היסטוריה בתמונות

עמוד:48

היסטוריה   בתמונות תמונות   ממאגר   המל"מ האוצר :   יענקלה   מן נאמנות   למדינה   וגבורה   עילאית בדצמבר   ' 54   נשלחה   חוליה   למשימה   מודיעינית   מעבר   לגבול   הסורי . המטרה :   החלפת   סוללות   במתקן   ציתות   שהוצמד   לעמוד   טלפון   .   בחוליה   הצבאית :   מאיר יעקובי   מפקד   החוליה ,   מאיר   מוזס ,   ג'קי   לינד ,   גדי   קסטלניץ   ואורי   אילן .   במהלך   הפעולה   נתקלה החוליה   במארב   סורי   ונפלה   בשבי   .   הלוחמים   נחקרו   ועונו   קשות . תוך   כדי   חקירות   אכזריות   התאבד   אורי   אילן .   גופתו   הוחזרה   ארצה ,   ובבגדיו   נמצאו   תשעה פתקים   שכתב   וניקב . ב 30 . 3 . 56-   הוחזרו   יתר   חברי   החוליה   לישראל . מעשהו   של   אורי   אילן   נהפך   לאחד   ממיתוסי   הגבורה   המלווים   את   צה"ל   עד   עצם   היום   הזה . הספדו   של   הרמטכ"ל   דאז   רב-אלוף   משה   דיין על   קברו   של   אורי   אילן צבא   ההגנה   לישראל   מרכין   את   דגלו   לפני   אורי   אילן   ז"ל . בכל   עת   שירותו   בצבא   ראה   אורי   אילן   את   חובתו   לא   רק בתקנות   הכתובות .   הוא   ראה   כחובתו   להתנדב   ולשאת   בתפקידי הביטחון   עד   קצה   גבול   יכולתו ,   ויותר   מכך . אין   הצבא   יכול   להבטיח   חיים   לחייליו .   חיי   החיילים   הם המבטיחים   את   חיי   העם .   אין   הצבא   יכול   להבטיח   שלווה לחייליו ,   אף   בימי   שלום .   פעולות   החיילים   הן   הנותנות   את השלום   לעם . החייל   בן   ה , 19-   אורי   אילן ,   נשא   על   גופו   הצעיר   ובכוח   רצונו הנחוש   את   משימת   הביטחון   של   עמו ,   עד   אשר   הגיע   לגבול יכולתו   ואז   גבר   רצונו   על   גופו .   אורי   בא   עד   קצה   דרכו .   על גווייתו   הקרה ,   החוזרת   למולדת ,   הייתה   צמודה   פתקה   ובה זעקתו   האחרונה   "   - לא   בגדתי . " ! דגל   הצבא   מורכן   לפניך   -   החייל   העברי   אורי   אילן . שני   בתים   מתוך   שירו   של   המשורר   נתן   אלתרמן ,   על   אורי   אילן -   מ ה   הו ר יש   הו א   מ ל יל ה א ב ד ן   ב מ ר ח ק ? -   מ ה   ה ש א יר   א ח ר יו ל מ סו ר ה   ו ל ס יפ ו ר ? הו א   הו ר יש   ל ך ,   ז כ ר י י ש ר א ל ,   א ת   ה פ ת ק ש י ה י ה   ב ג נ ז י ך   ש מו ר . מ ן   ה ג בו ל   ה צ פו נ י   ע ל כ פ י ם   הו ב א , מ ן   ה ק ר ב   ש ע ר ך   ל ב ד ו ק ב ל-א ל . ב ין   ע ז י   לו ח מ ים   ו יו ד ע י א ה ב ה לו   א ת   ש מו   ת ז כ ר י , י ש ר א ל . חברים   שיש   להם   תמונות   או   מסמכים   היסטוריים ,   מתבקשים   להתקשר   למל"מ כדי   לתאם   סריקת   התמונות   והמסמכים   למאגר   הממוחשב   במל"מ . שדרות   האלוף   יריב ,   ת"ד   3555   רמת   השרון   . 47143   טל 03-5497019   ' סמל   אורי   אילן ,   מדריך   ומפקד   בגולני " תקברו   אותי   על   יד   גבי .   נקם ! אורי   אילן .   יש   ניירות   בבגדים" אורי   אילן בן   קיבוץ   גן-שמואל " לא   בגדתי .   התאבדתי" ( על   ידי   ניקוב   דף   מספר   "נקמת   האבות ( "

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר