מל"מ לקראת 2005

עמוד:41

פעילות חברים מועדון חבצלת   -   ייערכו   ארבעה-חמישה   מפגשים   בשנה ,   ובהם   יתארחו   אישים   מתחומי   האקטואליה . כנס החברים השנתי   -   כנס   חברים   שנתי   יתקיים   בשלהי   הקיץ   עם   בני / בנות   זוג . פעילות משפחות שכולות   -   קיום   מפגש   אחד   או   שניים   בנושאי   אקטואליה   ומורשת   והמשך   שילוב   המשפחות השכולות   בפעילות   החברתית   במל"מ . גיוס חברים   -   רענון   הקשר   עם   אגפי   משאבי   אנוש   בגופי   הקהילה ,   שהם   החוליה   המקשרת   בין   המשרתים   בסדיר לפורשים   לגמלאות . מימון וכספים הוועדה   תיזום   עדכון   נהלים   הקשורים   בתחומי   אחריותה   ופיקוח   על   מימוש   הנהלים   החדשים   לקבלת   תרומות מהארץ   ומחו"ל   והכוונתן   לייעודן . משאבים חוג חיד"ה   -   מועדון   הידידים   בישראל ישאף   למנות   בו   השנה   150   חברים תורמים .   במועדון   יהיו   שלוש   קבוצות : אנשי   עסקים   ומנהלים   בכירים   שיהוו   את ליבת   התורמים   לחוג ;   ראשי   קהילת המודיעין   בעבר   ובהווה ;  ואנשי   ציבור בכירים . תרומות מחו"ל   -   תוקם   קבוצת   דיון נבחרת   מקרב   חברי   המל"מ   ומקרב הידידים   החיצוניים ,   שתבחן   את האפשרויות   ודרכי   הפעולה   בחו"ל .   ייעשו הכנות   לריבוי   חברי   מועדון   "ל"ו   צדיקים" ולהבאתם   ארצה   כאורחי   המל"מ ,   וייקבע מראש   אימוץ   פרויקט   מכוון   והיקפו הכספי . בראשות   עורך   דין ,   יעבד   תכנית   רב-שנתית לפניות   נקודתיות   בארץ   ובחו"ל ,   לרתום תורמים   פוטנציאליים   להוריש   למל"מ בצוואתם ,   תרומה   מהונם . קרנות   -   יוקם   צוות   שיאסוף   מידע   על קרנות   בארץ   ובחו"ל   שמטרתן   חופפת   את   מטרות   המל"מ . חברי עמותה   -   תיעשה   פעולת   הסברה ,   בעל-פה   ובכתב  ( גם   באמצעות   'מבט   מל"מ , ( '   להגביר   את   גביית   דמי   חבר . קשרי ציבור ידיעון 'מבט מל"מ -   '   ביטאון   מל"מ   יוצא   לאור   כרבעון   בשפה   העברית .   יש   לעדכן   את   רשימת   התפוצה   לפי   הצורך . המערכת   תפיק   ביטאון   בשפה   האנגלית   אחת   בשנה .   העורך   הראשי   ייזום   רענון   חברי   מערכת   ויזמן   כותבים   ויועצים על-פי   הצורך . פרסום ויחסי ציבור   -   הזמנת   עיתונאים   לפעילויות   פתוחות ,   להקרנות   סרטים   ולהודעות   לתקשורת   לצורכי   פרסום ולתודעת   הקהל   הרחב ;   יוזמות   להקמת   פרוספקטים   ופרסומים   שישמשו   "כרטיס   הביקור"   של   המל"מ . הדרכה   -   תיאום   פעילות   צוותים   שידריכו   אורחים   ומבקרים   במגוון   שפות . משימות המנהלת גמר   שיפוץ   פני   האתר   וחידושם ;  סיום   בניית   מבנה   רב-תכליתי ;  מעקב   אחר   מימוש   התחייבויות   תורמים ;  ארגון ערבי   זיכרון ;  אירוח   קבוצות   וידידים ;  ארגון   מפגשים   מיוחדים   בשיתוף   פעולה   עם   גופים   חיצוניים ;  הקלטה   והסרטה של   אירועים   מיוחדים   ושמירתם   בארכיב   מיוחד ;  הנהלת   חשבונות ;  זימון   הוועדות   לישיבות ;  ניהול   המזכירות   ומתן שירותי   מזכירות ;  רכש .

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר