הלחימה שברשותו . אולם רק בשנת , 1966 כשנה לפני מלחמת ששת הימים , הוקם במחלקת המחקר באמ"ן ענף מעצמות ( ענף , ( 3 שהופקד על מחקר שלושה תחומים : ארצות nc ( מיל , ( ' היסנווריון , מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה ; bennymichelsohn @ isdn . net . il

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר