"השורד" - חלומה של סוכנות איסוף

עמוד:32

" השורד" - חלומה של סוכנות איסוף " השורד , " בכיר במטכ"ל העיראקי שגויס בידי ישראל , שרד בכל ההפיכות בעיראק , נחקר , שוחרר לתפקידו הרגיש , ובמשך כ30- שנה המשיך לאסוף ולהעביר מידע לישראל . "השורד" הוא חלומה של כל סוכנות איסוף - אוהד ישראל מושבע בלב האויב העיראקי שהוכיח מקצועיות רבה במבצעי הפעלתו , ומזל טוב במיוחד שבלי ספק נהנו ממנו כל הנוגעים בדבר מ"ח איש מודיעין עוד   לפני   קום   מדינת   ישראל   נודע   המשטר   העיראקי   באיבתו לציונות .   עיראק   נמנתה   עם   המתנגדות   החריפות   ביותר בקרב   מדינות   הליגה   הערבית ,   לתכנית   החלוקה   של   האו"ם ( 1947 )   ולהקמת   מדינת   ישראל   בעקבותיה .   עיראק   הוכיחה את   עוינותה   באופן   מעשי   בשיגור   חיל   משלוח   שהצטרף לשאר   צבאות   ערב   בפלישה   לארץ   במאי   . 1948   בתום   מלחמת העצמאות   הייתה   עיראק   המדינה   הערבית   היחידה   שצבאה לחם   בישראל   ואשר   לא   חתמה   על   הסכם   שביתת   נשק   עם המדינה   הצעירה .   משמע   -   מצב   המלחמה   בין   שתי   המדינות המשיך   להתקיים . עיראק   התמידה   באיבתה   ליהודים .   אילו   הוקמה   "חזית מזרחית , "   היא   הייתה   אמורה   להיות   בה   נדבך   חשוב   ומסוכן למדינת   ישראל .   טבעי   אפוא   שעיראק   שימשה   יעד   לשירותי המודיעין   של   ישראל . משהוכה   במלחמת   העצמאות ,   שב   צבא   עיראק   לארצו   והחל להשתקם .   באין   גבול   משותף   בין   שתי   המדינות ,   נמצאה דרך   חלופית   לפעולת   שירותי   המ"ן   בשיטות   של   הקת"מ ( באמ"ן . (   כך   נוצל   גבולה   הארוך   והפרוץ   של   איראן   עם עיראק   והיא   שימשה   ארץ   בסיס .   הדבר   אפשר   שיגור סייענים-גייסים   יהודיים   לעיראק   ותקשורת   באמצעות בלדרים .   השלוחה   באיראן   הייתה   כפופה   בראשית   דרכה לאמ"ן   ואחר   כך   הועברה   ל'מוסד . '   השיטה   הוכיחה   את יעילותה ,   ואחד   מפירותיה   הראשונים   והחשובים   היה   גיוס " השורד . " " השורד"   היה   עיראקי   שפעל   כסוכן יעד   בארצו   במשך   כ30-   שנה ,   מגיוסו בשנת   1950   ועד   מותו   ממחלה . במאמר   זה   נעמוד   על   האיש   וייחודו בתקופה   כלשהי .   לא   נפרט   כאן   את קורות   גיוסו   והפעלתו   כסדרן הכרונולוגי .   רק   נציין   שלטובת " השורד"   ולטובת   מפעיליו   והמודיעין הישראלי   בכלל ,   פעל   גורם   נוסף   שלא ניתן   להביא   בחשבון   מראש ,   גם   שאין להתעלם   ממנו .   זה   היה   המזל   הטוב , בייחוד   לנוכח   התהפוכות   הרבות והמסוכנות   שידע   "השורד"   שלושה עשורים   לגלגולם . " השורד"   היה   עיראקי   משכיל ,   בן לאחד   המיעוטים ,   שהגיע   בזכות כישוריו   ותכונותיו   לתפקיד   מרכזי במטכ"ל   של   צבא   עיראק .   אחר   כך שימש   שנים   רבות   בכמה   תפקידים בצבא   ובמערכת   הביטחון .   מפעיליו אפיינו   אותו   כאדם   צנוע   בהתנהגותו ובאורח   חייו ,   נוח   לבריות   וצייתן לממונים   עליו   ולמפעיליו .   הוא   היה רגיש   לביטחונו  ( אולי   בהפרזה לטעמנו )  וקמצן ,   אך   לא   סחטן   או   תובעני   בענייני   כספים . " השורד"   היה   בן   נאמן   למשפחתו   ולא   נישא   מעולם .   הוא התרחק   בהתמדה   מעיסוק   כלשהו   בפוליטיקה ,   וגישתו   זו הוכיחה   את   יעילותה   בעיראק   הסוערת ,   שידעה   בתקופה ההיא   כמה   הפיכות   ומשטרים   רודניים   ואכזריים . מניעי   "השורד"   לשתף   פעולה   היו   נוחים   וטובים   מבחינתנו , שילוב   של   מניעים   חומריים   אידאולוגיים   ורגשיים :   האיבה והבוז   שחש   כלפי   העיראקים   המוסלמיים ,   בצד   חיבתו כחצי שנה הופעל "השורד" הפעלה ישירה בידי לוחם ישראלי בפגישות בבגדד " השורד" היה מקור מהימן . הייתה לו גישה ישירה לארכיון המטכ"ל העיראקי ולחומר השוטף גנרל עבד אל-כרים קאסם ,, ראש ממשלת עיראק - 1958-63 "השורד" שרד גם את ההפיכה שלו ( 1958 )

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר