גניבות  רכב

עמוד:19

מחסומים   לדוגמה )  ומכאן   "מקלה"   על   עברייני   הרכב   לפעול חופשי   יחסית . בין   כך   ובין   כך ,   מבחינת   ממדי   התופעה   ניכרת   בשנת   2004 מגמת   גידול   בתחום   פשיעת   הרכב ;  בשנה   החולפת   נגנבו כ 4 , 600-   כלי   רכב ,   לעומת   כ 30 , 000-   בשנת   -   2003   גידול של   19   אחוז .   על-פי   נתונים   סטטיסטיים   קרוב   לשני   שלישים מהם   אינם   מאותרים . ניתן   לסווג   את   תופעת   פשיעת   הרכב   לכמה   "ענפים : "   גניבה למטרות   חלקי   חילוף "   , זיוף"   כלי   רכב ,   ופשעי   הונאה .   כאמור , תחום   חלפי   הרכב   מונע   מעיקרו   מהרצון   להפיק   רווח   במסחר בחלקי   רכב   גנוב .   עבריינות   הרכב   מתאפיינת   באופרציה מורכבת   הכוללת   יחידים ,   כנופיות   וקבוצות   פשיעה   מאורגנות המתמחות   בתחום   ובהן   "בעלי   מקצוע -   "   מזמין   הגניבה , שפועל   על-פי   הביקוש   ב"שוק"   ואשר   מפעיל   "פורץ"   לביצוע הגניבה ,   ו"מוביל , "   שאחראי   לשנע   את   ה"טובין"   ל"מזמין . " לאלה   נלווה   מערך   "מודיעין / " התרעה   הכולל   "סייענים" המצביעים   על   מיקום   ה"טובין "   , " תצפיתנים"   המוצבים בנקודות   מפתח   לאיסוף   מל"מ   והתרעה "   , פותחי   צירים" שתפקידם   לסרוק   את   צירי   התנועה   לפני   הגניבה   ולאחריה ולאותת   על   נוכחות   כוחות   ביטחון ,   ובעלי   "משחטות"   כלי רכב  ( מוקדי   פירוק   כלי   הרכב   לחלקים )   שאליהן   מובל ה"טובין"   לפירוק . פלילי   בשילוב   פח"ע חשוב   להדגיש   שאין   בהכרח   חלוקה   ברורה  ( דיכוטומית ) של   תפקידים   ולא   בהכרח   יופיעו   כולם .   הרכב   הרצוי   מאותר לפני   פעילות   העבריינים   או   במהלכה ,   נפרץ   ומועבר ל"שחיטה , "   לרוב   בשטחי   איו"ש  ( אם   כי   ידוע   על   קיומן ופעילותן   של   "משחטות"   רבות   בתחומי   הקו   הירוק . (   לאחר מכן ,   החלקים   המפורקים   "מופצים"   חזרה   ל"ספקים"   ולבעלי מוסכים   בתחומי   ישראל .   ראוי   לציין   שמוכרת   תופעת " סחיטה"   שבה   לאחר   גניבת   הרכב   יוצרים   הגנבים   קשר   עם בעל   הרכב   ודורשים   סכום   כספי   תמורת   השבתו . בשל   הצורך   לשנע   את   ה"טובין"   הגנובים ,   התפתח   תחום פלילי   התומך   בסחר   חלקי   המכוניות   והוא   תחום   זיוף   לוחיות זיהוי .   על   הרכב   הגנוב   "מולבשת"   זהות   שאולה   שמאפשרת לו   לנוע   "מוכשר"   בכבישים .   אחד   התחומים   הבעייתיים לגילוי   בתחום   פשיעת   הרכב ,   הוא   תחום   הונאות   הרכב ,   שבו " מועלם"   כלי   הרכב ,   ובעל   הרכב   תובע   את   כספי   הביטוח . עקב   רווחי   פשיעת   הרכב   התפתח   שיתוף   פעולה   "פורה"   בין תשתיות   פליליות   של   פלסטינים   תושבי   איו"ש   ועזה   לאלו של   אזרחי   מדינת   ישראל   יהודים   וערבים .   דווקא   קשרים אלה   היו   הבסיס   לכמה   מפיגועי   הטרור   החמורים   שבוצעו בשטחי   מדינת   ישראל ,   שכן   בחקירת   האירועים   ניכרה מעורבותן   של   התשתיות   הפליליות   בפיגועי   הטרור   בכמה היבטים : א .   נתיבי   החדירה   והיציאה   ו"מומחיותם"   של   הגורמים הפליליים   הבקיאים   בהם ,   אומצו   ונוצלו   בידי   גורמי   הפח"ע כדי   להחדיר   מטענים   ומפגעים . ב .   ארגוני   הפח"ע   השתלבו   בשוק   מסחר   חלקי   הרכב ,   והוא נעשה   חלק   מתשתית   מימון   פעילותם . ג .   כלי   הרכב   הגנובים   משמשים   את   פעילי   הפח"ע   הן לפלטפורמות   למטענים   והן   לנסיעה   יום-יומית . הלקח   מהאמור   לעיל   בולט :   אם   בעבר   הרחוק   נתפס   תחום גניבת   המכוניות   כתחום   פלילי   גרדא   שנזקו   כלכלי   בלבד ( בלא   נזק   נלווה   כמו   אלימות )  ומכאן   תשומות   המשאבים שהוקצו   ללחימה   בתופעה ,   הרי   בשנים   האחרונות   הולך ומסתמן   תחום   פשיעה   זה   כתחום   מרכזי   במעגלים   המשולבים של   פח"ע-פשיעה , תחום   תומך   ומסייע באופן   ישיר   לפעילות הפח"ע ,   בעוד   הגורם הפלילי   מסייע   על-פי רוב   ביודעין   לפעילות הפח"ע .   נקודה   זו מחייבת   את   גורמי הביטחון   להעריך   מחדש   את   סוגיית   התשומות   לטיפול בתשתית   הפלילית ,   כחלק   מהמאבק   המתמשך   בפח"ע . אחת   הנקודות   המעניינות   העולות   לבחינה   היא   השפעת מרחב   מכשול   התפר   ההולך   ומוקם   על   תחום   פשיעה   זה . קו   תפר   זה   נבנה   מתוך   ראייה   ביטחונית   והוכיח   את   יעילותו למול   פעילות   הפח"ע   ברמה   כזו   או   אחרת .   אחת   הקונצפציות הרווחות   הן   שהמכשול   יפחית   בהכרח   את   הפשיעה   בתחום כלי   הרכב   באזורים   שהוא   מוקם   בהם .   אולם   עד   כה ,   במחקרים סטטיסטיים   שניסו   לבחון   סוגיה   זו ,   לא   הסתמנה   מגמה   כזו ( ראה   נתוני   ריבוי   גניבות   רכב   לעיל . (   מעבר   לכך ,   בבחינת מרכיבי   המכשול   נראה   שאין   הוא   בנוי   להתמודד   עם   הממד הפלילי   באופן   כללי .   נוכח   הראייה   המשולבת   של " פח"ע-פלילי , "   ראוי   שתיבחן   סוגיית   יכולת   ההתמודדות עם   המרכיב   הפלילי   לא   פחות   מן   התשומות   שהושקעו בבחינת   מרכיב   הפח"ע ,   שכן   אם   תתגבר   התשתית   הפלילית במרחב   זה   לא   ירחק   הזמן   ותשתית   הפח"ע   תלך   אחריה . משטרת   ישראל   נדרשת להתמודד   עם   המרכיב   הפלילי לא   פחות   מן   התשומות שהושקעו   בבחינת   מרכיב הפח"ע   שוטר   בודק   משחטת   רכב   בשומרון   "  - מעריב , "   צילום   -   יהונתן   שאול

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר