זאת "אופרה" אחרת

עמוד:12

זאת   "אופרה"   אחרת המודיעין   למבצע הפצצת   הכור   בעיראק במסגרת   ההכנות   למבצע   הוכנסו   אלופי   המטכ"ל ל"הסגר"   ותודרכו   על   ידי   עוזר   ראש   אגף   המודיעין למחקר ,   תת   אלוף   אבי   יערי .   שם   המבצע "   : אופרה . " הפצצת   הכור   ארכה   דקה .   לעיראקים   הפתעה   מוחלטת . שמאי   גולן * מספר התכנסנו   בלשכתו   של   שר   הביטחון ,   לימים   נשיא   המדינה עזר   ויצמן   ז"ל :   אני   -   אז   סגן   אלוף ,   רע"ן   הזירה   המזרחית בלהק   מודיעין   בחיל האוויר   -   ולצדי   מפקד היחידה   ושניים   מאנשיו ( אסור   היה   לומר' סיירת   מטכ"ל . ( '   הצגנו מסגרת   כללית   לפשיטת קומנדו   על   הכור   האטומי   בעיראק ,   אף   שלא   ידענו   את מיקומו   במדויק .   להפתעתי   הרבה ,   באותו   מעמד   פגשתי לראשונה   צוות   תכנון   מקביל   של   חיל   האוויר ,   בראשותו   של אל"מ   אביאם   סלע ,   אז   רמ"ח   מבצעים .   לאחר   ששמע   אותנו פסק   שר   הביטחון   ויצמן   באופן   שאינו   משתמע   לשתי   פנים : היחידה   לא   בעסק   ,   חיל   האוויר   -   אתם   תמשיכו   לתכנן . לימים   פגשתי   אותו   בבית   הנשיא   ושאלתי   אותו   מה   גרם להחלטתו   והוא   השיב   לי   שהוא   לא   היה   מאשר   בשום   פנים ואופן   מבצע   כזה   של   הפצצת   הכור   בעיראק ,   אבל   מידיעה שמדובר   בסך   הכול   בצוות   תכנון   של   חיל   אוויר ,   בכמה אנשים   שיעסקו   בזה   כמשימה   נוספת ,   אז   נו ...   שיהיה .   דרך אגב ,   עמדתו   זו   הייתה   ידועה   גם   לראש   הממשלה   מנחם בגין   ז"ל ,   ולכן   לאחר   שהתפטר   ויצמן   לא   מונה   שר   ביטחון אחר ,   כדי   שלא   יפריע   להשמדת   הכור ,   אמר   לימים   בגין . צוות   התכנון   הירוק פורק ,   ואני   מוניתי לקמ"ן   המוביל   של הצוות   האווירי ,   שכלל אז   לא   יותר   מחמישה שותפים   לסוד .   היה ברור   לנו   שתנאי   הכרחי הוא   ביטחון   שדה ומידור   מרבי ,   עם   כל הסיכון   שיאבד   מידע . הרי   ידענו   מתי   מתחילים ,   לא   ידענו   ששנה   וחצי   אחר   כך יופצץ   הכור   ויושמד . בתחקיר   שלאחר   המבצע   אמר   אל"מ   רז  ( אז   סא"ל , (   שהוביל את   המטוסים   התוקפים ,   כי   הופתע   מהמודיעין   שקיבל . על   כל   שאלה   ששאלנו ,   אמר ,   קיבלנו   תשובה . וכעת   לסיפור   המודיעיני . נדרשנו   לתת   מענה   לשלושה   מעגלים :   המעגל   הראשון ,   הכור עצמו   -   היכן   בדיוק   הוא   ממוקם   ואיפה   צריך   לפגוע   ובאיזה חימוש .   לאנשי   חקר   הביצועים   היו   שאלות   טכניות   מקצועיות חשובות   ביותר ,   והמודיעין   היה   צפוי   לקבוע   את   פרופיל התקיפה ,   סוג   החימוש   וכדומה . המעגל   השני ,   הדרך   אל   הכור   .   המעגל   השלישי   -   הכור וסביבתו .   אותם   מטוסי   פנטום   איראניים   שתקפו   כאמור לפני   חודשים   מספר   הביאו   את   העיראקים   להתכונן   למה שהיה  ( טעות   מקובלת   ברוב   צבאות   העולם   -   להתכונן   למה שהיה   ולא   למה   שיהיה . (   אז   נבנו   סביב   הכור   סוללות   עפר גבוהות   ורחבות   והוצבו   מעליהן   תותחי   נ"מ   ורכבי   סיור . התוצאה   -   הכור   בלט   למרחקים   והחשש   של   טייסינו   שמא מזג   האוויר   ההביל   יקשה   את   הראות   נמוג .   מנגד ,   תוגברה הגנת   הנ"מ   על   הכור ,   כולל   חטיבת   טילי   קרקע-אוויר   , SA-6 ש"נעלמה"   מחזית   המלחמה   בגבול   איראן-עיראק   ונמצאה ברגע   האחרון   ערוכה   סביב   הכור ,   ימים   אחדים   לפני   ההפצצה . מיקומן   המדויק   של   כל   חמש   הסוללות   התקבל   ממש   ביממה האחרונה .   דרך   אגב ,   ידיעות   רבות ,   שהתבררו   בדיעבד   כבלתי נכונות ,   ציינו   שיש   על   כיפת   הכור   רשתות   הסוואה   וכי   הוצבו סביב   הכור   עשרות   בלוני   נ"מ   וכן   שיש   "רעשי"   מודיעין . המבצע   יצא   לדרך .   רוב   רובם   של   אנשי   המודיעין   ב"בור" של   חיל   האוויר   לא   היו   שותפים   לסוד ,   ורק   כשהמטוסים המריאו ,   נסגרו   שערי   ה"בור"   והקצינים   והחיילים   שאיישו את   המשמרת   הוכנסו   בסוד   העניין . אבל   אל   נקדים   את   המאוחר :   כמה   שעות   לפני   כן ,   בשדה דב ,   המתנו   אני   והרמטכ"ל   רפאל   איתן  ( רפול )  ז"ל   ומפקד חיל   האוויר   דוד   עברי   לקראת   טיסה   לשדה   תעופה   עציון , לתת   תדריך   אחרון   לטייסים   שכבר   שם .   אלוף   פיקוד   הדרום בא   לשדה ,   ראה   אותנו   ושאל   אותי   "לאן . "   השבתי   "דרומה" והוא   הסמיק   מכעס .   חששתי   שיעשה   מהומה   מכך   שאנחנו טסים   דרומה   בעוד   הוא   אינו   יודע   מה   העניין .   סיפרתי לרפול ,   והוא   מיד   הורה   לכנס   את   כל   אלופי   הפיקוד   העליון לתדריך   על   המצב   בלבנון .   המשימה   הוטלה   על   סגן   ראש ידענו   מתי   מתחילים .   לא   ידענו ששנה   וחצי   לאחר   מכן ,   הכור יופצץ   ויושמד בתחקיר   שלאחר   המבצע ,   אמר אל"מ   רז  ( אז   סא"ל , (   שהוביל את   התוקפים ,   כי   הופתע מהמודיעין   שקיבל .   על   כל שאלה   ששאלנו ,   אמר ,   קיבלנו תשובה * סא"ל   ח"א ,   הקמ"ן   המוביל   של   המבצע , sgolan 11 @ bezeqint . net

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר