אם אין אני לי - ניל"י

עמוד:29

לקווי   הבריטים   עריקים   משתי   העוצבות .   הבריטים   לא   ישבו בחיבוק   ידיים   ובדקו   סדרת   אמצעים   ושיטות   לשיפור   נקודת התורפה   התקשורתית :   החל   בקשר   בלדרים   יבשתי  ( דרך יהודי   עזה , (   עבור   למטוסים ,   תקשורת   אלחוטית  ( שהייתה בחיתוליה   הטכנולוגיים , (   קווי   טלפון   שיונחו   מהים   לחוף , וכלה   ביוני   דואר .   היונים   היו   השיטה   היחידה   שיושמה   בפועל ( ואולי   אף   היו   אחת   הסיבות   לחשיפת   הרשת . (   מכל   מקום , עד   ליום   נפילת   הרשת   לא   הצליחו   להתגבר   על   התורפה . לאיזון   התמונה   ראוי   לציין   שניל"י   דיווחה   גם   ידיעות מחדשות   שהגיעו   בזמן .   בזכות   קשריה   עם   טייסים   גרמניים , נודע   ודווח   זמן   מספיק   מראש   על   הגעה   צפויה   של   מטוסי קרב   גרמניים   חדשים   ארצה .   דרישה   בהולה   הביאה   לידי   כך שמטוסים   בריטיים   משופרים   הספיקו   להגיע   במועד   מבריטניה ולעזור   בהשבת   העליונות   האווירית . שלא   כבתחילת   השנה ,   שעוד   פקפקו   אנשי   המודיעין   בקיומה המאורגן   של   ניל"י ,   הרי   באמצע   השנה   כבר   העמידוה   בשורה הראשונה   של   מקורותיהם   ועם   מודיעין   התקשורת   -   תעודת כבוד   לכל   סוכן .   היחס   כלפי   רוב   הסוכנים   האחרים   היה   כאל שכירים   הפועלים   מטעמי   תועלת   אישית   ולפיכך   יש   להיזהר בדיווחיהם ,   ואילו   ארגון   A   נתפס   כפועל   מטעמים אידאולוגיים   וכמי   שבא   לשרת   עניין   לאומי   ולפיכך   ראוי הוא   לאמון .   משקלו   האישי   הסגולי   של   אהרון   אהרונסון בעיני   הבריטים   ומטען   הידע   העצום   שלו   על   הארץ   תרמו גם   הם   הרבה   לראייה   זו .   חודשיים   לפני   נפילת   הרשת העריכוה   הבריטים   כמקור   היומינט   הטוב   ביותר   שהיה   להם באותו   הזמן   בארץ-ישראל   ובסוריה . התחרות   הייתה   אנושית   וטכנולוגית אליבא   דזיכרונותיהם   של   אנשי   מודיעין   טורקיים ,   השירות החשאי   הבריטי   הצליח   למלא   את   הארץ   ברשתות   של מרגלים   נועזים   ומרגלות   יפהפיות ,   שהצליחו   להשיג   תכניות מבצעים   וסודות   כמוסים   מחדרי   המיטות   ומחדרי   ישיבות המטה .   אלא   שהמציאות   הייתה   אפורה   בהרבה .   החדירה היומינטית   לדרג   מקבלי   ההחלטות   באיסטנבול ,   בדמשק , בירושלים   ובבאר   שבע   הייתה   מועטה   ושולית .   בכל   המזרח התיכון   לא   היה   אף   מקור   אנוש   אחד   שניתן   לכנותו   מקור צמרת ,   ולא   מוכר   שום   קצין   טורקי   או   ערבי   שגויס בארץ-ישראל   כמרגל   של   ממש . אבל   לא   בעיותיה הספציפיות   של   ניל"י בלבד   היו   בעוכרי דיווחיה .   לסוכנים   בכלל ולניל"י   בפרט   היו   לפחות שלושה   מתחרים איסופיים   שעלו   עליה בתרומתם   המודיעינית . הראשון   היה   גם   הוא מקור   אנושי ,   בדמות מאות   השבויים והעריקים   שתוחקרו . מהרגע   שהגיע   חיל המשלוח   לשערי ארץ-ישראל   ומשבא במגע   הקרבי   עם   האויב , התגברה   תופעת העריקות   והשבי . מהמחצית   השנייה   של 1917   הגיעו   למכלאות   השבויים   מדי   חודש .   כל   אחד   מהם   אולי   היה מקור   למידע   מועט   ולא   בהכרח   מדויק   ואמין   בפני   עצמו , אך   הכמות   היא   שהקנתה   איכות   -   הן   משום   עדכניות ידיעותיהם ,   הן   משום   שבאו   מכל   יחידות   הצבא   ושיקפו   את הנעשה   בחזית   רחבה   ביותר ,   ששום   סוכן   לא   יכול   לכסות לבדו . אבל   תהיה   חשיבותם   של   כל   המקורות   האנושיים   גדולה ככל   שתהיה ,   היא   התגמדה   נוכח   תרומתם   של   מקורות המודיעין   הטכנולוגיים ,   שעשו   במלחמת   העולם   הראשונה את   צעדי   הבכורה   שלהם .   האחד   -   המודיעין   החזותי   מהאוויר , היינו   סיורים   וצילומי   אוויר ,   שנהפכו   לעיניו   הטקטיות והאסטרטגיות   של   חיל   המשלוח .   האחר   -   מודיעין   תקשורתי , שהיה   האיסופי   מספר   אחת   בכל   הכרוך   בהבאת   מידע אסטרטגי   על   כוונות   האויב   ויכולתו .   מתחילת   1917   נקראו מרבית   הצפנים   העות'מאניים   והגרמניים   בזירת   המזרח התיכון .   רוב   הדיווחים   האסטרטגיים   שהביאו   הסוכנים   מאז , הגיעו   כבר   קודם   לכן   באמצעות   הסיגינט  ( קליטה ,   איכון ושבירת   צפנים , (   שהיה   אמין ,   שלם   ומהיר   יותר .   כשם   שלא היו   יכולים   הסוכנים   להתחרות   במטוסים   ברמה   הטקטית , כך   לא   היו   יכולים   להתחרות   בתוצרי   ההאזנה   ברמה המערכתית   והאסטרטגית .   מערכות   האיסוף   הטכנולוגיות היו   נגישות   יותר ,   הן   נתנו   תשובות   אמינות   ומקיפות   יותר והחשוב   מכול   -   עשו   כן   בלוח   זמנים   מהיר   יותר .   זה   היה ראשיתו   של   תהליך   אוניברסלי ,   שבו   עבר   בהדרגה   מרכז הכובד   האיסופי   בקהילות   המודיעין   הצבאי   ממודיעין   האנוש למודיעין   הטכנולוגי   ואשר   רק   בשנים   האחרונות   החל   להשיב ליומינט   עטרה   ליושנה . להבדיל   מתרומתה   הניכרת   של   ניל"י   במישור   המדיני ,   שאינה מעניינו   של   מאמר   זה ,   את   תרומתה   המודיעינית   המוגבלת ניתן   לסכם   כדלהלן : . 1   העברת   מידע   תשתיתי   והבהרת   הרקע   והאווירה   הכללית בארץ ,   שתרמו   ליצירת   ההקשר   הנכון   להבנת   מידע   שוטף והתרעתי   מכלל   המקורות . . 2   מידע   נקודתי   על   יעדים ,   מטרות ,   פעילות   ואתרים . . 3   מעקב   אחר   תנועות   הצבא   ודיווח   על   היקפן ,   כיוונן ואופיין .   גם   אם   לא   זוהתה   היחידה   במדויק ,   סייע   הדיווח לעקוב   אחר   מגמות   האויב   ואחר   הצטברות   תגבורות   או דילולן . . 4   הקניית   תחושת   ביטחון   למודיעין   הבריטי ,   שהוא   "מחזיק יד   פנימית   ואמינה   על   הדופק , "   גם   אם   באיחור . מנקודת   ראייה   זו ,   יש   לזכור   את   ארגון   ניל"י   פחות   בזכות תרומתו   המודיעינית   ויותר   בזכות   אמונתם ,   פועלם   ואומץ לבם   של   חבריו   וחברותיו . אבשלום   פיינברג הצליח   לשכנע   את   הבריטים שמדובר   בהתנדבות   אמיתית מימין :   ליובה   שניאורסון ,   שרה   אהרונסון   ויוסף   לישנסקי   במצרים " מרגלים   או   גיבורי   מולדת " ?

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר