פרידה ממעצמת מודיעין

עמוד:25

פרידה   ממעצמת   מודיעין תא"ל   יאיר   כהן   בדברים   לסיום   תפקידו כמפקד   8200 לפני   קצת   למעלה   משלושה   עשורים באתי   בשערי   המחנה   הזה ,   נמנה   עם קבוצת   החיילים   הראשונה   לאחר המלחמה   ההיא   של   שנת   . 73   אנו   היינו הילדים   הטירונים   של   חורף   . 1973 בדיוק   במקום   שאנו   ניצבים   בו   כעת , טובל   בירוק ,   הירוק   הזה   שסביבנו   היה ימין   ושמאל   רק   חום   וחול ,   ובלב   יגון ושכול . פעמים   רבות   שאלתי   את   עצמי   ממרחק חכמת   השנים   'מה   ראית   ביום   ההוא ובתקופה   ההיא . ' ?   ואני   משיב   לעצמי ולכם   במילותיו   של   משוררנו   הלאומי משנת   תרצ"א ,   כאילו   נכתבו   ממש עבורנו : " ראיתיכם   בקוצר   ידיכם   ולבי   סף   דמעה ,   איכה   דלותם ,   תמול   עוד   צללו   אוזניים * ביחידה   , & 8200   ספ ים   רעשו   להתרעתכם . " 8200   של   העת   החדשה   נולדה   מהשכול   ונוצקה   מהאסון .   מתימרות   העשן   של חולות   סיני ,   דרך   קברי   החללים   על   טרשי   הגולן ,   על   אותם   שורשים   ומאותה אדמה   צמחה   תפרחת   חדשה .   כמו   שדה   פרחים   אחר   שרפה ,   כמו   מדינת   ישראל מאפר   השואה ,   כך   8200   לאחר   יום   הכיפורים   הארור   ההוא ,   בשנת   . 73 מתוך   החידלון ,   הכישלון   והיגון ,   צמחה   מעצמת   מודיעין   סיגינטית   שאין   לה אח   ורע   בתבל   כולה .   אפילו   אין   צורך   ב"התנצלות   האלתרמנית"   בבחינת   "יש אולי   יפות   ממנה ,   אך   אין   יפה   כמוה . "   אין   יפות   ממנה   ואין   יפה   כמוה ! ועובדה   זו   נאמרת   באותה   נשימה   שבה   אני   אומר   את   אזהרת   הנצח   של   איש המודיעין   החכם :   גם   אנו   היום   איננו   חסינים   בפני   הטעות   וההטעיה ,   ובעולמנו המסוכסך   ובאזורנו   ההפכפך ,   כל   מה   שנראה   לא   יאומן   -   יאומן ;  אין   גבול לחולשת   אנוש   ולפתח   חטאת   רובץ . 8200   צמחה   הודות   להכרת   קברניטי   המדינה   והצבא ,   שאין   למדינת   ישראל תחליף   להתרעה   המודיעינית   הסיגינטית .   היא   התעצמה   הודות   לסיוע   המדהים באיכותו   שאנו   מקבלים   מעמיתינו   בקהילה   ובחיל . אך   היא   הגיעה   למה   שהגיעה   הודות   לאלפי   מפקדיה   וחייליה ,   בסדיר   ובמילואים , שבכישרונם   ופועלם   השכילו   להפוך   חזון   לממשות   טכנולוגית   ומודיעינית . קשה   היא   מלאכתנו   -   אין   דומה   לה   בשום   ארגון   מודיעיני   מערבי   אחר   בעולם . עודנו   עוסקים   כמו   קודמינו   במתן   התרעה   אסטרטגית   קיומית   למדינת   ישראל , ובמקביל   כרויות   אוזנינו   לאיומי   ההווה   והעתיד   של   טרור   מבית ,   טרור   חוצה גבול ,   טרור   שהוא   חסר   גבול ,   נשק   להשמדה   המונית   בעולם   רווי   מידע . אנו   ב , 8200-   הפועלים   ב"אזור   הדמדומים , "   נוטלים   את   צדקת   דרכנו   בהיותנו חלק   מישות   אוניברסלית   דמוקרטית   שוחרת   טוב   בעולם   עוין   וקשה ,   נעים בצו   המוסרי   ההיסטורי   של   "ספר   הספרים . " אני   בוחר   לסכם   שלושה   עשורים   של   שירותי ,   באותן   מילים   ממש   שבהן   בחרו הוריי   ובני   דורם   לסכם   שלושה   עשורים   של   מיטב   ימי   חייהם .   הם   עוד   השתייכו לדור   שלא   היה   ברור   לו   שתהיה   בו   מדינה ,   שידברו   ויחשבו   בה   עברית   ואשר המשכה ,   במובן   הכי   פיזי   וגשמי   שלה ,   הוא   בכלל   דבר   ודאי .   למילותיו   של   בן קיבוצם ,   המשורר   הלוחם   אבא   קובנר ,   כשאנחנו   בני   השש   על   כתפיהם ,   הם אמרו   את   המילים   האלה : " לא   לריק   יצאו   מיטב   שנותינו  /  לא   רדפנו   רוח   בחלום  /  אין   חזון   יפה כמעשינו  /  אם   בילדינו   הגענו   עד   הלום  /  כי   סוף   כל   סוף   מה   זאת   מולדת  / אחרי   ככלות   הכול   מהו   החזון  /  אם   מכתפיך   יכול   ילדון   אחד   לרדת  /  ובעברית צלולה   לומר :   אבא ,   אתה   לא   אחרון . " המילים   האלה   של   ה"אני   הכללי"   מצטלבות   עם   תחושת   ה"אני   הפרטי"   שלי , ביום   פרישתי   מצה"ל .   כמו   הוריי   ובני   דורם ,   אני   יכול   לומר   בלב   שלם : לא   לריק   יצאו   מיטב   שנותיי ,   לא   רדפנו   כאן   ב8200-   רוח   בחלום . היו   שלום   ותצלח   דרככם . פורסם   ב -   18 / 3 / 05   -   קטעים   נבחרים

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר