ש"י - OUT, ש"מ - IN 

עמוד:15

הארגון   התבססה   על   קומץ   אנשי   מנגנון   ועל   מאות   ואלפים של   מתנדבים   מכל   רחבי   הארץ .   במחוזות   פעל   הש"י   לפי חלוקת   'ההגנה'   ל"גלילים . "   בכל   גליל   היה   קצין   מודיעין גלילי ,   ולרשותו   עמדו   קמ"נים   נפתיים . היות   שהש"י   שירת   מדינה   שעדיין   לא   הייתה   קיימת ,   הוא נדרש   לפעול   בחשאיות   כפולה   ומכופלת   ולהפעיל   אנשים שנאמנותם   בלא   רבב . מעט   מדיי   מידע   על   ארצות   ערב בשנים   אלה   פעל   הש"י   בעיקר   נגד   ארגוני   האצ"ל   והלח"י ונגד   הבריטים .   היקף   איסוף   הידיעות   בתחום   הערבי   היה קטן   יותר   והתרכז   בעיקר   בערביי   ארץ-ישראל   ופחות   בארצות הערביות   מסביב .   כל   עוד   התקיימה   ממשלת   המנדט ,   היא הייתה   מקור   פורה   למידע   על   ערביי   ארץ-ישראל   והמדינות השכנות .   את   המידע   השיגו   מודיעי   הש"י   שטיפחו   קשרים עם   הבריטים   ודיווחו   למחלקה   הערבית .   ואולם   עם   פינוי הבריטים   מארץ-ישראל נדרש   הש"י   להשיג   את המידע   הזה   בכוחותיו הוא ,   אך   הארגון   לא   היה ערוך   למשימה   במבנה הקיים . הש"י   הערבי   היה   בנוי משלושה   מרכיבים : מערכת   מודיעים כפריים ;  אגף   ערבי   של המחלקה   המדינית בסוכנות   היהודית ;  הש"י הכללי .   למרות   הקשרים ההדוקים   ביניהן ,   פעלו שלוש   המערכות   בנפרד . ההיסטוריון   יואב   גלבר כותב   על   הש"י   בתחילת מלחמת   העצמאות : " אנשיו   לא   היו   בקיאים במקצוע   הצבאי   ויעדי פעולתם   נקבעו   על   ידי הנסיבות   השוטפות : המאבק   בבריטים , המאבק   בפורשים והציפייה   להתחדשות מאורעות   מצד   ערביי ארץ-ישראל .   הם   התמחו בנושאים   אלה   והגיעו להישגים   בלתי   מבוטלים ,   במיוחד   בתחום   האיסוף .   על   תחום ההערכה   הופקדו   במה   שנוגע   לערבים ,   בעיקר   אנשי   האגף הערבי   של   המחלקה המדינית   ובראשם אליהו   ששון ... בתחום   הבריטי והפנימי   לא   היה קיים   שום   גורם מחקרי   ולכן   היה קשה   לנצל   כהלכה את   המידע ,   שנאסף   במאמצים   רבים   ומתוך   הקרבה   וסיכונים רבים . " הגורם   העיקרי   שהגביל   את   הש"י   הערבי   יותר   מהמחלקות האחרות ,   היה   מחסור   בכוח   אדם   מתאים .   מחוץ   לירושלים היו   אנשי   ש"י   מועטים   שקראו   ערבית .   הכרתם   את   הפוליטיקה הערבית   באה   בעיקר   ממקורות   ערביים   בכפרים ,   בערים ובעיירות .   מקורות   מועטים   בלבד   היו   במגע   בלתי   אמצעי עם   המנהיגים .   מלבד   זאת ,   בצבא   הבריטי   שירתו   יהודים מעטים   בלבד   בתפקידי   מודיעין ,   ולא   היה   מידע   רב   על המקצוע .   על   המודיעין   הקרבי   למדו   הרבה   מחוברות   הדרכה בריטיות ,   שהושגו   ברובן   על   ידי   הש"י . מלחמת   העצמאות   -   תחילת   הסוף מלחמת   העצמאות   הביאה   עמה   את   תחילת   סופו   של   הש"י . בתקופה   זו   החלו   לבוא   לידי   ביטוי   קשיי   הש"י   לעבור מהמלחמה   הסטטית   אל   המלחמה   הניידת ,   עם   כניסת   'צבא ההצלה'   לישראל .   כתב   יואב   גלבר "   : בכיסוי   המודיעיני   לא הייתה   תשובה   להתארגנות   מעבר   לגבול   ולהסתננות   דרכו . בתחום   זה   ניזון   תחילה   הש"י   בעיקר   משמועות .   ידיעות מבוססות   יותר   הגיעו ,   בדרך   כלל ,   רק   לאחר   שהכנופיות חדרו   והתבססו   בשטחים   שכוסו   על   ידי   מודיעי   הש"י .   אך גם   אז   היה   הדיווח   לרוב   על   מה   שהיה ,   ולא   על   הצפוי ,   שכן נגישותם   של   המודיעים   לכנופיות   הזרות   הייתה   פחותה   מזו שהייתה   להם   לערביים   המקומיים   . " ...   הידיעות   שהעביר הש"י   על   גודל   'צבא   ההצלה'   היו   לרוב   בלתי   מדויקות ומופרזות .   עזרא   דנין   אמר   על   הש"י   הערבי ... "   : לא   היינו ערוכים   למלחמה   של   ממש ...   מצאנו   את   עצמנו   במצב   חדש שבו   השלטון   המרכזי   שמעלינו   כמעט   משותק ,   ואילו   אנו , כוחות   'ההגנה , '   לרבות   הש"י   הערבי ,   איננו   מצוידים   כהלכה להתמודדות   עם   אויב .   זה   היה   מצב   טרגי   עד   מאוד ,   שגרם לכך   שבמציאות   לא   תמיד   פעלנו   לפי   עקרון   הפגיעה   באשמים בלבד ,   כלומר   באבות   הפורעים .   לאנשי   הפלמ"ח ,   שנשאו באותם   ימים   קשים   בנטל   הכבד   של   המלחמה ,   לא   היו אמצעי   מודיעין   לוודא   מי   הם   בדיוק   הפורעים   בנו . " שבוע   אחרי   שהחלה   ההפוגה   הראשונה   במלחמת   העצמאות , כינס   בן   גוריון   את   מפקדי   החטיבות   והקצינים   הבכירים היות   שהש"י   שירת   מדינה שעדיין   לא   הייתה   קיימת ,   הוא נדרש   לפעול   בחשאיות   כפולה ומכופלת   ולהפעיל   אנשים שנאמנותם   בלא   רבב הבית   הירוק   ביפו .   משכנו   הראשון   של   'שירות   מודיעין'   ב1948-

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר