פרשת"עסק הביש" תם ולא נשלם

עמוד:9

איפה   הם   היום ? אחדים   מהשותפים   לעסק   הביש ,   שישבו   במאסר   במצרים , שוחררו   בעסקת   חילופי   שבויים   שנערכה   לאחר   מלחמת ששת   הימים  ( עוד   אחת   מחידות   הפרשה   היא   מדוע   לא שוחררו   כבר   בחילופי   השבויים   שלאחר   'מבצע   קדש . ( ' פיליפ   נתנזון   נפטר   בישראל   בחודש   מאי   "   . 2004 האדם השלישי , "   אברי   אלעד ,   מפעיל   החוליה   במצרים ,   הצליח להימלט   ממצרים .   הוא   פותה   להגיע   לישראל ,   הועמד   לדין באישומים   שונים   ונדון   ל12-   שנות   מאסר  ( שהופחתו   בערעור לעשר   שנים , (   שאותו   ריצה   בבידוד   בכלא   רמלה .   לאחר שריצה   את   תקופת   מאסרו   ירד   לארצות-   הברית   ושם   נפטר בשנת   . 1993 בשנים   האחרונות   נפטרו   ממחלות   זיהומיות   בכבד  ( שלקו בהן   בזמן   שהייתם   בכלא )  מאיר   מיוחס   ז"ל ,   ויקטור   הלוי ז"ל   ופיליפ   נתנזון   ז"ל .   בשנת   1988   נמנתה   מרסל   ניניו ,   אחת מחברי   החוליה ,   עם   מדליקי   המשואות   בטקס   פתיחת   יום העצמאות . אריה   אבנרי ,   מנחה   הטקס   פתח   ואמר "   : היום   הוא   יום היסטורי   שבו   נסגר   מעגל   שנפתח   לפני   36   שנים .   מאז   שובם ארצה   ב1968-   עברו   עליהם   שנים   של   סבל   ואכזבה ,   אבל הם   הוכיחו   נאמנות   עילאית   למדינה .   בהיכרותי   אתם   גיליתי חבורה   מלוכדת   ומופלאה   של   אנשים ,   שנצרו   בלבם   את מסכת   הייסורים   שעברה   עליהם   בשנות   מאסרם   הממושך . 14   שנים   של   עבודת   פרך ,   שלא   שברו   אותם .   אחרי   שחזרו ארצה   היו   להם   הרבה   שאלות   נוקבות   אבל   הם   שאלו   אותן בלחש ,   מפה   לאוזן .   הם   לא   רצו   להציק   ולא   רצו   לעורר מהומות .   חסרה   להם   ההכרה   שהם   היו   חיילי   צה"ל   שפעלו על-פי   פקודות   שניתנו   להם ,   תוך   סיכון   חייהם .   הם   ביקשו שכבודם   יוחזר   להם . " נשיא   המדינה   משה   קצב   אמר   בטקס "   : אני   שמח   להעניק היום ,   לאחר יובל   שנים ,   בשם מדינת   ישראל , לכם   וליקיריכם שאינם   עמנו היום ,   אות   הוקרה   ותודה   על   נכונות   לבצע   שליחות   בנאמנות , למען   העם   והמדינה ,   בארץ   האויב   הגדולה   ביותר . " האלוף   במיל'   מאיר   עמית ,   לשעבר   ראש   אמ"ן   וראש   ה'מוסד , ' שפעל   רבות   במהלך   השנים   למען   ההכרה   באנשי   היחידה , הציג   בנאומו   כמה   עובדות   שנויות   במחלוקת   ושאל   שאלות שאין   התשובה   עליהן   ברורה "   : יש   משפט   שגור   שנהפך למנטרה :   'מי   נתן   את   ההוראה . '   אני   רוצה   להגיד   דבר אפיקורסי :   הוויכוח   בין   ראש   אמ"ן   לשר   הביטחון   דאז ,   אינו מעניין   אותי .   לא   מעניין   אותי   מי   נתן   את   ההוראה ,   מעניין אותי   מי   האחראי ,   ולפי   דעתי   האחראי   הוא   תמיד   הדרג הגבוה   יותר   -   הדרג   הפוליטי   -   שר   הביטחון   הטיל   את האחריות   על   הדרג   הצבאי   וברח   מאחריות . אני   רוצה   לגעת   בעוד   נקודה   מטרידה   מאוד .   ב'מבצע   קדש' הייתי   אחראי   על   המבצע   מבחינה   מבצעית .   היו   לנו   5 , 000 שבויים   ובהם   גנרל   דיגווי ,   שהיה   השופט   של   הכלואים .   הוא היה   בידינו   ואנחנו   החזרנו   את   כל   5 , 000   השבויים   ואת דיגווי ,   ולא   ביקשנו   חזרה   את   האנשים   שלנו .   כששאלתי בעניין   זה   הושב   לי   ש'עסק   הביש'   אירע   ב , 1954-   המשפט היה   בשנת   , 1955   מדינת   ישראל   לא   הודתה   שהיא   מעורבת בזה ,   ואחר   כך   באה   מלחמת   סיני ,   ואנחנו   עדיין   לא   הודינו בכך   ולכן   לא   רצינו   להעלות   את   העניין ,   כי   חשבנו   שזה   רק יזיק   לאסירים   ולא   יועיל   להם   -   תשובה   לגמרי   בלתי   מספקת . אני   יודע   שלחברים   שלנו   שישבו   בכלא   יש   טענות   שלא נעשו   מספיק מאמצים לשחררם   בכל תקופת   מאסרם . אינני   בטוח שהטענה   הזאת נכונה ,   כי   אני יודע   שכן   נעשו   מאמצים .   אך   נאצר ,   שהבין   מכך   שהאסירים חשובים   לנו ,   הקשיח   את   עמדתו   ואמר   'אני   לא   מחליף שבויים   במרגלים . '   אחרי   מלחמת   ששת   הימים   פניתי   למשה דיין   ואמרתי   שחייבים   לשחרר   אותם ,   והוא   השיב   לי   'לך לממשלה . '   הלכתי   לממשלה ,   נתנו   לי   חודש   ימים   לפתור   את הבעיה .   ואז   אספתי   את   כל   הערביסטים   שלנו   ואת   כל הפסיכולוגים .   קיימנו   דיון   והגענו   לידי   מסקנה   שהבעיה   פה היא   של   כבוד   ערבי ,   ועל   זה   צריך   להתגבר ,   צריך   לעקוף את   זה . עבד   אל-נאצר   מסכים החלטנו   לעשות   'תרגיל . '   לקחנו   שני   קולונלים   מצריים   שהיו שבויים   אצלנו   ואשר   ידענו   שהם   מקורבים   לנאצר .   כתבנו שני   מכתבים   דומים ,   ונתנו   ביד   כל   אחד   מהם   ואמרנו   להם ' אתם   משוחררים ,   תנו   את   המכתב   לנאצר . '   במכתב   הצענו לו   שאנחנו   מוכנים   לשחרר   את   כל   השבויים   המצריים , יש   משפט   שגור   שנהפך   למנטרה "   : מי נתן   את   ההוראה " ? האחראי   הוא   תמיד   הדרג   הגבוה   יותר -   הדרג   הפוליטי   -   שר   הביטחון   הטיל את   האחריות   על   הדרג   הצבאי   וברח מאחריות מרסל  ( ויקטורין )  ניניו ,   שנדונה   ל15-   שנות   מאסר   על   חלקה ב"פרשה , "   מאזינה   לגזר   הדין   בבית   המשפט   בקהיר

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר