מודיעין באינטרנט

עמוד:45

מודיעין   באינטרנט דני   כתרי אביזרי   ריגול במאמר   הקודם   דנו   בעולם   הריגול   באופן   כללי , בריגול   בזמן   מלחמת   העולם   השנייה   והנקודה היהודית .   המאמר   הנוכחי   מכוון   יותר   להיבטים הטכניים   של   עולם   הריגול   -   לנושא   ציוד ואביזרים .   אל   לכם   קוראים   יקרים   להיבהל   -   לא דרושה   הסמכה   טכנית   של   הנדסאי   או   מהנדס . . 1   לוויין   הריגול .   אחד   הראשונים   שהיה   אמור   להנחית   באופן פיזי   את   התשלילים  ( פילם )  של   ה"קורונה : " experience / spies / spy . gadgets / espionage / corona . html http : // www . cnn . com / SPECIALS / cold . war / . 2   עדיין   בתחום   האווירי '   : הציפור   השחורה -   '   מטוס   ריגול משוכלל   הרבה   יותר   מה U 2-   הוותיק : http : // www . cnn . com / SPECIALS / cold . war / html . 3 experience / spies / spy . gadgets / espionage / sr-71 . html   ואי   אפשר   להמשיך   בלי   מטוס   הריגול   הוותיק   וכמעט המפורסם   ביותר   -   ה , U 2-   ששימש   בעיקר   בזמן   המלחמה הקרה .   מסופר   על   גרי   פאוארס ,   שנטש   את   מטוסו   ונשבה   בידי הרוסים .   הוא   נדון   למאסר   ועבודות   פרך ,   אולם   אחרי   קצת פחות   משנתיים   הוחלף   במרגל   הסובייטי   אבל : http : // www . geocities . com / siafdu / powers . html . 4   מזעור   פריטים   החל   עוד   בשנות   ה . 30-   מצלמת   ריגול   שנראית בהחלט   כנגן   MP 3   מודרני   של   היום   הייתה   מינוקס   , MINOX   - שהומצאה   בשנת   : 1934 experience / spies / spy . gadgets / espionage / minox . http : // www . cnn . com / SPECIALS / cold . war / html . 5 camera . html   איסוף   המודיעין   הוא   עניין   אחד   והעברתו   היא   עניין   אחר . על   מנת   שלא   יתגלה   החומר   המועבר ,   החומר   שנאסף   הוקטן עד   לנקודה   קטנה   כל   כך   עד   שניתן   היה   להעבירה   בחלל   שן או   להדביקה   מתחת   לבול : experience / spies / spy . gadgets / espionage / http : // www . cnn . com / SPECIALS / cold . war / html microdots . html . 6   הקלטות   סתר   נעשות   בעזרת   מיקרופונים   כה   זעירים   שניתן להצפינם   בכפתורים ,   בעקבים   ובשולי   הבגד .   ניתן   לראות   את אמצעי   המעקב   וההאזנה   באופן   מדהים   בסרט   'אויב   העם , ' בכיכובו   של   ג'ין   הקמן   כמומחה   של   הסי-איי-אי   להאזנה : experience / spies / spy . gadgets / espionage / bugs . html http : // www . cnn . com / SPECIALS / cold . war / . 7   בדומה   להקטנה   או   הזערה   של   תצלומים ,   ניתן   היה   להעביר דיווחים   כתובים   במכתבים   רגילים ,   כאשר   מתחת   לכתוב   היה טקסט   נוסף   שנכתב   בדיו   בלתי   נראית .   כילדים   היינו   כותבים בעט   חרט   עם   מיץ   לימון   על   דף   חלק ,   לאחר   מכן   מחממים בזהירות   את   הנייר   מעל   נר   והנה   זה   פלא   -   הכתב   צף   ועלה   על פני   הנייר .   לעתים   קרובות   היה   הנייר   נשרף   ובכך   נסתיים בשבילנו   קוריוז   הריגול .   כתב   הסתרים   האמיתי   נכתב   בחומרים כימיים   שניתן   לגלותם   על   ידי   אור   אינפרה-אדום   ודומיו   או באמצעות   השריה   כימית : experience / spies / spy . gadgets / espionage / invisible . http : // www . cnn . com / SPECIALS / cold . war / html ink . html . 8   אמצעי   צילום :   קודם   לכן   הצגנו   מצלמה   זעירה   מסוג   מינוקס , ששימשה   לצילום   מסמכים .   אולם   לעתים   נדרשו   צילומים נוספים ,   של   אנשים ,   מתקנים   בתוך   בניינים   וכדומה ,   ואז   נדרשו הממציאים   הטכניים   לבנות   מצלמה   שעדשתה   תוצפן   בכפתורי מעיל ,   במטריות ,   בסיכות   עניבה   וכיו"ב : experience / spies / spy . gadgets / espionage / hidden . http : // www . cnn . com / SPECIALS / cold . war / html still . cameras . html . 9   לא   רק   צילומים   סטטיים   נדרשו   -   צילומי   וידאו   לצורכי מעקב   נדרשו   גם   הם .   ההזערה   הלכה   והתקדמה   ומצלמות   וידאו הושתלו   בנברשות ,   בתמונות ,   בתעלות   אוורור   וכיו"ב : experience / spies / spy . gadgets / espionage / hidden . http : // www . cnn . com / SPECIALS / cold . war / html video . cameras . html . 10   מכשור   שנלקח   מתחום   הציוד   הרפואי   והוכשר   גם   לצורכי ריגול   הוא   צינור   אופטי   גמיש   לצילום ,   שהקנה   יכולות   שימוש גמישות   בהרבה : experience / spies / spy . gadgets / espionage / http : // www . cnn . com / SPECIALS / cold . war / html fiberscope . html . 11   אמצעי   בסיסי   ביותר ,   שפותח   כבר   בשנות   ה , 20-   היו טבלאות   ההצפנה   החד-פעמיות .   היו   שני   העתקים   לטבלה , האחד   לשולח   והאחד   למקבל .   הטבלה   הייתה   מורכבת   מאותיות ומספרים ,   והמקבל   היה   מפענח   על-פי   קוד   מותאם . experience / spies / spy . gadgets / espionage / one- http : // www . cnn . com / SPECIALS / cold . war / html time . pad . html אתר   האינטרנט   של   המל"מ   http : // www . intelligence . org . il /

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר