"שיעור מולדת" בעיראק

עמוד:6

" שיעור   מולדת"   בעיראק לקחי   המודיעין   האמריקני   רלוונטיים   גם   לישראל יש   לנו   מה   ללמוד   מעבודת   ועדות   החקירה האמריקניות   ומלקחיהן ,   לחיוב   ולשלילה   כאחד . נושאי   יסוד   כמו   ההבדל   בין   גישות   האינטגרציה והפלורליזם ,   צריכים   להיבחן   בישראל   על   ידי   ועדה לאומית   מקצועית עמוס   גלבוע * " אנחנו   מגיעים   למסקנה   שקהילת   המודיעין  ( האמריקנית ) טעתה   כמעט   לחלוטין   לפני   המלחמה   בכל   הערכותיה   הנוגעות לנשק   להשמדה   המונית .   הסיבות   המרכזיות   לכך :   חוסר היכולת   לאסוף   מידע   טוב   על   תכניות   עיראק   בתחום   הנשק להשמדה   המונית ;  טעויות   חמורות   בניתוח   איזה   מידע   יש לאסוף ;  טעות  ( מחקרית )  בכך   שלא   הובהר  ( לקברניטים ) מה   בהערכה   מבוסס   על   מידע   ומה   מבוסס   על   השערות . בנושא   חשוב   כל   כך ,   ארצות-הברית   פשוט   אינה   יכולה להרשות   לעצמה   טעויות   ענקיות   כאלה . " זוהי   ליבת   מסקנות   הוועדה   שמינה   נשיא   ארצות-הברית   כדי לבדוק   את   יכולות   המודיעין   האמריקני   בתחום   הנשק להשמדה   המונית ( נשק   גרעיני , כימי ,   ביולוגי ) ואשר   הגישה   לו את   הדוח   שלה ( למעלה   מ600- עמודים )   ב31- במרס   . 2005 אירוע   ה11-   בספטמבר   2002   הוליד   שלושה   דוחות   חקירה על   תפקוד   המודיעין   האמריקני ,   והכישלון   בעיראק   -   את דוח   ועדת   המודיעין   של   הסנט   האמריקני .   גם   באוסטרליה , בבריטניה   ובישראל   הופקו   דוחות   חקירה   מצומצמים   יותר על   הכישלון   בעיראק . הוועדה   שמינה   נשיא   ארצות-הברית ,   ובראשה   עמדו   לורנס סילברמן   והסנטור   לשעבר   צ'רלס   רוב ,   לא   התמקדה   באירוע אחד   אלא   בחנה   כמה   מקרים   מייצגים  ( עיראק   בדגש   מיוחד , לוב ,   אל-קאעידה   באפגניסטן ,   איראן ,   צפון   קוראה ,   רוסיה וסין )  כדי   לבדוק   את   יכולות   המודיעין   בכל   אחד   מהם ולהשוות   ביניהן ,   לעמוד   על   הכשלים   המבניים   ואף   להמליץ על   השינויים   המתבקשים .   הדוחות   על   איראן ,   צפון   קוראה , רוסיה   וסין   לא   התפרסמו   בפומבי   והם   נשארו   חסויים . הסיבות   לכישלון עיקרי   המלצות   הוועדה ,   ככל   קודמותיה ,   מתמקדים   ב"סיסמת הקרב : "   קהילת   מודיעין   אינטגרטיבית   היא   החזון ,   היא   היעד שיש   לשאוף   להשגתו .   יעד   זה   בקהילת   המודיעין   ימומש קודם   כול   בעיצוב   תפקיד   חדש   של   "מנהל   המודיעין   הלאומי , " שיהיו   לו   סמכויות   המעוגנות   בחוק   לעיצוב   מדיניות   ולאחריות על   מינויים   ועל   חלוקת   משאבים ;  וכן   הוקם   מרכז   לאומי אינטגרטיבי   ללחימה   בטרור ,   והמטרה   האופרטיבית   הייתה להקים   מרכזי   מודיעין   לאומיים   אינטגרטיביים   לאזורים גאוגרפיים   ועוד . המעניין   בדוח   של   סילברמן   ורוב ,   ובו   בזמן   מעלה   בת   צחוק על   השפתיים ,   הן   הסיבות   לכישלון   המודיעיני   הגדול   בעיראק . ואלה   עיקריהן :   איסוף   אסטרטגי   לקוי   ביותר   בתחום   היומינט ,   הסיגינט וקש"ח .   עקב   זאת   איכות   המידע   שזרם   לגורמי   המחקר הייתה   ירודה ,   בחלקו   היה   זיבורית   ובלתי   רלוונטי .   דבקות   ב"קונצפציה   מקובעת , "   והיא   שיש   לסדאם   חוסיין יכולות   בתחום   הנשק   הקונוונציונלי ,   והוא   שואף   ופועל להרחיבן .   כל   המידע   נאסף   ונבחן   לפי   קונצפציה   זאת .   לא הוצבה   כנגדה   שום   קונצפציה   אחרת .   הקונצפציה   הזאת   נשענה   על   הנחות   ועל   השערות   ולא על   מידע   ערכי .   עובדה   זו   לא   צוינה   בפני   מקבלי   ההחלטות . מול   דוח   ועדת   שטייניץ   -   המשופע בהטחות   אשמה   פרועות   באנשי המודיעין ,   המלגלג   והמזלזל   בקציני צה"ל ,   המלא   ביוהרה ,   בפסקנות ובביטחון   עצמי   -   הרי   עבודת   הוועדות האמריקניות   רק   מעוררת   קנאה * תא"ל ,   בעבר   רח"ט   מחקר   באמ"ן , amos 39 @ 012 . net . il המל"ט   הטקטי   Shadow   RQ-7 A   ממריא   מכן   השיגור שלו   בבסיס   המבצעים   הקדמי   Warhorse   בעיראק

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר