מכתבים למערכת

עמוד:39

שישה בעורף האויב אל   מערכת   "מבט   מל"מ , " לא   אכחד   שהאמנתי   שפנייתנו   למאיר   עמית   בעניין   "שישה   בעורף   האויב )  " מספטמבר   ( 2004   תביא   לידי   תיקונה   היסודי כנדרש   ומיוזמתכם .   ממכתבו   אליי   מ29-   בנובמבר   עולה   שניתן   לתקן   משהו   באמצעות   מכתב   למערכת .   והרי   הוא   להלן : סיפור   "שישה   בעורף   האויב )  " גיליון   ספטמבר   ( 2004   נולד   מריאיון   שהענקתי   בהרחבה   עוד   בתחילת   השנה ,   ובכל   גלגוליו היה   ברור   שמדובר   בריאיון   אישי .   והנה ,   שלא   על   דעתי   ושלא   על   דעת   המראיינים  ( ז'מקה   גנדלר   ויענק'לה   מן )  ולתדהמתנו התפרסם   הסיפור   ככתבה   גרדא ,   וגרסתנו   שונתה   בתכלית   השינוי   בתארה   עוד   מבצע   צה"לי   ולא   "סיפור   אישי   של   תא"ל ( מיל ( '   לברן"   על   מבצע   מודיעיני   של   חבר   בעמותת   המל"מ . מבצע   'ירקון'   הנ"ל   היה   מבצע   מודיעיני   ייחודי   בתקופת   הבוסר   של   צה"ל  ( כשבע   שנים   לאחר   קום   המדינה , (   והוא   ראוי ביותר   שייכלל   במורשת   המודיעין .   בראיוני   אף   הצעתי   לסיפור   כותרת   משנה   "מל"מ   במל"מ , "   היינו   סיפורו   של   מבצע   לאיסוף מודיעיני   במרכז   למורשת   המודיעין .   אך   כותרת   מאלפת   זו   הושמטה . הכתבה   קוצרה   קיצור   נמרץ  ( כמחצית   מהגרסה   המקורית   והמסוכמת )   והושמטו   ממנה   פרטים   חשובים : . 1   בתמונה   היחידה   שצורפה   לכתבה ,   שיבת   הסיירים   לאילת   והרמטכ"ל   משה   דיין   מקבל   את   פניהם   ב"תנובה"   ההיסטורית , לא   צוינו   שמותיהם   בכתובית  ( שלא   לומר   שמות   הטייסים שחילצום . ( . 2   הושמט   פתק   חילופי   הדברים   בין   בן-גוריון   למשה   דיין בנוגע   לאישור   המבצע .   לפתק   ערך   היסטורי   וערך   למערכת היחסים   בין   השניים . . 3   הושמטה   תמונת   שחזור   המבצע   ב )  1968- עם   מוטה גור   ז"ל . (   לתמונה   ערך   רב   שכן   נראה   בה   קטע   מציר המבצע   -   דרך   לא   דרך   בוואדי   שצוקי   ענק   מתנשאים מצדדיו .   כתבה   כזו   בלא   תמונות   מתאימות   לוקה   בחסר . . 4   הושמטו   דבריי   בהדגישי   את   חוסר   הקשר   הרציף   עם הארץ   בעת   המבצע   ואת   ההסתמכות   על   ה-מ"ק   , 300 שלא   היה   בו   מענה   ראוי   למקרה   היתקלות   ואשר   בעטיו הצלחת   המבצע   הייתה   תלויה   על   חוט   השערה . דרך   אגב ,   במכתבו   של   עמית   אליי   מצוין   כי   "המערכת קיבלה   התייחסויות   רבות   בעל-פה   ובכתב   על   הכתבה . " האין   זה   ראוי   שתעדכנוני ? תא"ל ( מיל ( ' אהרון לברן מודעה

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר