פלוגת המיפוי העברית

עמוד:9

הברית במשך כל מלחמת העולם השנייה . עיסוקה של הפלוגה היה הכנה מפות צבאיות הדרושות לתכנון ולביצוע משימות של צבאות היבשה והאוויר . הפלוגה מנתה מודדים שהוכשרו לבצע מדידות שדה וכן מחלקת מפענחים . במחלקה זו פענחו בשיטה פוטוגרמטרית את תצלומי האוויר לצורך חידוש המפות הקיימות או לשם שרטוטן מחדש . ציוד הדפסת אופסט ומערכת הפרדת צבעים וצילום ליתוגרפי להכנת לוחות דפוס , השלימו את המערך המקצועי של הפלוגה . לפלוגה נועדו משימות שדה וכל הציוד והמכשירים היו מותאמים לתפקידי שדה . האנשים שגויסו לפלוגה באו מקרב היישוב הוותיק , אך היו בה גם כמה עולים חדשים שבאו מן הארצות שלא נכבשו עדיין על ידי היטלר . למרבית חיילי הפלוגה הייתה הכשרה במקצועות ההנדסה , המדידה , האדריכלות , הגרפיקה והדפוס וכן במכונאות ובנהיגה . מבנה הפלוגה הפלוגה נבנתה בפלוגת שדה ניידת וניתן היה להעבירה על גבי מכוניות לכל מקום שנדרש . מכונות הדפוס והצילום היו מותקנות על מכוניות מיוחדות , ויחד עם מכונית הגנרטור ומכונית לאפסנאות ולרפרודוקציה ניתן היה להעבירן ולהפעילן בכל מקום . הפלוגה הורכבה משלוש יחידות מקצועיות : יחידת מודדים בת ארבע מחלקות שדה ; יחידת מיפוי שכללה שלוש מחלקות שרטוט ופוטוגרמטריה ; ויחידת רפרודוקציה שכללה מחלקת צילום והליו ומחלקת דפוס . בנוסף היו מפקדה ויחידת שירותים . מטה הפלוגה ומחלקות אחדות רוכזו במחנה . אימונים החיילים שהגיעו לפלוגה עברו מיון ומבחני קליטה . רבים מאוד מבין המועמדים נשלחו ליחידות אחרות מכיוון שלא התאימו לדרישות המקצועיות הגבוהות . הנקלטים התחילו מיד בתקופה ממושכת של אימונים מקצועיים מפרכים בהדרכת מדריכים בריטים . האימונים התנהלו בתחומים מקצועיים נפרדים בכל יחידת משנה : אימוני המודדים בטריאנגולציה ומיפוי בשולחנית התבצעו בלילות ליד המחנה בגבעות טורא , אימונים בשרטוט מפות ובמיפוי לפי תצלומי אוויר וכן אימונים של כל עובדי הרפרודוקציה התנהלו בתוך המערות . האימונים נמשכו שישה חודשים . במשך כל אותה תקופה המשיכו להגיע לפלוגה חיילים נוספים בעלי מקצוע , מתוך גיוסים בארץ ישראל ומתוך פלוגות עבריות קיימות . לקראת אוקטובר , 1942 בעוד האימונים נמשכים , התחילו בעלי המקצוע הוותיקים לבצע משימות מעשיות בכל תחומי הפעילות של הפלוגה . מחלקות המודדים בסוף 1942 התחילו מחלקות המודדים לבצע מיפוי בחלקים שונים של מצרים . למיפוי זה קדמה רשת בקרה ששימשה בסיס למיפוי במארס 1943 עברו כל מחלקות המודדים לצפון סוריה לשם הקמת רשת נקודות בקרה ולמיפוי אזורי נרחב משני צדי נהר פרת . משימה זו נמשכה עד סוף . 1943 עד לחודש ספטמבר , 1944 המשיכו חלק ממחלקות המודדים במיפוי בסוריה , בפיתוח רשת טריאנגולציה מדרגה שנייה בלבנון , במיפוי דרום לבנון ובמשימות מיפוי בסיני מחלקה אחרת של מודדים יצאה על ציודה ללוב לשם יצירת קשר גיאודטי בין רשתות הטריאנגולציה של לוב ושל ג 1 וניס . בשנים 1944-1943 עברו כל המודדים אימונים גם במיפוי לפי תצ"א ופענוח . חידות המיפוי והרפרודוקציה לאחר השלמת אימוניהן , בסוף , 1942 ביצעו יחידות אלה מיפוי של האי רודוס , עזרו לרפרודוקציה בהכנת מפות מטרה , עדכנו ושרטטו מפות של צפון איטליה ושל דרום צרפת . כל המפות שהוכנו ביחידת המיפוי עובדו והודפסו על ידי מחלקת הרפרודוקציה של הפלוגה . המשימה העיקרית של הרפרודוקציה הייתה באותן שנים הכנת מפות מטרה לחיל האוויר המלכותי , ובשיתוף הדוק איתו . מפת מטרה הייתה מורכבת מתצלום עדכני של אזור המטרה עם ציון יעדי הפגיעה , וממפה קווית של התקרבות אל המטרה , והוכנה , לפי דרישות חיל האוויר , תוך 24 שעות ממועד קבלת תצלומי המטרות . מפות אלה כיסו במשך הזמן את מרבית המטרות החיוניות בצפון איטליה . נוסף על כך הדפיסה הרפרודוקציה באותן שנים גם מפות טופוגרפיות של צפון איטליה , של דרום צרפת ושל סיציליה לקראת הפלישה אליה כמו כן , הודפסו מפות של אלבניה ושל יוגוסלביה . כדי להטעות את האויב הטילה מפקדת הצבא הבריטי על כל פלוגות המיפוי במזרח התיכון להכין , לעדכן ולהדפיס מפות טופוגרפיות של כל המדינות באגן הים התיכון , ביניהן גם כאלה שלא נועדו לשימוש מעשי . מבנה פלוגת המיפוי העברי 524 צריף המתנדבים לפלוגה 524 במחנה הצבאי הברים בסרפנד

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר