לאופולד טרפר (1982-1904) ו'התזמורת האדומה'

עמוד:31

פעילות   היומינט   בכלל   היבשת .   החברה   שימשה   גם   כיסוי מצוין   לפעילות   המגוונת   ולנסיעות   התכופות   של   עובדיה ממדינה   למדינה .   תאי   הרשת   בכל   מדינה   היו   ממודרים מתאים  ( וסוכנים )  עמיתים   שבמדינות   אחרות   ולעתים   אף מכאלה   שבאותה   מדינה . לכל   סוכן   היו   כמה   דרכים   להעביר   מידע   וכך ,   אם   נחסמה דרך   כלשהי   תמיד   הייתה   חלופה   מתאימה   הן מבחינת   השיטה   -   מכשירי   קשר   או   בלדרים   -   והן   באמצעות תחנה   אחרת .   הרשת   התמקדה   בעיקר   באיסוף   מידע   צבאי והתרעתי   על   הממסד   הביטחוני   הנאצי   בגרמניה   ובמדינות אחרות .   המידע   שנאסף   הועבר   לרוב   עם   הערכות   שדה , באופן   שמלאכת   העיבוד   במרכז   במוסקבה   תהיה   פשוטה ככל   האפשר .   יתירות   הרשת   ושרידותה   הובטחו   באמצעות פריסה   רחבה   בכמה   מדינות   שנוקטות   מדיניות   שונה  ( צרפת -   המרכז ,   בלגיה ,   גרמניה ,   הולנד   ושווייץ , (   וכך   תמיד   היו כמה   בסיסים   באירופה   שמהם   המשיכה   הרשת   בפעילותה גם   כשנפלו   בסיסים   אחרים   לידי   האויב . רשת   הסוכנים   החלה   לפעול   ב , 1939- כשנה   אחרי   שהחל   טרפר   בהקמתה , והמשיכה   לפעול   כארבע   שנים   -   עד , 1943   ואולם   הסניף   השווייצי   המשיך בפעילותו   עד   לסיומה   של   מלחמת העולם   השנייה .   הישגיה   העיקריים של   הרשת   במהלך   המלחמה   כללו מידע   מדויק   על   הצבא   הגרמני   - סדר   כוחות ,   עוצמה ,   היערכות ופעילות   עד   לרמת   הגדוד   בצבא והטייסת   בחיל   האוויר ,   ובתוך   כך מידע   טכני   מפורט   על   אמצעי   לחימה חדישים   כמו   טנקים   ומטוסים .   בין השאר   הועברו   לברית-המועצות התכניות   המפורטות   והתחזיות לייצור   מטוסי   קרב   וטנקים   בגרמניה , ומהן   ניתן   להסיק   כי   הטנקים הסובייטיים  ( בעיקר   T-34   ו ( KV- עלו   באופן   ברור   על   הטנקים החדישים   ביותר   שיוצרו   בגרמניה . מעקב   מפורט   זה   אחר   הצבא   הגרמני נמשך   עד   ל'מערכת   סטלינגרד'   ועד בכלל . האופרטיביות   של   הפיקוד   העליון   הגרמני   ולהעבירן לברית-המועצות .   לשיא   הישגיו   הגיע   בלי   ספק   בהעבירו במדויק   את   ההוראה   מס 21   '   של   היטלר   והתכנית   האופרטיבית להוצאתה   אל   הפועל   '   - מבצע   ברברוסה -   '   הפלישה   הגרמנית לברית-המועצות .   מידע   זה   נראה   חיוני   כל   כך   עד   שטרפר חרג   באופן   מסוכן   מכללי   הכיסוי   והמידור   שלו   והגיע   באופן אישי   לשגרירות   ברית-המועצות   בווישי ,   צרפת ( ברית-המועצות   עדיין   לא   הצטרפה   למלחמה   וקיימה שגרירות   בבירת   צרפת , (   על   מנת   לוודא   שיועבר   המידע הקריטי   למוסקבה   בזמן .   אמנם   זה   היה   צעד   דרמתי   אחרון לקראת   הפלישה ,   אולם   במשך   חודשים   העבירה   הרשת   מידע מדויק   על   ריכוז   הכוחות   הגרמניים   לפלישה   ולבסוף   אף   את התאריך   והשעה   המדויקים   שלה . גם   כשפרצה   המלחמה   בין   גרמניה   לברית-המועצות   המשיכה הרשת   לספק   מידע   עדכני   ובזמן   על   הצבא   הגרמני .   הגרמנים , שהרגישו   שתנועות   צבאם   ידועות   לאויב ,   החלו   לחפש סוכנים   במקומות   הרגישים   ביותר .   משנפל   אחד   התאים בבלגיה   וכשהמשיך   המידע   לזרום   הבינו   הגרמנים   שמדובר בארגון   חשאי   מסונף   ומסוכן   ביותר   וכינוהו   'התזמורת האדומה . '   השם   בא   בעיקר   בשל   כמות   המשדרים   הרבה שהיו   בידי   הרשת   וכמות   התשדורות   הרבה   שקלטו   מאזיני המודיעין   הגרמני   ואשר   שודרו   לברית-המועצות . בתקופה   זו   טוהרה צמרת   המודיעין   הצבאי הסובייטי   בידי   סטלין , וגנרל   ברזין   הוצא   להורג . בבת   אחת   איבדה ' התזמורת   האדומה'   את עורפה   ואת   בסיסה   גם יחד   ונאלצה   לחזור   על   כל   שדר   פעמיים   ואף   שלוש   עד לקליטתו   במוסקבה ,   פעילות   שהקלה   מאוד   על   הגרמנים לאתר   את   המשדרים   ולחשוף   את   הרשת '   . התזמורת'   נאלצה לעבוד   בלי   "תגובתיים"   ובתסכול   עמוק . המאבק   ברשת   זו   הצריך   צעדים   חריגים ,   והגרמנים   הקימו כוח   מיוחד   '   - קומנדו   התזמורת   האדומה -   '   ובו   שולבו   נציגים מהארגונים   השונים   של   קהילת   המודיעין   הגרמנית   ובהם ה , S . S-   הגסטפו   והמודיעין   הצבאי . כשנה   נדרשה   לגרמנים   לעלות   על מרבית   הסוכנים   ותאי   הרשת , לחסלם   ולתפוס   את   הסוכנים   או להרגם .   בשלהי   שנת   1942   נאסר טרפר .   הוא   הוחזק   בבית   סוהר   מיוחד בפריס   ובמשך   כשנה   שיחק   "חתול ועכבר"   עם   שוביו   הגרמניים   ויצר בקרבם   את   הרושם   שהם   יוכלו " להפכו"   ולהשתמש   בו   כנגד   שולחיוהמודיעין   הצבאי   הרוסי   -   וכנגד הקומוניסטים   בתנועת   המחתרת הצרפתית . בתקופה   זו ,   שכינו   הגרמנים   'המשחק הגדול , '   הצליח   טרפר   לשכנע   את הגרמנים   לאפשר   לו   להיפגש   עם אנשי   קשר   במחתרת   הצרפתית   על מנת   לחשוף   אותם   ואת   פעילותם . באחד   המפגשים   הללו   בספטמבר 1943   הוא   ברח   ונעלם .   טרפר   ירד למחתרת   וחי   במסווה   בפריס   עד לשנת   . 1945   בד   בבד   המשיכה השלוחה   השווייצית   לפעול ,   ועד סוף   המלחמה   המשיכה   בפיקודו   של   סנדור  ( אלכסנדר )  ראדו להעביר   למוסקבה   מידע   מדהים   בדיוקו   על   הצבא   הגרמני . בינואר   , 1945   כשחזר   למוסקבה   בדרגת   גנרל-מיור ,   נאסר טרפר   לפי   פקודת   סטלין ,   ככל   האחרים   שהיו   בשבי   או   בכלא הגרמני .   ייתכן   שגם   למעורבותו   בהתרעות   שנשלחו   למוסקבה ערב   הפלישה   הגרמנית   ואשר   התקבלו   בביטול   על   ידי   סטלין הייתה   תרומה   כלשהי   לכליאתו .   עשר   שנים   נמק   טרפר   בכלא הסובייטי   עד   אשר   ב , 1955-   לאחר   מות   סטלין ,   הוא   שוחרר וזכה   להוקרה   שהיה   ראוי   לה . אולם   נפשו   של   טרפר   שבעה   מהחיים   בברית-המועצות . טרפר   עזב   את   ברית-המועצות   וחזר   למולדתו   פולין ,   ובה השקיע   את   מרצו   בפיתוח   התרבות   של   הקהילה   היהודית כהתרסה   כנגד   המאמץ   הגרמני   למחוק   ולאבד   תרבות   זו . אולם   בהנהגתו   של   גומולקה   הסטלניסטי ,   הקהילה   היהודית הייתה   מטרה   למסע   אנטישמי  ( ב . ( 1968-   מסע   זה ,   שגונה בעולם   כולו ,   גרם   לשארית   הקהילה   היהודית   לנטוש   את פולין .   טרפר   הבין   שאין   לו   עוד   בשביל   מי   לעמול   והחליט לעלות   לישראל .   כעבור   שלוש   שנות   מאבק   עיקש הרשו   לו   השלטונות   לעלות ,   וב1973-   הגיע   לארץ והתיישב   בירושלים . עשר   שנים   נמק   טרפר   בכלא הסובייטי   עד   אשר   ב , 1955- לאחר   מות   סטלין ,   הוא   שוחרר וזכה   להוקרה   שהיה   ראוי   לה ערכת   שידור   ששימשה   את   הרשת

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר