יהודה בשן (בורשטיין) מראשוני עובדי השטח והמנהלים בשב"כ

עמוד:26

יהודה בשן ( בורשטיין ) מראשוני עובדי השטח והמנהלים בשב"כ מקום של כבוד יש לו ליהודה בשן בקרב מניחי היסוד לקהילת המודיעין ובעיקר לשירות הביטחון של מדינת ישראל יוסקה קדם , עמוס ינאי , אליהו מוזר גמלאי קהילת המודיעין יהודה בשן החל את דרכו בשירות הביטחון בארץ כשוטר , נוטר ואיש הש"י ( שירות ידיעות ) של 'ההגנה' במושבה מגדל , והמשיך בדרכו לאסוף מודיעין בשב"כ . יהודה הושפע מאוד מאלכסנדר זייד ומשפחתו , בהצטרפו אל גרעין חלוצי של 'המזרחי' שעמד להקים את המושב שדה יעקב שבעמק . הקבוצה שהתה באזור שיח' אברק , ובו התוודע יהודה אל זייד ומשפחתו ואולי כאן נדלקה בו השאיפה להיות שומר שדות ואיש מודיעין . יהודה   בורשטיין   נולד   בווילנה   בשנת   . 1906   בגיל   , 19   בתום לימודיו   בישיבה ,   עלה   ארצה .   בצעדיו   הראשונים   בארץ   עבד כפועל   חקלאי   בכפר   סבא ,   עד   להצטרפותו   לגרעין   'מזרחי' להקמת   'שדה   יעקב . '   בשנת   1933   הצטרף   כשומר   לאגודת השומרים ,   נשא   לאישה   את   רעייתו   שרה   כהן   והקים   משפחה בישראל .   בשנת   1941   עקרה   המשפחה   ליקנעם ,   ושם   התגורר עד   יום   מותו . יהודה   המשיך   לעסוק   בתפקידי   שמירה   וכן   עבד   בקק"ל בתחום   מימוש   רכישת   הקרקעות .   בכל   עיסוקיו   בקרב האוכלוסייה   הערבית ,   פיתח   קשרי   ידידות   ועבודה   עם   תושבי האזור ,   היטיב   להכירם   וזכה   להערכתם . עם   קום   המדינה   מונה   יהודה   לקצין   ביטחון   בממשל   הצבאי בצפון .   בתום   מלחמת   יום   העצמאות   נותרה   באזור   אוכלוסייה ערבית   רבה ,   שכללה   בני   עדות   ומעמדות   חברתיים   שונים . אוכלוסייה   זו   הייתה   פזורה   בכל   מרחב   הצפון   וכללה   גם גורמים   עוינים   ומתנכלים .   עם   הקמת   השב"כ   צורף   אליו יהודה   מתוך   הערכה   לבקיאותו   בענייני   המגזר   הערבי   בגליל . יהודה ,   ועמו   שומרי   שדות   בעבר ,   אף   הם   אנשי   ש"י   ובהם גיורא   זייד ,   עודד   ינאי   ובועז   רביב ,   החלו   באיסוף   חומרי מודיעין ,   מיונם ,   עיבודם   ואגירתם . הצורך   להיערך   למתן   מענה   נכון   לכל   התפתחות   צפויה   הביא לידי   ריבוי   העובדים   בשטח .   בפיקודו   של   יהודה ,   שניחן בחוכמה ,   בשיקול   הדעת ,   ברגישות   רבה   וביכולת   להעריך נכונה   את   המצב ,   הועמק   הכיסוי   המודיעיני   ומונו   רכזי   אזור . אלה   "חרשו"   את   השטח ,   ליוו   מקרוב   כל   אירוע   ועשו מלאכתם   לילות   כימים   בעוד   הוא   נותן   דוגמה   אישית בחריצותו   ומסירותו . בפגישות   אישיות   ובדיוני   צוות   העניק   יהודה   ערכים   לדבקות ולמסירות   בעבודה ,   לידע   מקצועי   ולחינוך   לכיבוד   הזולת ולהתנהגות   מוסרית .   הוא   דאג   לטפח   יחסי   חברות   בקרב פיקודיו   וזכה   להיענות   ולהערכה   רבות   ביותר   מצדם .   ניתן לומר   שיהודה   גידל   דור   של   אנשי   מודיעין   ראויים ,   שפוזרו לימים   במרחבי   ישראל   ואשר   סיפקו   לקברניטיה   את   המודיעין הדרוש . מתוך   חיזוי   עתיד   המדינה   בשל   גידול   האוכלוסייה   שבטיפול היחידה   ובאחריותה ,   האיץ   יהודה   להכשיר   עובדי   שטח ברמה   מקצועית   גבוהה ,   השולטים   בשפה   הערבית   והבקיאים בעבודה   חשאית   כנדרש .   הוא   הקפיד   להיות   נוכח   בשטח כדי   להתרשם   ממראה   עיניים   ולדווח   דיווח   מדויק   ונכון . בפיקודו   בוצעו   בשטח   מבצעי   סיכול   ומבצעי   מודיעין ,   נטרול ומניעה   -   מבית   ומחוץ . גופי   השלטון   הממונים   על   הטיפול   במגזר   הערבי   העריכו את   בקיאותו   של   יהודה .   הוא   השכיל   לעבוד   בשיתוף   פעולה מלא   עם   גופי   המודיעין   האחרים ,   ותרם   הרבה   לעיצוב המדיניות   כלפי   המיעוטים   במדינה .   הוא   הקפיד   שהיחס   אל בני   המיעוטים   יהיה   מקצועי   ועם   זה   יינקט   מתוך   ערכים של   כבוד ,   כיבוד   החוק   והגינות .   יהודה   שאף   למצוא   פתרונות לסוגיות   שעלו   מדי   פעם   בפעם ,   במסגרת   מוסדות   המדינה ובלי   שיתערבו   גורמים   מחו"ל ,   מתוך   שמירה   על   רגיעה מרבית   בשטח . מקום   של   כבוד   יש   לו   ליהודה   בשן   בקרב   מניחי   היסוד לקהילת   המודיעין   ובעיקר   לשירות   הביטחון   של   מדינת ישראל .   יהודה   נפטר   ב15-   בפברואר   1966   ונטמן   בחלקת קברי   השומרים   בשיח'   אברק ,   מקום   שהחל   בו   את   עבודתו הביטחונית-מודיעינית . הוא השכיל לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם גופי המודיעין האחרים , ותרם הרבה לעיצוב המדיניות כלפי המיעוטים במדינה אלה "חרשו" את השטח , ליוו מקרוב כל אירוע ועשו מלאכתם לילות כימים בעוד הוא נותן דוגמה אישית בחריצותו ומסירותו

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר