אם אין אני לי - ניל"י

עמוד:26

אם   אין   אני   לי   -   ניל"י מבט   מודיעיני על   ארגון   ניל"י ד"ר   יגאל   שפי * מנקודת   ראייה   מקצועית   השיגה   רשת הריגול   הישגים   מודיעיניים   מוגבלים בלבד .   ניל"י   תיזכר   פחות   בזכות   תרומתה המודיעינית   ויותר   בזכות   אמונתם , פועלם   ואומץ   לבם   של   חבריה   וחברותיה הספרות   הדנה   בארגון   הריגול   ניל"י   ובמייסדיו ,   בני   משפחת אהרונסון ,   שפעלו   בארץ-ישראל   בשביל   המודיעין   הבריטי וכנגד   השלטונות   העות'מאניים   במלחמת   העולם   הראשונה , עוסקת   יותר   בהיבטים   הפוליטיים   והרעיוניים   של   הארגון , סביבתו   ותקופתו ,   ופחות   בהיבטים   המודיעיניים .   אין   ספק כי   הפולמוס   הפוליטי   הפנימי   שאפף   את   הארגון   מהרגע הראשון   ואשר   נתגלגל   בהמשך   לריב   המפלגות   והתנועות ביישוב   העברי   ומאוחר   יותר   במדינת   ישראל ,   השפיע   על העמדה   שננקטה   כלפיו   מאוחר   יותר .   השיח   ההיסטוריוגרפי נסב   סביב   יחסה   של   ניל"י   למרות   הציונית   והיישובית , והכותבים   התחבטו   בעיקר   בשאלה   אם   בפעילותה   סיכנה הרשת   את   היישוב ,   ושמא   סייעה   לכיבוש   הארץ ,   יצרה   בקרב הבריטים   חוב   מוסרי   וקירבה   אותם   למפעל   הציוני "   . מרגלים או   גיבורי   מולדת , " ?   שאל   יעקב   יערי-פולסקין   בכותרת   ספרו כבר   ב "  ; 1930- דמות   של   תנועה   שאורות   וצללים   משמשים בה   בערבוביה , "   קבע   ספר   תולדות   ההגנה   ב . 1954-   הדיון נעשה   אפוא   לוויכוח   פוליטי   טעון   עמדות   אידאולוגיות   יותר מניתוח   היסטורי   אובייקטיבי .   לכן   גם   תפיסת   פועלה המודיעיני   של   ניל"י   עוצבה   לפי   אמות   מידה   ערכיות ,   שלא היה   להן   ולא   כלום   עם   קריטריונים   מקצועיים . סיפורו   של   הארגון   אומץ   בידי   חוגי   הימין   הציוני   כחלק מבניית   נרטיב   חלופי   להיסטוריה   היישובית   ה"רשמית"   מבית מדרשה   של   תנועת   העבודה .   במסגרת   זו   גם   הפעילות המודיעינית   הורמה   על   נס ,   וכל   שבח   שניתן   להישגים   הרבים של   המודיעין   הבריטי   בארץ-ישראל   תורגם   מיד   לשיר   הלל לרשת   הריגול   העברית   דווקא ,   גם   אם   מקורו   היה   אחר לחלוטין .   יש   אף   שהרחיקו   לכת   וקבעו   כי   אילולא   תרומתה , היה   גנרל   אדמונד   אלנבי   מתקשה   לכבוש   את   הארץ . מאמר   זה   מבקש   לברר   את   הישגי   הקבוצה   בתחום   המודיעין מנקודת   ראייה   מקצועית ,   בהישען   על   יומני   המלחמה והמודיעין   של   חיל   המשלוח   המצרי   , ( Expeditionary   Force Egyptian )   כפי   שכונה   צבא   האימפריה הבריטית   שלחם   בזירה   זו . הפרכת   סיפורי   ההצלחה בדיקה   ארכיונית   מפריכה   כמה   סיפורי   הצלחה   מסחררים של   ניל"י ,   ששבו   להופיע   אף   בספריהם   של   היסטוריונים רציניים   לתולדות   היישוב   העברי .   אחד   מהם ,   לדוגמה ,   קבע כי   המודיעין   המפורט   על   גזרת   באר   שבע   שסיפקה   ניל"י ו"הידיעה   הגורלית   ביותר   שהבארות   באזור   נשארו   שלמות" הם   בלבד   הניעו   את   אלנבי   להשקיע   את   המאמץ   העיקרי ולתקוף   בגזרה   זו ,   במקום   לחזור   ולתקוף   את   הצבא   העות'מאני בגזרת   עזה .   לכן   הצליח   להבקיע   את   קו   ההגנה   ולכבוש   את חלקה   הדרומי   של   הארץ   באוקטובר-נובמבר   . 1917   אמנם הימצאות   מים   הייתה   חיונית   כדי   להחליט   על   אופן   הפעלת צבא   רגלי   ורכוב-סוסים   בתנאים   מדבריים ,   והידע   על   כך אכן   הוא   שהכריע   את   הכף   לזכות   העתקת   מרכז   הכובד   של המתקפה   לאגף   המזרחי   החלש .   אולם   חלקה   של   ניל"י   בכך היה   מועט .   רעיון   הפנייה   מזרחה   גובש   עוד   בטרם   דרכה   כף רגלו   של   אלנבי   על   אדמת   המזרח   התיכון ,   בעיקר   על   רקע שתי   המפלות   בקצה   המנוגד   בעזה   בתחילת   , 1917   בלי   שהיה להוגיו   שמץ   של   מושג   על   המרגלים   העבריים .   הצלחת הפשיטה   שערך   הקורפוס   הרכוב   האוסטרלי   באפריל   1917 על   מסילת   הברזל   הטורקית   שבין   עוג'ה   אל-חפיר  ( ניצנה , ( עסלוג )  ' משאבי   שדה )  ובאר   שבע   -   זו   היא   שהוכיחה   שקיימת היתכנות   מבצעית   לפעול   באגף   המדברי   המוגן   פחות .   יתר על   כן ,   חיל   המשלוח   עסק   בקדחתנות   בחיפושי   מים   זמן   רב קודם   שהחלה   ניל"י   לדווח   על   כך . ערב   מלחמת   העולם   הראשונה   קיימו   הבריטים   ברחבי האימפריה   העות'מאנית   מערך   איסופי   מצומצם ,   שנשען   על רשת   דיפלומטים   וקונסולים   ועל   סוכני   שטח   מועטים , בעיקר   באזורים   שגבלו   בטריטוריה   שבשליטה   בריטית ,   כמו * מרצה   בכיר   בתכנית   ללימודי   ביטחון   באוניברסיטת   תל   אביב , sheffy @ post . tau . ac . il אהרון   אהרונסון שכנע   את   מפעיליו   בערכיותה הפוטנציאלית   של   הרשת

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר