מודיעין וביטחון פנים במסופוטמיה

עמוד:16

מובן שגם מידע חזותי לא הוזנח , ואמנם דו"ח המודיעין הראשון הידוע לנו נכתב על ידי אדם בשם בנום , מפקד סיור מדברי , אל שליטו במארי . הדו"ח מוסר מידע על עיירות גבול אשר מחליפות ביניהן סימני אש . המדווח מוסיף כי אינו יודע משמעות הדבר ומתעתד לבחון המתרחש . גם מלוחות תל ליילן למדים אנו על שימוש במרגלים סיירים שנקראו צופים או "עיניים" ושנעשה בהם שימוש במעקב אחר פעילויות השליטים האחרים , וכיצד מדי פעם נלכדו ואז נוהלו משאים ומתנים להחזרתם תמורת כופר . מידע נוסף הושג ממסמכים שיורטו ושחלקם הכילו דיווחים סודיים ביותר . על פעילות זו למדים אנו , מעצם הימצאותן בארכיון מארי של איגרות מערים אחרות שלא נועדו כלל למארי , ושעוכבו ככל הנראה על ידי השלטונות בדרך לתעודתן . כן ניתן ללמוד על פעילות זו מאינדיקציות נוספות - כך למשל מצוין לגבי לוח מסוים כי "זהו לוח סודי" ( אגב , הדבר מעיד על נקיטת אמצעים לאבטחת מידע מסווג . מבחינה פיזית היה המכתב נתון כנראה בתוך "מעטפת " טין סגורה עם חותם מתאים . ( מעבר לכל אלה הושג כנראה עיקר המידע החיובי באמצעות ריגול , עיסוק שככל הנראה לא בחלו בו בכל שדרות העם . בהתאם גם נחשדו אנשים שונים כי הינם עוסקים בריגול , לרבות בלדרים של בעלי ברית . כך כותב בהדי לם לאדונו במארי : "רכא אדד , שליח מקטנה הנשלח לאדונו , בהקשר לשיגורו לאדוני כתבתי מוקדם יותר ( אולם ) עתה שקלתי ( העניין ) ועיכבתי האיש . אמרתי לעצמי אולי יחידות העזר הזרות טרם נאספו לפני אדוני , ואם אשלח איש זה אל אדוני , הוא עלול להיווכח במצב הכוחות . מסיבה זו עיכבתי אותו . " חלק מאותם אנשים שעסקו בריגול נידבו מידע לגבי השבט שלהם עצמם בצפותם לתגמול נאה , שהרי כסף ( או שווה כסף ) היווה מאז ומתמיד תמריץ יעיל . אחרים , בהיותם פליטים , קיוו למקלט ומחסה בתמורה לתרומתם . אנשים אחרים עשו זאת מאהבת רכילות גרידא . אשר על כן נאמר באחד הטקסטים : "שיביאו ( לאדוני ) מודיע כך שאדוני יוכל לתשאל פה שרוצה לדבר . " לוחמה פסיכולוגית נושא הלוחמה הפסיכולוגית נכלל , כידוע , גם הוא במסגרת נושא המודיעין בכלל ומבצעי המודיעין בפרט , ולא היה זר לשליטי מסופוטמיה . אלה עסקו בפעילויות חתרניות שנועדו להחליש את התנגדות היריב ולעיתים לסלק את מנהיגיו . שמש אדד - שידו , מסתבר , הייתה בכול - העסיק אנשי גיס חמישי כדי להקל על כיבוש זלמקום . כאשר כתב בהקשר זה לבנו מסתבר כי במקרה הצורך היה מוכן לחרוג מהסתייגויותיו לגבי הטלת משימות על אזרחי זלמקום . שיטת פעולה אחרת של שמש אדד הייתה שיגור תועמלנים - Lu-Mes Tukkim ) "אנשי שמועות , ( " שעל הצלחתם ניתן ללמוד משני מקרים בהם הודגש כי די היה בשמועות crukku ) אודות צבא אשורי קרב כדי להביא את האויב לנטוש מקומו . ביטחון פנים ומודיעין מסכל כפי שנוכחנו לעיל היו התנקשויות פוליטיות ומזימות רוצר מקובלות למדי ( גם ) באלף השני לפנה"ס . מצב כזה חייב מנגנון רציני של ביטחון פנים ובמסגרתו מערך איסוף מידע . חלק מהמידע - בכל הנוגע לניסיונות חתרנות וכוונות התנקשות מחוץ - נאסף בוודאי באמצעים בהם דובר לעיל , במסגרת האיסוף החיובי . אשר למודיעין פנים , קרי אודות בני משפחה , אנשי חצר ושאר בוגדים בכוח מבית , יש להניח כי ככל מודיעין מסכל , לרבות בעולם העתיק , הוא כלל פיקוח ובילוש באמצעות סוכני חרש , הלשנות , פיקוח על מכתבים וחקירה של חשודים . בנושאים הללו של מודיעין מסכל אין בידינו מידע מהארכיונים שכה סייעו לנו . לעומת זאת , קיים בארכיונים מידע על השלב האחרון של חשיפת קשרים נגד השלטונות , כלומר , הטיפול בקושרים שנתפסו ובעיקר בראשיהם ( תרתי משמע . ( כצפוי , אין לקנא בגורלם , ובחומר מדובר על עריפת ראשים או על ריצוץ גולגולות . במקרה אחד נשלחה פקודה מהמלך זמרלם לסלק מישהו ( ירים דגן ) לא רצוי - "אם יש תעלה בעיר או מחוצה לה גרום לאיש זה להיעלם , בין שיעלה לגן עדן או ירד לגיהינום , שאיש לא יראהו ( יותר ;( הענישה הורחבה גם על בעלי בריתו של הקושר ושותפיו לפשע - זה שהגה המזימה או ידע עליה , יישרף הוא ויישרף ביתו ; מאמץ מודיעיני משוכלל לסיכום יאמר כי במסופוטמיה של ראשית האלף השני לפני הספירה התקיימה תחרות נמרצת בין הממלכות השונות , והשליטים נאלצו להילחם על הישרדותם נגד אויבים מחוץ ומבית , מצב שחייב שימוש נרחב במודיעין למינהו . זכינו וארכיוני מארי ( בעיקר ) ותל ליילן מאפשרים הצצה - ולמעשה התבוננות של ממש - לנבכי עולם חשאי זה . בעקבות הצצה זו נראה כי בכל הנוגע למסופוטמיה יפים דברי פרופ' מרדכי גירוון כי "ניתן לקבוע עיקרון , שככל שהחברה האנושית היא בעלת ציוויליזציה גבוהה ומסועפת יותר , כן יהיה המאמץ המודיעיני שמשקיעים הצבאות שבניה מפעילים משוכלל וענף יותר . " הפעילות המודיעינית בה מדובר במסופוטמיה הייתה אכן רחבת היקף ועניפה , ואילו באשר לרמת התחכום נראה - בדומה לדוגמאות אחרות מהעת העתיקה - כי מלבד בתחום הטכנולוגי לא התחדש הרבה מאז ועד ימינו אנו . דו " ח המודיעין הראשון הידוע לנו , נכתב על ידי אדם בשם בנום , מפקד סיור מדברי , אל שליטו במארי . הדו " רו מוסר על עיירות גבול אשר מחליפות ביניהן סימני אש

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר