"שיעור מולדת" בעיראק

עמוד:7

  בהצגת   ההערכות   לא   נאמר   "מה   איננו   יודעים" ( ולא   ידעו   הרבה (!  ולא   נאמר   שאיכות   המידע היא   ירודה .   יתר   על   כן ,   ההערכות   הוצגו   באופן שמקבלי   ההחלטות   התרשמו   שמדובר   בהערכות המבוססות   על   מידע   ערכי .   הדבקות   בקונצפציה   גרמה   בין   השאר להתמקדות   מודיעינית   בתחומים   המוגדרים והמצומצמים   של   היכולות   הבלתי   קונוונציונליות , והיא   מנעה   העלאת   שאלות   כמו   "האם   סדאם משקר . " ?   כיוון   שבמלחמת   המפרץ   הראשונה   ב1991- הייתה   "הערכת   חסר"   בעניין   יכולות   עיראק בתחום   הנשק   להשמדה   המונית ,   בעיקר   בסוגיית הגרעין ,   הרי   החוקרים   ביקשו   שלא   לחזור   על הטעות  ( כל   שכן   אחרי   ה11-   בספטמבר   ( 2002 ועברו   ל"הערכת   יתר . "   בקרה   לקויה ,   שיתוף   פעולה   לקוי   בין   הגורמים , חוסר   מקצוענות   של   חוקרים ,   התמקדות   גורפת ב"מחקר   שוטף"   והזנחת   "מחקר   בסיסי"   ועוד כמה   וכמה   ליקויים   שאין   מקום   ואין   טעם להזכירם . מדוע   טעויות   אלו   מעוררות   בי   צחוק   קל ?  משום שאין   בהן   משום   חדש ,   כבר   חוויתי   אותן   וקראתי עליהן   -   ועדות   אמריקניות   לחקר   מחדלי   המודיעין דשו   בהן   כבר   לפני   עשרות   בשנים .   הן   גורמות   להיזכר   באמרה   הצרפתית   הידועה :   " שהדברים   משתנים   כך   הם   נשארים   כפי   שהם . "   מבנה המודיעין   האמריקני   והיקף   משימותיו   שונים   במהותם   מאלו של   קהילת   המודיעין   בישראל ,   אך   רבות   מהבעיות   דומות , בעיקר   בכל   הנוגע   להערכה ,   ועל   כן   גם   הלקחים . לקחים   הרלוונטיים   לישראל מה   אנחנו ,   בישראל ,   יכולים   ללמוד   מוועדות   החקירה האמריקניות   ומלקחיהן ,   לחיוב   ולשלילה   כאחד ? . 1   ראשית   לכול ,   איך   להרכיב   ועדת   חקירה / בדיקה   בנושא מודיעין .   כל   מה   שיש   בוועדות   החקירה   האמריקניות ,   לא נמצא   ב"דין   וחשבון"   של   הוועדה   המיוחדת   של   ועדת   החוץ והביטחון   על   קהילת   המודיעין   הישראלית   בעקבות   המלחמה בעיראק ,   הידועה   כ"ועדת   שטייניץ . "   בדוח   שלה   אין   בראש ובראשונה   מקצוענות ,   המתבטאת   בשפעת   היועצים המקצועיים   המסייעים   בידי   הוועדות   והמעידים   בפניהן ; בוועדות   החקירה   האמריקניות   ניכרת   "תרבות   מודיעינית , " המתבטאת   בשפה   זהירה ,   בלתי   פסקנית ,   נטולת   ביטחון מופרז ,   המוצגת   בענווה ,   ברחישת   כבוד   לאנשי   המודיעין חרף   טעויותיהם .   מול   דוח   ועדת   שטייניץ   -   המשופע   בהטחות אשמה   פרועות   באנשי   המודיעין ,   המלגלג   והמזלזל   בקציני צה"ל ,   המלא   ביוהרה ,   בפסקנות   ובביטחון   עצמי   -   הרי עבודת   הוועדות   האמריקניות   רק   מעוררת   קנאה . . 2   המודיעין   חייב   להסביר   לצרכניו   עד   כמה   הערכותיו   הן בגדר   השערות ,   כאשר   השערה   אחת   נובעת   מאחרת ,   ועד כמה   הן   מבוססות   על   מידע ;  המודיעין   חייב   להפריד   הפרדה חדה   בין הנתונים   שהוא מציג   לבין ההערכה   של אותם   נתונים ; המודיעין   חייב להציג   את ה"דעה   האחרת"   כנגד   הקונצפציה   המובילה ,   בראש ובראשונה   בסוגיות   המשפיעות   על   החלטות   הקברניטים . . 3   רצוי   לבחון   גם   אצלנו   הקמת   מרכז   אינטגרטיבי   אחד למלחמה   בטרור ,   שישולבו   בו   כל   גורמי   קהילת   המודיעין , צה"ל ,   משטרת   ישראל ,   משרד   החוץ   ואחרים .   כבר   יש   מודל אמריקני ,   שניתן   להתאמה ,   וכבר   מתחיל   להצטבר   ניסיון ראשוני   בהפעלתו .   דומני   שיש   לפנינו   אתגר   לאומי . . 4   המלצות   הוועדות   האמריקניות   שמות   כאמור   את   הדגש באינטגרציה   ארגונית   בקהילת   המודיעין ,   במחקר   כמו   באיסוף . האינטגרציה   מנוגדת   לגישת   הפלורליזם ,   שרווחה   מאוד בעבר   אצל   האמריקנים ,   כמו   אצלנו .   בכל   גישה   יתרונות וחסרונות   ולא   כאן   המקום   לעמוד   עליהם .   אבל   גם   כאן   לא יזיק ,   אחת   ולתמיד ,   לבחון   את   הנושא   ביסודיות  ( כמו   עוד כמה   נושאי   יסוד   מהותיים )  ולהמליץ .   לא   בוועדת   כנסת , לא   על   ידי   אדם   יחיד   ויהיה   מוכשר   ככל   שיהיה  ( בנוסח ועדות   האלוף   במיל'   ורדי , (   לא   על   ידי   ועדות   פנים   קהילתיות העוסקות   בזוטות   הניסוחים   של   "מגנה   כרטה -   "   כי   אם ועדה   לאומית   מקצועית .   האם   לא   הגיע   הזמן   לכך ? המודיעין   חייב   להציג   את   ה"דעה האחרת"   כנגד   הקונצפציה   המובילה , בראש   ובראשונה   בסוגיות   המשפיעות על   החלטות   הקברניטים חייל   מדיוויזיית   הרגלים  ( הממוכנת 1  (   בעיראק , מכין   מל"ט   מסוג   Shdow   200   להמראה סיור   משותף   של   חייל   אמריקני   מיחידת   סיוע ארטילרי   ואיש   המשמר   הלאומי   העיראקי

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר