ש"י - OUT, ש"מ - IN 

עמוד:14

ש"י   , OUT   - ש"מ        IN   - לפני   קום   המדינה   פעל   הש"י   כגוף   העיקרי   לאיסוף   מודיעין   בארגון   'ההגנה . ' ואולם   בפרוץ   מלחמת   העצמאות   החלו   להתבטא   קשיי   הש"י   לעבור ממלחמה   סטטית   למלחמה   ניידת .   אז   הוחלט   לפרק   את   הש"י   ולהקים שירות   מודיעין   חדש .   בתקופה   המעבר   עוצבו   מבנהו ,   גודלו   ותפקידיו   של המודיעין   הצבאי   בשנות   ה50-   הראשונות ,   כולל   תכנון   תקציב לימור   קליפה ב30-   ביוני   1948   הורה   סגן   הרמטכ"ל   צבי   איילון   לפרק   את הש"י   -   שירות   הידיעות   של   'ההגנה , '   ולהקים   שירות   מודיעין חדש   שיהיה   כפוף   לאג"ם   ואשר   תפקידיו   "מודיעין   קרבי , ביטחון   מבצעים   וריגול   נגדי ,   צנזורה   והאזנה . " הש"י   פעל   בערך   מאוקטובר   1940   ועד   יוני   , 1948   כמקור המודיעין   של   הארגון .   מבחינה   היסטורית   קשה   לקבוע   את שנת   לידתו   של   הש"י .   אף   קשה   לומר   מי   הקים   את   הש"י והניח   את   יסודותיו .   אין   אחד   ויחיד   שיכול   לזקוף   לזכותו את   הקמת   שירות   הידיעות   של   'ההגנה . ' ליקוט   ידיעות   וחיפוש   מודיעין   בארץ-ישראל   החלו   עוד בראשית   מפעלי   התנועה   הציונית   בישראל .   גם   בתקופת הטורקים   ידע   היישוב   היהודי   בארץ-ישראל   שעליו   להיות ערוך   ומוכן   לגזרות   שעתידות   לבוא   עליו .   ארגון   ניל"י   אסף ידיעות   בשביל   הבריטים   בתקופת   השלטון   העות'מאני   בארץ . ארגון   'השומר'   ביצע פעולות   נרחבות   של איסוף   ידיעות   לגילוי שודדים   ומרצחים . שנים   רבות   קודם שהחליטה   מפקדת ' ההגנה'   להקים מסגרת   ארצית לשירות   הידיעות   כבר   נולד   הש"י   במקומות   היישוב   השונים והתפתח   לפי   הנסיבות   והאפשרויות   המקומיות .   מפקדים , שוטרים   ופקידים   של   מוסדות   השלטון   היו   מעבירים   מידע שנראה   להם   חשוב   למוסדות   המוסמכים   ולמרכז   'ההגנה . ' בתחילת   , 1940   כשהחלו   השלטונות   הבריטיים   להתנכל לארגון   'ההגנה , '   הקימו   הבריטים   רשת   ריגול   שניסתה   להיעזר במקורות   יהודיים .   על   חבר   מרכז   'ההגנה'   שאול   מאירוב הוטל   אז   להקים   מחלקת   ריגול   נגדי   -   ר"ן   -   כדי   לסכל   את מאמצי   הריגול   של   השלטונות   הבריטיים . באוקטובר   1940   נעשה   הר"ן   למחלקת   שירות   הידיעות   של ' ההגנה . '   בראש   המחלקה   עמד   מאירוב   וניהלו   אותה   דוד שאלתיאל   וזאב   שרף .   כבר   בקיץ   1940   הוקמה   מחלקה ערבית   בראשותו   של   עזרא   דנין ,   שהחיל   סדר   ושיטה   בעבודת שירות   הידיעות   בקרב   הערבים . אחת   הפעולות   העיקריות   שביצע   הש"י   בתחילת   דרכו   הייתה מעקב   אחר   תנועות   הפורשים ,   אצ"ל   ולח"י ,   וביצוע   פעולות נגדן ,   עם   התגברות   המתיחות   בין   'ההגנה'   לתנועות   אלה ואחרי   שנתברר   שמחלקת   הש"י   של   האצ"ל   עוסקת   בבילוש אחרי   'ההגנה'   ונשקה . במרס   1942   עבר   ניהול   הש"י   לידי   ישראל   זבלודובסקי . מחלקת   הר"ן   וכל   מחלקות   הש"י   אוחדו   באופן   סופי   ורוכזו בתל   אביב ,   במשרד   אחד ,   בכיסוי   "הוועד   למען   החייל . " עבודת   המחלקה   התרחבה   והוחלו   בה   שיטות   וסדר .   הוקמו ארכיונים   שבהם   נשמר   החומר   שהובא   לבדיקת   הש"י ,   הוחל בהכנת   כרטיסיות   אישיות   לערבים ,   לאנגלים   או   ליהודים שעלולים   לשמש   גורמי   כשל   לארגון   'ההגנה'   ועוד .   בין   השאר , היה   על   הש"י   להדליף   ידיעות   מטעות   לבולשת   הבריטית , כדי   להרשים   את   השלטונות   בכוחה   הרב   של   'ההגנה . '   פעולת אחת   הפעולות   העיקריות שביצע   הש"י   בתחילת   דרכו הייתה   מעקב   אחר   תנועות הפורשים ,   אצ"ל   ולח"י ,   וביצוע פעולות   נגדן סא"ל   איסר   בארי ,   ראש   'שירות   מודיעין'   ב1948-

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר